{$ msg.text $}

Teknisk sjef Scandic Voss

  • Søknadsfrist: 30. juni 2019
  • Voss, 5700, Norge

Til splitter nye Scandic Voss søker vi Teknisk Sjef som vil bistå Hotelldirektør i daglig drift av hotellet, samt være en sparringspartner og jobbe tett på prosjektledelsen og ferdigstillelsen av bygget i månedene før åpning av Scandic Voss.

Har du solid kompetanse innen drift og vedlikehold i tillegg til at du er en tusenkunstner som trives i en operativ lederrolle?

I rollen som Teknisk Sjef på Voss sitt nye og største hotell vil du ha det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold av tekniske- og bygningsmessige installasjoner. Den rette kandidaten får anledning til å utvikle våre tekniske leveranser, hvor forebyggende vedlikehold og kontinuerlige forbedringer står i fokus. Stillingen innebærer budsjett- og resultatansvar for teknisk avdeling. Gjennom effektiv drift og styring sørger du for at avdelingen innfrir forventningene til lønnsomhet, kvalitet og kundetilfredshet. Stillingen rapporterer til direktør og må være forberedt på å inngå i hotellets dutyordning.

Jobb med skikkelig flinke folk

Toril Flåskjer
Hotelldirektør
"Det er inspirerende å se potensialet i mine medarbeidere og gi dem verktøy til å vokse og oppnå sine mål."
Sandra Dzene
Renholder
"Du er en del av et fellesskap hvor alle spiller en viktig rolle og utfyller hverandre - alltid med gjesten i fokus!"
Lene Fredriksen
Kokk
"Alle er velkomne her, vi har en veldig god og åpen atmosfære der alle kjenner at de kan være seg selv."
James Perrott
Performance Marketing Manager
"Scandic digitaliseres, og alle jobber sammen for å få dette til"

Kompetanse

Ansvarsområder:
• Ledelse av teknisk avdeling, herunder personalansvar, ressursplanlegging, innkjøps- og budsjettansvar
• Bygge en prestasjonskultur gjennom engasjement, stolthet og kvalitet
• Ansvar for utvikling og oppfølging av systematisk og forebyggende vedlikehold og reparasjoner på hotellet
• Daglig drift og vedlikehold av hotellenes tekniske installasjoner
• Ansvar for oppfølging av leverandører og serviceavtaler på teknisk utstyr og løsninger
• Ansvar for oppfølging av myndighetenes krav, herunder oppdatert på lover og forskrifter
• Ansvar for miljø/renovasjon og energioppfølgingssystem
• Ansvar for brannvern og sikkerhet
• Service-/håndverksoppgaver og reparasjoner
• Drift av bygningsmasse og bruk av FDV-system
• Internkontroll og rapportering iht. gitte frister
• Utstrakt samarbeid med de andre fagfunksjonene/avdelingene

Vi søker deg med følgende egenskaper:
• Gode organisatoriske lederegenskaper
• Tids- og kostnadsfokusert
• Kvalitetsbevisst og serviceinnstilt
• Utpreget løsningsorientering, ikke redd for å stå på og gi det lille ekstra ved behov
• Selvgående, strukturert og med stor arbeidskapasitet
• Omstillingsdyktig
• God kommunikasjonsevne

I tillegg forventer vi at du som leder i Scandic Hotels:
• Etterlever Scandics verdier; Be Bold, Be a Pro, Be You, Be Caring
• Leder etter Scandics lederskapsprinsipper; Build Trust, Inspire, Collaborate & Empower

Vi tilbyr:
• En spennende lederjobb til et helt nytt hotell og for en organisasjon som skal utvikles og med store muligheter for å påvirke egen arbeidsdag
• Gode karriere- og utviklingsmuligheter, både i Norge og i våre nordiske naboland
• En arbeidsplass med utpreget samarbeidskultur og en virksomhet med stort fokus på bærekraft og miljø
• Personalfordeler i Scandic Hotels
• Lønn og betingelser etter avtale

Innkommende søknader behandles fortløpende.

Vi har som mål å få teknisk sjef på plass i sin rolle fra september/oktober. I perioden frem til åpning i januar 2020 vil rollen ha en sentral rolle i forbindelse med ferdigstillelse av bygget.

Startdato midten av september/senest 1. oktober 2019

Jobb på et sted du vil trives

  • Utviklingsmuligheter gjennom interne programmer

  • Gode rabatter på overnatting, mat og drikke

  • Gode rabatter for familie og venner

  • Inspirerende, mangfoldig arbeidsmiljø

  • Fokus på miljø og sosialt ansvar

Om selskapet

Scandic er Nordens ledende hotellkjede med 280 hoteller i 6 land, hvorav over 85 av disse ligger i Norge. Hver dag jobber våre 14.000 medarbeidere med ett mål for øyet, å få gjestene våre til å føle seg velkommen hos oss. Som Nordens mest bærekraftige hotellkjede fokuserer vi alltid på miljø, samfunnsansvar og tilgjengelighet.

DO YOU SHARE OUR VALUES?

BE A PRO - GROW IN YOUR ROLE AND THE ORGANISATION

You are empowered to go in your desired direction, whichever that might be.

BE YOU - AMONG FRIENDS

You can be yourself at Scandic, that’s how we are able to give that genuine personal service to our guests. We don’t always know what challenges we will face during the day, but we will solve them together.

BE CARING - FOR THE BENEFIT OF TOMORROW

We will challenge you to take initiatives to accelerate the positive change for earth and build this and future generations as a whole.

BE BOLD - MAKE YOUR ACTIONS MATTER

You are trusted to step out of your comfort zone and make a difference. We have the muscles to make use of great initiatives.


Did you know that…TOM

TOM... “Hang up your towel” is one of Scandic’s innovative ideas within sustainability and was initiated by one of our housekeepers.

TOM... more than 4 out of 5 of our hotels are eco-labelled and the proportion is growing all the time.

TOM... we have drawn up a checklist of 135 points which we call our accessibility standard, so we can provide the same services and products for everyone.

TOM... we have arranged the world's largest blind lunch, in total darkness, in order to highlight the annual Day of Persons With Disabilities.

TOM... we serve more than 25 million cups of coffee each year and all of our coffee is ecologic, and FairTrade or UTZ-certified.

TOM... we have the Guinness record in the worlds longest breakfast buffet.

General Manager Berit Lunde / HR Manager Lars Nederberg | Kontaktperson

Søk her
Scandic Hotels Norge

Voss, 5700, Norge
Besøk nettside