{$ msg.text $}

Prosjektdirektør

 • Søknadsfrist: 29. september 2019
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 29. september 2019
 • Oslo

Eiendomsspar har til enhver tid mange bygge- og utviklingsprosjekter i porteføljen.

Flere prosjekter står nå for døren og vi søker etter en ambisiøs prosjektdirektør som kan inneha selskapets byggherrerolle for en portefølje av eiendommer.

Ansvar/ oppgaver:

Prosjektdirektøren får et overordnet ansvar for oppfølgingen av en portefølje større utviklings-, nybyggings-, ombyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Prosjektene vil være varierte, både når det gjelder type eiendom (kontor, hotell, handel), økonomisk omfang og kompleksitet.

I dette ligger et overordnet ansvar for å se etter utviklingspotensial, prise, budsjettere, organisere og holde fremdrift i prosjektene, helt fra forprosjektering og eventuell kontakt med reguleringsmyndighet, gjennom alle stadier til prosjektene er ferdigstilt og levert til kunde.

Prosjektdirektøren har ansvar for å etablere avtaler med, koordinere, følge opp og etterprøve ulike underleverandører for gjennomføring av prosjektene.

Dette innebærer bl.a.:

 • Kontakt med og oppfølging av offentlig/reguleringsmyndigheter, herunder ansvar for at nødvendig underlagsmateriell blir produsert og levert innenfor gjeldende tidsfrister
 • Lede og samordne tidlig prosjektering/ forprosjekter i samarbeid med interne og eksterne ressurser
 • Økonomisk oppfølging av prosjekter i samråd med økonomiavdelingen
 • Planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektene
 • Engasjere byggherreombud og lede vedkommende
 • Oppfølging/ evaluering av leverandører
 • Bygge nettverk og relasjoner - internt og eksternt
 • Være ansvarlig for løpende kontakt med leietakere/brukere som skal inn i byggene og sikre at det utarbeides og følges opp fremdrifts- og beslutningsplaner
 • Tverrfaglig samarbeid i selskapet med bl.a. markeds-, drifts- og økonomiavdelingen

Da Eiendomsspar har prosjekter i ulike deler av landet vil det kunne bli noe reisevirksomhet.

Kompetanse

Vi ser etter

Eiendomsspar søker en energisk og faglig dyktig prosjektdirektør med relevant prosjektleder- og bestillerkompetanse fra entreprenør- og/eller eiendomsbransjen. Relevant erfaring fra for eksempel prosjektorienterte rådgivermiljøer kan også være interessant.

Aktuelle kandidater må kunne vise til erfaring med utvikling (tidlig fase), organisering og gjennomføring av prosjekter med forskjellig kompleksitet og størrelse, samt i forskjellige faser.

Utdannelse

Høyere relevant utdanning, gjerne med tilleggsutdannelse/ kompetanse innen økonomi og/ eller eiendomsutvikling. Annen teknisk bakgrunn, og relevant erfaring, kan kompensere for manglende utdanning.

Erfaringsbakgrunn/ kompetanse

Det forventes noen års relevant prosjektledererfaring med gode resultater. Aktuelle kandidater bør i hovedsak ha erfaring fra/ kompetanse på de fleste av følgende områder:

Prosjektering/ planlegging – tidlig fase (utvikling):

 • God forståelse for strukturering av byggeprosjekter, gjerne også regulering, styring av arkitekt/ konsulenter, etc.
 • God forståelse for kostnadsstruktur ifm. bygging
 • Estimater og overslag i innledende faser

Bygging:

 • Erfaring med forhandling og kontrahering av entreprenører og rådgivere
 • Erfaring som prosjektleder for byggeprosjekter – hos byggherre eller entreprenør
 • Erfaring fra gjennomføring av større og mindre prosjekter innen eiendom (kontor, hotell, m.m.)
 • Erfaring med både nybygg og større ombyggings- og rehabiliteringsprosjekter

Prosjektledelse:

 • Være en god prosjektleder, dvs. å være en tydelig leder, som er trygg nok til å kunne kommunisere godt med prosjektorganisasjonen(e)/ deltakerne både internt og eksternt
 • En som kan stimulere til samhandling, men også kunne ta de nødvendige beslutninger når det er påkrevet
 • Evne til å se det store bildet i prosjekter uten å overfokusere på detaljer
 • Kunne identifisere avvik tidlig i prosjektet og iverksette tiltak for å lukke avviket

Økonomi/ marked/ kreativitet:

 • Forstå investeringsanalyser, budsjetter og prosjektregnskap
 • God markedsforståelse og evne til å se og utnytte muligheter både under planlegging og gjennomføring
 • Evne til å tenke kreativt – utnytte mulighetsrom ift. økonomi/ løsninger i prosjektene

Forhandlinger:

 • Være vant til å planlegge og lede forhandlinger

Personlige egenskaper

Eiendomsspar er på jakt etter en selvstendig prosjektdirektør med kremmerånd, som har interesse og forståelse for helhet og detaljer som skaper verdier innen eiendom. Vi ser etter kandidater med følgende egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og vilje til å utvikle gode relasjoner både internt og eksternt
 • Beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å holde mange baller i luften
 • Løsningsorientering og gjennomslagskraft
 • Samfunns- og markedsforståelse, herunder interesse for miljø og trender
 • Energi, positivitet og godt humør

Vi ser etter en helhetsorientert og allsidig person, som raskt kan identifisere seg med kulturen i Eiendomsspar og ta eierskap til stillingen.

EIENDOMSSPAR TILBYR

 • En sentral og spennende stilling med faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Et aktivt og utviklingsorientert eiendomsselskap med god økonomi
 • Et hyggelig og humørfylt arbeidsmiljø
 • Mange interessante faglige utfordringer og mulighet for å sette tydelige fotavtrykk
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Stor grad av fleksibilitet og frihet

Om selskapet

Eiendomsspar er et fullt integrert eiendomsselskap, som selv og gjennom sitt eierskap i Pandox/ Norgani har kompetanse og tilstedeværelse i de fleste segmenter av eiendomsmarkedet. Selskapet har særlig stor kompetanse innen kontor og butikk i Oslo-regionen, samt hotell i Skandinavia og Nord-Europa. Eiendomsspar har også erfaring og kompetanse som eier og utvikler av bolig og lager i Oslo-regionen, samt som investor i kontoreiendommer i Nord-Europa for øvrig. De ansatte i Eiendomsspar har ansvar for eiendomsporteføljene til både Eiendomsspar AS og Victoria Eiendom AS og forvalter/ utvikler disse på lik linje og uavhengig av eierskap.

For mer informasjon se www.eiendomsspar.no

Philippe Caille | Kontaktperson

Søk her
Eiendomsspar

Oslo
Besøk nettside