{$ msg.text $}

Utviklingsredaktør VG

 • Søknadsfrist: 14. august 2019
 • Oslo

VG skal være nordmenns førstevalg på nettet. Vi skal være best når det skjer noe stort. Vi skal avsløre urett, holde brukerne oppdatert 24/7, underholde, engasjere og skape snakkisene fra Kirkenes til Kristiansand.

Relevant og troverdig journalistikk er avgjørende, men ikke tilstrekkelig om VG skal styrke posisjonen. Brukeropplevelsen må være den aller beste. Vi skal ta i bruk innovative fortellerteknikker, utvikle tjenester og produkter nordmenn elsker, benytte sosiale plattformer for å rekruttere nye lesere. De neste årene må VG-universet utvikles og utvides for å tilfredsstille morgendagens brukere. Når teknologi skaper nye muligheter, skal VG ligge helt i front.

Både journalistikken og mediebransjen vil gå gjennom radikale endringer. Om VG skal holde tritt med utviklingen, må hele organisasjonen være datadrevet. Analyse, innsikt og data skal gjennomsyre utviklingen av VGs strategi, produktutvikling og innhold.

Vår viktigste oppgave akkurat nå er å skape en bærekraftig forretningsmodell. Journalistikken spiller en avgjørende rolle i samfunnet. Den må finansieres. Derfor må VG de neste årene øke de digitale inntektene gjennom innovasjon og produktutvikling. Vi trenger en større portefølje og mer differensierte inntektsstrømmer.

Kan du lede den digitale utviklingen i VG denne retningen? Da kan du være vår neste utviklingsredaktør.

Stillingen rapporter til
Ansvarlig redaktør

Arbeidsoppgaver

 • Utviklingsredaktør er ansvarlig for innovasjon og utvikling av journalistikken i mediehuset VG. Det overordnede ansvaret går på tvers av avdelinger og datterselskaper. Utviklingsredaktør inngår både i redaktørkollegiet og VGs operative ledergruppe.

 • Utviklingsredaktør eier brukerreisen i VG. Det betyr at vedkommende har ansvar for å balansere ulike målsettinger slik at mediehuset oppnår den overordnede ambisjonen om å være Norges primære nyhetsdestinasjon. En sentral oppgave er å optimalisere innholdet på VGs førsteside.

 • Fire sentrale avdelinger rapporterer i direkte linje til utviklingsredaktør: “Redaksjonell utvikling”, “Leserutvikling”, “Data og analyse”, “Nisjer og tjenester”. I tillegg vil utviklingsredaktør spille en sentral rolle inn mot andre enheter, for eksempel VGTV, E24 og digitale brukerinntekter.

 • “Redaksjonell Utvikling” er en sentral enhet i VGs redaksjon. Avdelingen er involvert i de fleste større satsinger, utvikler nye verktøy for redaksjonen og fungerer som et bindeledd mellom VG og utviklingsmiljøet i MPT.

 • “Leserutvikling” skal sørge for at distribusjonen av VGs innhold til enhver tid maksimeres på egne og andres plattformer. Produksjon av innholdet til tredjepartsplattformene må være i konstant utvikling.

 • VG skal være en datainformert organisasjon. Utviklingsredaktør har et særskilt ansvar for at VGs redaksjon til enhver tid har rett data og relevant innsikt. Data skal ligge til grunn til grunn for beslutninger på alle nivå i organisasjonen.

 • Utviklingsredaktør er VGs bindeledd mellom VG og produktutviklingsteamet i Schibsted (MPT). Vedkommende er VGs stakeholder. Det medfører at utviklingsredaktør skal følge opp MPTs prioriteringer og leveranser slik at VGs behov er dekket. Ansvaret gjelder spesielt VGs kjerneteam, VGlive og Peil, men også sentrale team i Schibsteds felles publiseringsplattform (CNP).

 • Utviklingsredaktør skal sørge for at VGs portefølje av nisjer og tjenester styrker VGs posisjon og bidrar til lønnsomhet. Det er også forventet at rollen bidrar til å skape nye digitale inntektsstrømmer i øvrige deler av VG.

 • Utviklingsredaktør spiller en sentral rolle i å utvikle en fremtidsrettet organisasjon. Vedkommende skal være en pådriver for kompetanseutvikling.

