{$ msg.text $}

Produksjonsplanlegger

 • Søknadsfrist: 11. august 2019
 • Overhalla

Bli en del av et innovativt og spennende selskap i vekst!

Farmasøytisk produksjon - Fiskehelse – Produksjonsplanlegger

Er du nysgjerrig på fiskehelse og har lyst på nye og spennende utfordringer i en dynamisk og nyskapende bransje – så er PHARMAQ et godt valg! Nå søker vi Produksjonsplanlegger til vår produksjon i Overhalla, Trøndelag.

Vårt satsingsområde er vaksiner til oppdrettsfisk som er et viktig bidrag for å redusere bruken av antibiotika og sikre en bærekraftig akvakulturnæring. Dedikerte medarbeidere i PHARMAQ utvikler sikre og effektive legemidler med fokus på målrettet forskning, kvalitet og biologisk produksjon. I 2015 ble PHARMAQ en del av Zoetis, verdens største dyrehelseselskap, dette gir oss tilgang til ny teknologi og nye globale markeder.

PHARMAQs fiskevaksiner blir produsert på et høyteknologisk, biofarmasøytisk anlegg i Overhalla, Trøndelag. Her produseres alle våre vaksiner til ulike fiskearter verden over. I tillegg til fabrikken i Overhalla, åpnet vi i desember 2017 et topp moderne og unikt produksjonsanlegg på Kløfta i Ullensaker kommune hvor det produseres sterile vaksinekomponenter. Som produsent av farmasøytiske produkter følger vi strenge krav til kvalitet og alle våre prosesser er i henhold til GMP (Good Manufacturing Practice). Våre rundt 100 medarbeidere produserte i 2018 over 2 milliarder doser med fiskevaksiner.

OM STILLINGEN

Til våre produksjonsfasiliteter søker vi nå etter en engasjert, strukturert og løsningsorientert produksjonsplanlegger. Vi ønsker å opprettholde den gode leveringsevnen til våre kunder samtidig som lagerhold og budsjettplaner blir opprettholdt. For å utøve god planlegging på tvers av avdelinger og aktiviteter er det viktig å knytte dette til en helhetlig forretningsforståelse.

Hva vil arbeidsoppgavene dine være?

 • Produksjonsplanlegging på tvers av avdelinger for å sikre leveranse til kunde; råvarer, semivarer og ferdigvarer
  • Planlegge for effektiv og strømlinjeformet produksjonsflyt
  • Følge opp endringer i marked og tilpasse produksjonsvolum og aktiviteter
  • Bruk av relevante verktøy, Excel og SAP (Enterprice Recource Planning)
 • Sentral i opprettholdelse av budsjett, produksjonsplaner og leveringsevne, samt unngå tap av materialer og unødvendig lagerbygging
 • Støtte til avdelinger ved avvikende hendelser for å sikre opprettholdelse av materialflyt og leveranser
 • Analysere, monitorere og rapportere planer, produksjonsflyt og volum
 • Oppfølging av lagernivå; råvarer, semivarer og ferdigvarer
 • Jobbe mot ulike grensesnitt bl.a. innkjøp, supply, ulike produksjonsavdelinger
 • Delta i og eventuelt lede relevante prosjekt
 • Ansvarlig for at relevant dokumentasjon og rapporter utvikles og vedlikeholdes
 • Ansvarlig for å jobbe i hht GMP med tilhørende systembruk der dette er relevant (avvik, endringskontroll, dataintegritet eller lignende)

Kompetanse

Hvilke kvalifikasjoner og egenskaper ser vi etter?

