{$ msg.text $}

MedHelp söker en Patientsäkerhetskoordinator

 • Ansök senast: 4 augusti 2019
 • Stockholm

MedHelp är ett vårdföretag som hanterar sjukvårdsrådgivning, bokningar och vård på distans på uppdrag av 1177 Vårdguiden, företag och organisationer.

MedHelp är som vårdgivare ansvariga för patientsäkerheten genom de tjänster vi erbjuder. Nu söker vi en person som ska arbeta med patientsäkerhet i bred bemärkelse, vilket inkluderar ett ansvar som dataskyddsombud.

Som patientsäkerhetskoordinator blir din viktigaste uppgift att löpande säkerställa patienternas säkerhet utifrån gällande lagstiftning men också att arbeta med ständiga förbättringar avseende patientsäkerhet och kvalitet för patientens upplevelse.

Som dataskyddsombud är din uppgift att övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och övrig dataskyddslagstiftning som är relevant för oss som vårdgivare.

Uppdragsbeskrivning Patientsäkerhetskoordinator:

 • Under ledning av Verksamhetschef arbeta processinriktat i Patientsäkerhetsarbetet utifrån Grundlagen Hälso-&sjukvårdslagen 1982:763 och inriktning från patientsäkerhetslagen SOSFS 2010:659, Patientdatalagen 2008:355 och Offentlighets-&Sekretesslagen 2009:400
 • Analysera sjukvårdsrådgivningens förbättringar av verktyg, tekniklösningar, e-hälso-samtal och sjuksköterskans arbetsprocess.
 • Inriktning på kvalitetssäkring och efterlevnad av samtalsprocessen
 • Utföra kvalitetsbedömningar av sjuksköterskor
 • Sammanställa underlag för förbättringsåtgärder och uppföljning
 • Processarbete i produktion för att tillgodose kraven på hög patientsäkerhet och god vård
 • Genomföra händelse- och riskanalyser i olika processer
 • Handlägga ”synpunktslinjen”, ta emot ärenden, analysera, besvara och följa upp
 • Delta i processarbeten tillsammans med Verksamhetschef och Medicinskt ansvarig läkare

Uppdragsbeskrivning dataskyddsombud:

 • Som Dataskyddsombud är uppdraget att övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
 • Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov
 • Dataskyddsombudet ska bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer

Några av våra medarbetare

Charlotte
Verksamhetschef
Maria Granström
Sjuksköterska
Patricia
Sjuksköterska

Kvalifikationer

Vi söker dig som har följande utbildning och erfarenhet:

 • Legitimerad sjuksköterska med minst fem års yrkeserfarenhet
 • Erfarenhet från sjukvårdsrådgivning på telefon
 • Erfarenhet från patientsäkerhetsarbete med risk- och orsaksanalyser, verksamhetsuppföljning, kvalitetssäkring
 • Goda kunskaper i gällande sjukvårdslagar

Personliga egenskaper:

Du som söker bör vara driven och kunna arbeta självständigt, ha förmåga att arbeta systematiskt och prioritera för att lösa ditt uppdrag på ett effektivt sätt. Det är också viktigt att ha god kommunikationsförmåga och att vara bra på att samarbeta med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tjänsten är på heltid och tillsvidare, placerad på Stockholmskontoret och du kommer att rapportera till Produktionschef.

Har du frågor angående tjänsten:

Kontakta antingen Verksamhetschef Charlotte Björkman charlotte.bjorkman@medhelp.se eller Produktionschef Susanne Sinclair susanne.sinclair@medhelp.se

Facklig representant
susanne.lyckeland@medhelp.se

Välkommen med din ansökan!

Vi har riktigt bra förmåner

 • Utveckling & utbildning

 • Friskvårdsbidrag

 • Ha ditt kontor hemma

 • Fredagsfrukost & frukt på kontoret

Om företaget

MedHelp är en vårdoperatör som erbjuder vård på distans. Vi skapar smarta lösningar inom eHälsa. Våra 270 sjuksköterskor lugnar sjuka medarbetare med kompetenta råd. Statistik och sjuk- och friskanmälan underlättar för cheferna. Vi för dialog med kroniskt sjuka och ger sjukvårdsrådgivning i deras hemmiljö.

Landsting och regioner får hjälp med sjukvårdsnära tjänster och vi är ombud för Stockholms alla sjukhus. Att vi är rikstäckande gör oss stora nog att hantera världsledande företag och organisationer. Vi har också förmågan att skapa förtroende i de personliga kontakterna. Företaget grundades år 2000. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs dygnet runt, året runt. Via Norden är vi ett av de största privata företagen inom sjukvårdsrådgivning i norra Europa.


Gerd Fornander | Kontaktperson

Ansök nu
MedHelp Consulting

Stockholm
Besök hemsida