{$ msg.text $}

Rådgivare Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

 • Ansök senast: 21 juni 2019
 • Stockholm

Vill du vara en stark drivkraft för barns och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i världen?

Plan International Sverige söker en rådgivare med erfarenhet av att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och utvecklingsfrågor. Du kommer att vara placerad på vår programavdelnings enhet för Policy och Tematik där du, tillsammans med våra andra rådgivare och i den globala federationen, arbetar med programstöd och policy frågor för att säkra uppfyllandet av barn och ungas SRHR.

I ditt uppdrag ligger också att bidra till utvecklandet av Plan International Sveriges ställningstaganden i frågor som rör barn och ungas SRHR och att bedriva ett aktivt påverkansarbete kring Sveriges internationella åtaganden på detta område. Det övergripande syftet är att – med Barnkonventionen och Kvinnokonventionen som grund – förbättra situationen för världens barn och unga. Du arbetar i en internationell miljö tillsammans med kollegor inom Plan International på landkontor, regionkontor och globalt. Regelbundna internationella resor ingår i tjänsten.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att med din expertis inom SRHR och utvecklingsarbete:

 • Utveckla, stödja och kvalitetssäkra Plan International Sveriges utvecklingsprogram inom SRHR och skadliga sedvänjor, med fokus på barn och ungas SRHR.
 • Stödja landprogram och regionprogram med tematisk inriktning, riktlinjer och kapacitetsstärkande insatser.
 • Utveckla och bedriva påverkansarbete för att stärka barnrättsperspektivet, med fokus på barn och ungas SRHR, inom svensk utvecklingspolitik på alla nivåer.
 • Ansvara för utveckling och formulering av policy, riktlinjer och ställningstaganden för Plan International Sverige och Plan International globalt - med barn och ungas SRHR i fokus.
 • Representera Plan International Sverige externt och utveckla samarbeten med andra relevanta aktörer.

Några av våra medarbetare

Andreas Sjögren
Inköpschef
"När jag började var vi tio anställda, så jag har fått möjlighet att utveckla både Plan International Sverige och mig själv."
Seth Tallvik
Program Manager
"We are an enthusiastic team working together towards a shared goal of positive impact at the global level"
Agnes Björn
Enhetschef Policy & Tematik
"Vi skyddar barn och flickors lika villkor i katastrofer och konflikter - det känns meningsfullt"
Du?
Ansök idag!
Andreas Sjögren
Inköpschef
"When I began we were 10 employees, so I've really had the opportunity to be a part of developing both Plan International Sweden and myself"
Seth Tallvik
Program Manager
"We are an enthusiastic team working together towards a shared goal of positive impact at the global level "
Agnes Björn
Enhetschef Policy & Tematik
"We are protecting children's rights and equality for girls in conflicts and emergencies - it feels meaningful"
You?
Apply Today!

Kvalifikationer

Du har gedigen erfarenhet av arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), gärna kopplat till barn och unga. Du har erfarenhet av programstöd, påverkansarbete och internationellt utvecklingssamarbete. Erfarenhet av längre arbete i utvecklingsländer meriteras högt. Din erfarenhet har du skaffat dig inom exempelvis civilsamhället, EU, FN och/eller myndighet. I botten har du en relevant akademisk examen med inriktning på SRHR, barns rättigheter, genusvetenskap, utvecklingsfrågor eller liknande.

Du har en stark egen drivkraft, är kommunikativ, arbetar strategiskt och är van att driva förändringsarbete. Du får gärna ha erfarenhet av projektdesign och resursmobilisering av institutionella medel. Du ska ha lätt för att formulera dig i tal och skrift på engelska och svenska. Kunskaper i franska, arabiska och/eller spanska är meritr. För att trivas i rollen tror vi att du är prestigelös, öppen och har lätt för att snabbt anpassa dig till nya situationer och uppdrag.

Plan International Sverige värdesätter mångfald och strävar efter att vår organisation ska spegla mångfalden i samhället. Vi är en värderingsstyrd organisation där våra värdeord Tillsammans, Öppenhet, Handlingskraft och Långsiktighet vägleder det vi gör.

Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Anställningsgraden är 100% vilket motsvarar 37,5 h/v. Du kommer vara placerad på vårt kontor i Hammarby Sjöstad. I tjänsten ingår resor till länder där Plan International Sverige för närvarande bedriver eller avser att bedriva verksamhet.

Ansökan och kontakt
Sista ansökningsdag är 21 juni. Välkommen in med din ansökan!

Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta Agnes Björn, enhetschef Policy & Tematik, på agnes.bjorn@plansverige.org. Har du frågor om din ansökan är du varmt välkommen att kontakta Lina Sjöberg på HR lina.sjoberg@plansverige.org.

Fackliga representanter är Kristian Korsgard (Akademikerföreningen) samt Nidall Fayez (Unionen) Båda nås på telefonnummer 08-587 755 00.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Barns rättigheter och flickors lika villkor

 • Stort engagemang

 • Ärligt, tillitsfullt och transparent arbetsklimat

 • Fantastiska kollegor som trivs och utvecklas

 • Children's rights and equality for girls

 • Great commitment

 • An honest, trustworthy and transparent working env

 • Amazing colleagues who thrive and develop

Om företaget

Plan International Sverige startades 1997 och har idag runt 100 medarbetare. Vi är en självständig del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 70 länder. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Vi arbetar för att alla barn ska ha rätt att gå i skolan, få tillgång till hälsovård, bli skyddade mot våld, övergrepp och försummelse samt att få möjlighet att delta i samhället och utveckla sin potential.

Hos oss är långsiktighet och handlingskraft viktigt, genom vårt driv och engagemang ger vi förutsättningar för barn och unga att kunna påverka sin framtid. Vi respekterar alla människor, värdesätter mångfald och utmanar ojämlikhet. Vi kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor – vill du hjälpa till?


TOMPlan International grundades 1937 och startade i Sverige 1997

TOMÖver 90 000 faddrar i Sverige (1 083 000 i hela världen)

TOMVerksamma i 75 länder

TOMAllt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter

TOMFörra året nådde Plan International 2 220 000 flickor, pojkar, kvinnor och män i 89 katastrofinsatser globalt.

TOMFörra året nådde Plan International 2 118 000 flickor, pojkar, kvinnor och män i insatser för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

TOM1 392 000 fadderbarn omfattades av Plan Internationals programverksamhet under förra året.

TOMPlan International Sverige fick 2006 status som ramorganisation för Sidas stöd till civila samhället och har idag ett anslag på cirka 500 miljoner.

TOMÅr 2009 beviljades vi ytterligare ett ramanslag för vårt humanitära arbete världen över för att skydda barn i konflikter.

EMPTYPlan International was founded in 1937 in England and 1997 in Sweden

EMPTYOver 90 000 sponsors in Sweden (1 083 000 globally)

EMPTYActive in 75 countries

EMPTYAll of our work is based on the United Nations Convention on the Rights of the Child

Lina Sjöberg | Kontaktperson

Ansök nu
Plan International Sverige

Stockholm
Besök hemsida