 • Utviklingsredaktør har et særskilt ansvar for å sikre at VG responderer raskt på trendskifter, iverksetter eksperimenter og prosjekter som sikrer at mediehuset ligger i front i et krevende konkurransebilde.

Fag/erfaring

 • Ledererfaring fra redaksjonelle miljøer
 • Bred ledererfaring og dokumenterte resultater
 • Journalistisk teft og etisk bevissthet
 • Dyp kunnskap om produktutvikling og teknologi
 • Sterk strategisk forståelse

Personlige egenskaper

 • Evne til å manøvrere i en matriseorganisasjon
 • Velutviklede samarbeidsevner
 • Stor kreativ kapasitet
 • Evne til kritisk og analytisk tenkning
 • Gjennomføringskraft

Har du spørsmål om stillingen, kontakt:

Stina Hofgaard Røsjø, Leder for organisasjonsutvikling og HR i VG:
Stina.hofgaard.rosjo@vg.no
tlf: 46668831

Gard Steiro, Ansvarlig Redaktør
gard.steiro@vg.no

Jobb med skikkelig flinke folk

Einar Otto Stangvik
Redaksjonell utvikler
"I VG har jeg fått jobbe variert, med betydningsfulle saker og interessante utfordringer, men best av alt har vært menneskene: Her er kolleger jeg virkelig har blitt glad i."
Cecilie Eriksrud
Direktør produkt og konseptutvikling VG
"I VG blir du aldri utlært, det blir aldri kjedelig og hver dag møter du flinke folk som tør å utfordre og som vil lage Norges beste avis. "
Synnøve Åsbø
Journalist på dagsordenavdelingen i VG
"Det er fint å jobbe i VG fordi man har gode forutsetninger for å drive med undersøkende journalistikk - og når ut til mange med sakene."
Knut Arne Hansen
Frontsjef
"Det beste med VG er at jeg er omgitt av veldig gode kolleger. Vi utfordrer hverandre hver dag. Og vi jobber mot samme mål - å være best og raskest."
Vjollca Moazzem
Markedskonsulent
"Det som gjør det gøy å jobbe i VG er alle de kreative og inspirerende kollegene. Har man en god ide er terskelen lav for å spille inn, og man får rom for å teste ut gode ideer"
Du?
Send inn søknaden din!

Jobb på et sted du vil trives

 • Fremoverlent arbeidsmiljø, hos VG skjer ting raskt

 • Norges mest innovative mediebedrift

 • Individuelle utviklingsmuligheter i VG & Schibsted

 • Kontorlokaler i Akersgata 55, sentralt i Oslo

 • Massasjetilbud og bedriftshelsetjeneste

 • Uformelt miljø

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Attraktive og gode medarbeidertilbud

Om selskapet

Mediehuset VG er en del av mediekonsernet Schibsted og leverer nyheter, underholdning og nyttestoff gjennom papiravisen, nettavisen, mobilutgaven og VG+.

VG skal være Norges fremste leverandør av nyheter, underholdning og nyttestoff gjennom døgnet. VG har som mål hver dag å sette dagsorden for både det folkelige og det offisielle nyhetsbildet i Norge. VG har den største leserdekningen av norske mediehus og når daglig rundt 2,4 millioner lesere gjennom papir-, nett- og mobilutgaven.

I mediehuset inngår også VGTV AS, VG+, E24 Dine Penger og VG Partnerstudio. Mediehuset VG omsatte i 2018 for 1,8 milliarder kroner og hadde et EBITDA-resultat på 339 millioner kroner. Antall ansatte i mediehuset VG pr. januar 2019 er i overkant av 400.

I VG er mangfold nødvendig for å lykkes! Vi mener at mennesker med ulik bakgrunn og erfaring, sammen løser oppgaver på en bedre måte. Vi vil ha et arbeidsmiljø med like muligheter for folk med ulik seksuell legning, bakgrunn, nasjonalitet, alder, kjønn og for dem med en funksjonsnedsetting. Målet vårt er at VG som arbeidsplass skal representere befolkningen vi lager produkter og innhold for. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Stina Hofgaard Røsjø | Kontaktperson

Søk her