 • Universitet eller høgskoleutdannelse, fortrinnsvis innenfor relevante områder som produksjon/prosess/SupplyChain/logistikk/farmasi/ITS
 • Industriell erfaring, gjerne innenfor produksjonsplanlegging/SAP i farmasøytisk produksjon
 • Gode matematiske og statistiske kunnskaper/evner
 • Kundeorientert og like å jobbe på tvers av avdelinger og fagområder
 • Analytisk, systematisk, løsningsorientert og evne til å bygge nye strukturer
 • Initiativrik og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kjennskap til GMP/kvalitetssystem
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

HVORFOR VELGE PHARMAQ OG DENNE MULIGHETEN?

Vi kan tilby deg spennende og varierte arbeidsoppgaver i et entusiastisk, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. Hos oss vil du bli en del av et spennende internasjonalt selskap med gode betingelser og utviklingsmuligheter. Vi kan love deg en viktig rolle tett på akvakulturnæringen.

Hovedarbeidssted vil være vårt GMP produksjonsanlegg i Overhalla, Trøndelag, men noe tilstedeværelse på Kløfta og i Oslo må også påregnes. Ved vår base på Skøyen sitter nærmere 100 ansatte og her er administrativt hovedkontor og hovedbase for forskning og utvikling.

Søknadsfrist: 11. august 2019

Om selskapet

PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen og ble i 2015 en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse. Selskapet utvikler sikre og effektive legemidler til akvakulturnæringen med god miljøprofil gjennom målrettet forskning og dedikerte medarbeidere. Produksjon, administrasjon, forskning og utvikling ligger i Norge og med datterselskap i Chile, Storbritannia, Kina, Vietnam, Tyrkia, Spania, Panama og Singapore har PHARMAQ rundt 300 medarbeidere. Konsernets produkter markedsføres i Europa, Nord- og Sør-Amerika samt i Asia.

Som en del av Zoetis og verdens største dyrehelseselskap gir dette oss tilgang til ny spennende teknologi, samt muligheter i nye globale markeder.

PHARMAQ Settvac og PHARMAQ Fishteq leverer vaksinasjonsmaskiner og tilhørende tjenester og ble en del av PHARMAQ i 2017. Disse selskapene er lokalisert på Nesna i Nordland.

PHARMAQ Analytiq, er lokalisert i Bergen og tilbyr analyser og rådgivningstjenester for økt fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturnæringen.

Visjon og forretningside

Vår visjon er "We make Aquaculture progress" og er sterkt forankret i hele organisasjonen.

Vi utvikler sikre og effektive legemidler med god miljøprofil gjennom målrettet forskning og dedikerte medarbeidere.

Vi tror på ytterligere vekst i den globale akvakulturindustrien. Fiskehelsehåndteringsverktøy er nøkkelen til en videre utvikling av en bærekraftig og lønnsom industrialisering av akvakultur.

Våre produkter og tjenester

PHARMAQ sitt hovedsatsingsområde er vaksiner til oppdrettsfisk. På global basis blir 6 av 10 oppdrettslaks vaksinert med en PHARMAQ vaksine og er et viktig bidrag for å redusere bruken av antibiotika og sikre en bærekraftig akvakulturnæring. Vi tilbyr også injeksjonsvaksiner til andre fiskearter som laks, ørret, seabass og seabream, tilapia og pangasius.

Vi opplever en økt etterspørsel fra hele verden etter våre produkter.

FoU-prosjekter

Gjennom betydelige investeringer i forskning bidrar vi med å løse utfordringer som den globale oppdrettsindustrien står overfor. Bak et nytt produkt er det nødvendig med flere års forskning, utvikling og dokumentasjon for å sikre kvalitetsprodukter som gir den nødvendige beskyttelsen mot sykdom, en god dyrevelferd og matvaresikkerhet for mennesker.

Eksternt samarbeid

For å opprettholde innovasjon gjennom hele verdikjeden, jobber vi gjennom et omfattende globalt nettverk og i nært samarbeid med ulike lokale vitenskapelige institutter, myndigheter, fiskeoppdrettere og fiskehelsepersonell.


Petter Endsjø | Kontaktperson

Søk her
PHARMAQ

Overhalla
Besøk nettside