{$ msg.text $}

Daglig leder

 • Søknadsfrist: 4. september 2019
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 4. september 2019
 • Oslo

Vi søker en kommersiell og teamorientert daglig leder til å lede Protector IP inn i en ny og spennende fase

Protector IP er inne i en tid preget av utvikling og nytenking, med enighet rundt at selskapet har et stort uforløst potensial og mulighetsområde. Forutsetningene betraktes som gode for å i tiden fremover løfte selskapet til et nytt nivå. Salg og markedsføring som det fremste tiltaket, videreutvikling og tydeliggjøring av tjenestespekteret innenfor de enkelte tjenesteområdene, mer teamorientering og effektivisering/automatisering av rapporter og samhandling med klienter, som eksempler på andre muligheter.

Ny leder forventes også å gjøre sin egen «revisjon» av selskapets utfordringsbilde, og møte disse på den måten ny leder mener er rett.

Som daglig leder vil du bli møtt av en engasjert gjeng, med høy kompetanse innen sine fagfelt, som sammen med ny leder ser frem til å ta fatt i den videre utviklingen av selskapet.

HVORFOR GRIPE DENNE MULIGHETEN?

Vi tror rette vedkommende først og fremst motiveres av selskapets utfordringer og muligheter; muligheten til å sette struktur og profesjonalisere et veletablert selskap med godt rykte, og med det kunne løfte selskapet til nye høyder. Har du en interesse av hvordan- og hvilken verdi det har å jobbe for ytterligere forbedret utnyttelse av de immaterielle verdiene i en kommersiell setting, tror vi rette vedkommende har en unik mulighet til å ta en synlig og tydelig plass både i selskapet og bransjen for øvrig.

Vi vil også fremheve følgende:

 • En topplederstilling i et veldrevet selskap med;
  • god økonomi
  • høy kompetanse
  • etterspurte tjenester av høy kvalitet
 • Gode muligheter til å videreutvikle selskapet gjennom å skape mer forretning på eksisterende kompetanse og tjenester
 • Godt arbeidsmiljø med stort engasjement
 • Bli en del av et miljø med store uforløste ressurser
 • En høyt ønsket og verdsatt rolle
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Spennende kundeportefølje, fra noen av de største norske virksomhetene til kreative miljøer, oppfinnere og kunstnere.

Kompetanse

Som vår nye leder har du med deg kunnskap og erfaringer som gjør at du kan innta rollen med tyngde og troverdighet. Du er en utpreget lagspiller, som kjenner verdien av godt samarbeid og gleder deg over å lykkes gjennom andre. Vi ser etter en kommersielt orientert leder, som kan gå i front og sammen med de øvrige i selskapet evner å skape nye muligheter for selskapet.

Du innehar en synlig og tydelig ledelsesform. Din lederstil kjennetegnes av å være involverende, lyttende og beslutningsdyktig. Du er over gjennomsnittlig planmessig, men evner å kombinere dette med kreativitet, og evne til å gripe de mulighetene som dukker opp.

Vi tror videre at du er en god strateg, med disiplinert risikovilje, tålmodighet og et langsiktig perspektiv i ditt virke. Det forventes kapasitet og overblikk til å kunne balansere fokuset på både utfordringer og muligheter.

Erfaring og kvalifikasjoner

Vi tror rette vedkommende kan komme med ulik erfaringsbakgrunn og både passe inn og lykkes godt. De beskrevne personlige egenskapene og ledertrekkene er de viktigste. Har du noe innsikt i immaterielle rettigheter (design, patent eller varemerke) er det en fordel, men ikke et krav. Aktuelle kandidater bør kjenne seg igjen i flertallet av nedenstående punkter.

 • Ledererfaring, inkludert personalledelse
 • Erfaring med å "kommersialisere" virksomheter, ledet endringer
 • God på forretningsutvikling/ tjenesteutvikling og prosesstyring
 • Kjennskap til, eller erfaring fra sammenlignbare bransjer
 • Høyere relevant utdanning, eks. innen jus, økonomi, markedsføring el. organisasjon
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til hvordan partnerstyrte virksomheter styres

Vi tror rette vedkommende kan befinne seg i- eller ha med seg erfaringer fra Consulting, jus, Inhouse R&D-miljøer (IP-avdelinger) eller innovasjon/ teknologiorienterte miljøer. Erfaringer fra Consulting ansees som særlig relevant.

For spørsmål rundt stilling, ta gjerne kontakt med av våre rådgivere i Hartmark Executive Search AS, Frode Bjørnæs (tlf 958 24 529) eller Kristine Hedenstad (tlf 938 41 211).

Søknadsfrist: 4. september 2019

Om selskapet

Protector er et av Norges fremste rådgivningsfirma innen IP («Intellectual Property»).

Firmaet ble opprettet i 1998 og er ett av Norges yngste firma innen området. Et særlig fokus for Protector er å betjene norsk næringslivs sitt behov for rådgivning innen IP-området, særlig med tanke på å ivareta manøvreringsfrihet og sikring av immaterielle verdier. Protector er nå ett av Norges ledende IP-firmaer, med flere store norske aktører som kunder.

Tjenestespekteret og virksomhetsområdet til Protector er i stadig utvikling og utvidelse. Protector bistår flere store norske aktører i deres innovasjons- og IP-prosesser nasjonalt og internasjonalt. I tillegg hjelper Protector nyetablerte bedrifter med å kartlegge deres IP-behov og de bistår i økende grad internasjonale kunder i IP-saker i Europa.

I dag finner man i Protectors rekker sju patentingeniører, en juridisk avdeling på fem og en dyktig og solid administrasjon på seks personer.

Protector er 100 % eid av engasjerte medarbeidere.

Frode Bjørnæs | Kontaktperson

Søk her
Protector IP

Oslo
Besøk nettside