{$ msg.text $}

543y

  • Søknadsfrist: 31. juli 2019
  • Stockholm

y653

Jobb med skikkelig flinke folk

Lisa Jackson
VP Environment, Policy and Social Initiatives på A
"På Apple har vi förbundit oss att bidra till en bättre värld. Samma innovativa anda som driver utvecklingen av våra produkter driver också vårt arbete med att lösa några av världens största utmaningar"
Johny Srouji
Senior VP Hardware Technologies på Apple
"När folk säger att något är svårt, så är mitt motto: visst är det svårt, men så länge det är fysiskt möjligt är det fullt genomförbart "

Kompetanse

y653

Jobb på et sted du vil trives

  • Vi ser mångfald som en styrka

  • Flexibla arbetstider

  • Erbjuder löpande utbildning och ny kunskap

  • Utvecklande karriärsmöjligheter

  • Vi bryr oss om varandra

  • Stöttande och hjälpsamma kollegor

Om selskapet

VILKA ÄR VI?

Vi är en färgstark samling smarta och handlingskraftiga människor som ständigt förfinar och förnyar våra produkter och arbetssätt för att alla ska kunna göra allt de gillar på nya sätt. Det som inspirerar denna innovation är vår gemensamma strävan att göra ett riktigt bra jobb – tillsammans. När vi lär av varandra här på Apple betyder det att vi lär av de allra bästa.

We bring amazing people together to make amazing things happen.


1975–1985Jobs and Wozniak

1985–1997Sculley, Spindler, Amelio

1997–2001Apple's comeback

2001–2007iPods, iTunes Store, Intel transition

2007–2011Apple Inc., iPhone, iOS, iPad

2011–presentRestructuring and Apple Watch

Nicole Thorson (Jobylon) | Kontaktperson

Søk her