{$ msg.text $}

Outbound tjänsterådgivare

 • Ansök senast: 23 september 2019
 • Vaasa
 • Ansök senast: 23 september 2019
 • Vaasa

Vi söker förtroendeingivande och positiva personer med talets gåva.

Du fungerar som tidsbokare i telefontjänsten, du bombarderar alltså inte utan du ringer glatt. Därtill jobbar du vid behov som PR-person på olika evenemang. Ett uppmuntrande lönesystem garanterar ett riktigt bra resultat vid bra utfört arbete.

Några av våra medarbetare

Tuomo
Asiantuntija
"LähiTapiolassa on hienointa se, että omasta tehtävästä saa ottaa täyden vastuun ja jokainen tekee oman työnsä aidosti asiakkaidemme hyväksi."
Mikko
Palveluneuvoja
"Täällä työskentelemisessä parasta on loistava työyhteisö, tiimissämme yhdistyvät ammattitaito ja huumori sopivassa suhteessa. Turvaamme asiakkaiden elämää ja pidämme huolta omasta hyvinvoinnistamme."
Kaisa
Markkinointipäällikkö
"Olen ylpeä siitä, miten olemme muuttuneet, välitetään oikeasti monin keinoin asiakkaiden elämänkaaresta, siitä että arjen hektisyydessä he voisivat elää terveemmin ja turvallisemmin."
Essi
Korvausneuvoja
"Hienointa työssäni on se, että saan auttamaan ihmisiä silloin, kun heidän hätä on suurin. Työtä tämän eteen tehdään porukalla, ja päivien suola onkin rohkeat ja huumorintajuiset työkaverit."

Kvalifikationer

 • Du har utmärkt interaktionsförmåga och till ditt sätt att jobba är du flexibel och har en vilja att utvecklas.

 • Du har också företagaranda, du har med andra ord ett självständigt, positivt och resultatinriktat sätt att ta dig an jobbet.

 • Du trivs också bra i en dynamisk arbetsmiljö.

 • Ett ledigt sätt att jobba med telefon och ett praktiskt datatekniskt kunnande är en absolut förutsättning för att klara av jobbet.

Vi erbjuder dig ett utmanande uppdrag i en bransch i utveckling, ett känt och högklassigt brand, samt ett lysande team som stöder och backar upp varandra.

För mera information kontakta försäljningsdirektör Kenneth Kastrén 040 842 1939
Skicka en fritt formulerad ansökan till kenneth.kastren@lahitapiola.fi senast den 23.9.2019.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Kattava työterveyshuolto ja työhyvinvointiohjelmat

 • Mahdollisuus koulutukseen ja urakiertoon

 • Vakuutukset ja pankkipalvelut edullisemmin

 • Arvostamme työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista

 • Loistavat kumppanuusedut

 • Positiivinen ja kannustava työyhteisö

 • Utmärkta förmåner från samarbetspartners

 • Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid

 • Förmånligare försäkringar och banktjänster

 • Möjlighet till utbildning och arbetsrotation

 • Omfattande företagshälsovård och program

 • En positiv och uppmuntrande arbetsgemenskap

Om företaget

LokalTapiola är en aktiv verksamhetsmiljö som ständigt utvecklas och som ger en bra utsiktsplats i affärsverksamhet som gäller hälsa, välbefinnande och säkerhet. Vår vision är att erbjuda ägarkunderna ett tryggare och hälsosammare liv.

Vi värdesätter våra arbetstagare och främjar personalens kompetens, motivation och ork på många olika sätt. Vi vill satsa på kompetensutveckling och ansvarsfullt ledarskap samt erbjuda personalen en inspirerande och uppskattad arbetsgemenskap.

Bli en del av vårt livstrygghetsbolag och hjälp våra kunder att få en ännu tryggare, hälsosammare och ekonomiskt framgångsrikare vardag.

Tom Me LähiTapiolassa edistämme elämänturvakulttuuriamme

Tom Olemme kouluttaneet Sankarikoulutuksissamme elvytystaitoja jo yli 100 000 sankarille vuodesta 2016 lähtien, koska haluamme tehdä suomalaisten arjesta turvallisempaa.

Tom Toimimme Suomen Palloliiton pääyhteistyökumppanina. Haluamme osaltamme olla mukana edistämässä lasten ja nuorten liikkumista.

TomTuemme terveyttä ja edistämme syöpätutkimusta yhteistyössä Syöpäsäätiön kanssa. Yhteistyön kautta olemme myös mukana Hyvä Päivä -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä nuorten tietoja ja taitoja terveellisistä elämäntavoista sekä tukea elämänhallintaa.

TomGreat Place to Work -kyselyn mukaan erityinen vahvuutemme on ammatillinen arvostus sekä koulutukseen ja kehittymiseen panostaminen. Menestymme erinomaisesti työn ja vapaa-ajan yhteen sovittamisessa.

TOMVi på LokalTapiola främjar vår livstrygghetskultur

TOMPå våra Hjälteskolningar har vi utbildat 100 000 hjältar i återupplivning sedan år 2016 eftersom vi vill göra finländarnas vardag tryggare.

TOMVi är Finlands Bollförbunds huvudsamarbetspartner. Vi vill bidra till att främja barns och ungdomars idrott och motion.

TOMVi understöder hälsa och främjar cancerforskning i samarbete med Cancerstiftelsen. Via samarbetet deltar vi även i projektet Hyvä päivä (En bra dag) vars mål är att öka unga personers kunskaper och kännedom om hälsosamma levnadsvanor och att stö

TOMEnligt undersökningen Great Place to Work är vår särskilda styrka att vi värdesätter professionalism och satsar på utbildning och utveckling. Vi är även utmärkta på att skapa balans mellan arbete och fritid.

Kenneth Kastren | Kontaktperson

Ansök nu
LähiTapiola

Vaasa
Besök hemsida