{$ msg.text $}

Driftsdirektør

 • Søknadsfrist: 29. september 2019
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 29. september 2019
 • Oslo

Vi vokser og søker etter Driftsdirektør

Driftsdirektør skal gjennom driftsavdelingen utvikle, tilpasse og levere produkter og tjenester i tråd med strategi, lovverk, budsjetter og kundenes behov.

I dette ligger bl.a.:

 • Videreutvikle selskapets driftsstrategi
 • Ledelse av avdelingen og utviklingen av denne
 • Budsjettering og økonomisk oppfølging
 • Investeringer og vedlikehold – vurdering/ beslutning/ oppfølging/ kontroll
 • Etablere og utvikle gode relasjoner med leietakere og samarbeidspartnere

Driftsdirektør er ansvarlig for den daglige koordineringen/ledelsen av driftsavdelingen, bestående av 8 ansatte inkludert driftsdirektør.

Driftsdirektør vil også selv være operativ og tildeles et antall egne eiendommer i sin portefølje. Driftsdirektør er ansvarlig for de tildelte eiendommer når det gjelder sikkerhet, service, teknisk vedlikehold og renhold.

Driftsdirektør rapporterer til viseadministrerende direktør og samarbeider i det daglige nært med de eiendomsansvarlige.

Kompetanse

Vi ser etter

Utdannelse

Ingeniør-/ teknisk utdannelse innen bygg/eiendom, VVS, elektro, e.l. Lang og relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende utdanning. Yrkesfaglig bakgrunn blir sett på som en styrke.

Erfaringsbakgrunn/ kompetanse

Aktuelle kandidater har trolig erfaring fra drift/ forvaltning av næringseiendom og/ eller erfaring innen ledelse av lignende driftsorganisasjoner. Aktuelle kandidater har gjerne, i løpet av sin karriere hatt operativ erfaring fra byggeplass.

Vi ser etter en trygg leder med lang erfaring innenfor teknisk driftsledelse. Relevante erfaringer kan være hentet fra komplekse driftsmiljøer, eiendomsselskaper, entreprenører, forvaltere eller teknisk rådgivningsmiljøer. Du har trolig også selv operativ erfaring innenfor drift/ vedlikehold innenfor eiendom, tekniske installasjoner, ventilasjons-/ kjøleanlegg eller lignende.

 • Det er ønskelig med min. 10 års erfaring med drift og prosjektledelse innenfor bygg, elektro eller VVS

 • Ledererfaring og god på relasjonsbygging

 • Erfaring med kundedialog og kontrakts-/forretningsutvikling

 • Erfaring med internkontroll og HMS, energioppfølging og SD-anlegg

 • Erfaring med bruk av FDV-systemer

 • Erfaring med miljøtiltak og sertifiseringsordninger som BREEAM NOR er positivt

Personlige egenskaper og arbeidsform

Driftsdirektøren må være operativ og innstilt på å håndtere små og store oppgaver.

Driftsdirektøren må være fremoverlent, faglig dyktig og ha tanker, kunnskap og interesse for «fremtidens eiendomsforvaltning», bl.a. innen smartbygg og muligheter som involverer ny teknologi. Driftsdirektøren vil jobbe tett med miljøsjef og bidra til progresjon innenfor dette viktige området som er i rask utvikling.

Som leder må vedkommende være inspirerende og holde sine medarbeidere fokusert på arbeidsoppgavene. Som driftsdirektør må kandidatene evne å se det store bildet og være en pådriver for fremtidsrettede løsninger.

Driftsdirektøren må fremstå som energisk, handlekraftig og samarbeidsvillig med høy integritet.

EIENDOMSSPAR AS TILBYR

 • En sentral og spennende stilling med faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Et aktivt og utviklingsorientert eiendomsselskap med god økonomi
 • Et hyggelig og humørfylt arbeidsmiljø
 • Mange interessante faglige utfordringer og mulighet for å sette tydelige fotavtrykk
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Stor grad av fleksibilitet og frihet

Om selskapet

Eiendomsspar er et fullt integrert eiendomsselskap, som selv og gjennom sitt eierskap i Pandox/ Norgani har kompetanse og tilstedeværelse i de fleste segmenter av eiendomsmarkedet. Selskapet har særlig stor kompetanse innen kontor og butikk i Oslo-regionen, samt hotell i Skandinavia og Nord-Europa. Eiendomsspar har også erfaring og kompetanse som eier og utvikler av bolig og lager i Oslo-regionen, samt som investor i kontoreiendommer i Nord-Europa for øvrig. De ansatte i Eiendomsspar har ansvar for eiendomsporteføljene til både Eiendomsspar AS og Victoria Eiendom AS og forvalter/ utvikler disse på lik linje og uavhengig av eierskap.

For mer informasjon se www.eiendomsspar.no

Philippe Caille | Kontaktperson

Søk her
Eiendomsspar

Oslo
Besøk nettside