Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Key Account Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna XXX. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Work with great people

Jean Rose
Project Manager
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor."
Tammy Wilson
Lead Engineer
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor "
Flenn Black
Marketing Coordinator
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor "
Martin Green
Key Account Manager
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor "

Skills & Requirements

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Great Place to Work

  • Join the adventure

  • Work with great colleagues

  • International career opportunities

  • Global business with a local presence

  • Internal development & growth

  • Award-winning customer service

About the company

Hos oss arbetar ca 2200 människor för att varje dag på olika sätt möta såväl solnaborna, medarbetare som besökare. Att arbeta i en av de snabbast växande kommunerna i Sverige förutsätter ett gott samarbete mellan alla oss som jobbar här.

I staden hittar du 340 olika yrkesbefattningar som på olika sätt bidrar till tusentals skäl att vara stolt.

Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.


82 584Solna är en stad i stark tillväxt – idag är vi 82 584 Solnabor.

Vår väg framåtSedan år 2000 har stadens befolkning växt med 25 procent och denna utveckling förväntas fortsätta.

Det vi står för År 2030 uppskattas Solnas befolkning uppgå till drygt 100 000 invånare.

Vårt ansvar i samhälletStaden planerar för en fortsatt hög produktion, med cirka 800 nya lägenheter per år.

Att jobba hos ossTotalt finns cirka 40 000 bostäder i Solna i dag. De allra flesta är lägenheter i flerbostadshus. Bara en procent av bostäderna är villor eller radhus.

Aref Abedi (Jobylon) | Contact Person

I'm interested