{$ msg.text $}

Arbetsuppgifter

Är du en erfarenhet Produktionschef eller Produktionstekniker mellan jobb? Eller har du redan tagit steget och blivit konsult? Då behöver vi dig till ett projekt med syfte att analysera produktionsflödet när det gäller flaskhalsar för såväl fysiskt - som informativt flöde. Vidare behöver du kunna föreslå åtgärder samt självständigt kunna driva vissa av dessa projekt. Projekttid 2-3 månader.

Kvalifikationer

produktionsteknik

Kontaktperson
Johan Forsander

Om företaget

Vi är rekryterare. Rådgivare. Forskare. Konsulter. Uppdragstagare och givare. Finansiärer, kundansvariga och investerare av tid, samtidigt. Men framförallt är vi människor — med ett starkt fokus på andra individer. Och när vi ser till individen först, stärks i själva verket den del som utgör grunden till organisationens framtida utveckling. En utveckling som ger ringar på vattnet.

Besök hemsida

Följ PÅVERKA NU