{$ msg.text $}

Prosjektsjef

 • Søknadsfrist: 23. juni 2019
 • Oslo

Foto: Stian Schioldborg

Braathen Eiendom har til enhver tid mange store og små byggeprosjekter i porteføljen.

Flere prosjekter står nå for døren og vi søker etter en ambisiøs prosjektsjef som kan ta et overordnet ansvar for at prosjektene blir gjennomført.

OM STILLINGEN

Prosjektsjefen får ansvar for å holde tak i og gjennomføre utviklings-, ombyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Prosjektene vil være varierte i økonomisk omfang og kompleksitet.

Sentrale arbeidsoppgaver
Daglig operativ ledelse (herunder prosjektering, utvikling og gjennomføring) av egne prosjekter. Dette innebærer blant annet:

 • Kontakt med og oppfølging av reguleringsmyndigheter, herunder ansvar for at nødvendig underlagsmateriell blir produsert og levert innenfor gjeldende tidsfrister
 • Lede og samordne tidlig prosjektering/ forprosjekter i samarbeid med interne og eksterne ressurser
 • Budsjetteringsansvar og økonomisk oppfølging av egne prosjekter
 • Planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektene. Det vil si bl.a. å velge entreprisemodell, engasjere forskjellige rådgivere, arkitekter, prosjektledere og entreprenører. Forhandle kontrakter og innkjøpsavtaler. Følge opp produksjonen.
 • Bygge nettverk og relasjoner - internt og eksternt
 • Være ansvarlig for løpende kontakt med kunder/brukere som skal inn i byggene og sikre at det utarbeides og følges opp fremdrifts- og beslutningsplaner
 • Tverrfaglig samarbeid i selskapet med bl.a. utleie-, drifts- og økonomiavdelingen.

Stillingen vil rapportere til adm. direktør og inngå i selskapets ledergruppe.

Kompetanse

Rett kandidat har høyere relevant utdanning, sivilingeniør eller lignende. Det forventes noen års relevant prosjektledererfaring med gode resultater. Aktuelle kandidater bør i hovedsak ha erfaring fra, eller kompetanse på de fleste av følgende områder: prosjektering/planlegging – tidlig fase, bygging, prosjektledelse, økonomi, marked og kreativitet, og forhandlinger.

Braathen Eiendom er på jakt etter en selvstendig prosjektsjef, som har interesse og kunnskap om helhet og detaljer som skaper verdier innen eiendom. I Braathen Eiendom er forståelse av hva kvalitet betyr i alle ledd spesielt viktig. Vi ser etter en kandidat med følgende egenskaper;

 • Gode samarbeidsevner og vilje til å utvikle gode relasjoner, både internt og eksternt
 • Beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å holde mange baller i luften
 • Løsningsorientert og med gjennomslagskraft
 • Samfunns- og markedsforståelse, herunder interesse for miljø og trender
 • Energi, positivitet og humør

Vi ser etter en helhetsorientert og allsidig person, som raskt kan identifisere seg med strategien og konseptene i Braathen Eiendom og ta eierskap til stillingen.

Braathen Eiendom tibyr:

 • En mulighet til å være med på å endre eiendomsbransjen gjennom å delta i konseptualisering og realisering av et unikt konsept – «Flyt»
 • En spennende stilling med utviklingspotensial og påvirkningsmulighet
 • Fremtidsrettede eiendommer
 • Et selskap med langsiktig perspektiv og ryggrad/muskler til å gjennomføre anbefalte tiltak
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Philippe Caillé, tlf. 900 71 965 eller Anne Cathrine Ringnes, tlf. 930 85 543. Søknadsfrist er 23. juni.

Jobb på et sted du vil trives

 • Nærhet til egne prosjekter og eiendommer

 • Fokus på miljømessig og bærekraftig drift

 • Fremtidsrettet med ambisjoner om vekst

 • Oslos mest attraktive kontorbygg

 • Vi jobber for å levere "En annen standard"

 • Ledende innen kontorhotell-segmentet

Om selskapet

Braathen Eiendom har eksistert i 60 år. Historien om oss er en historie om å ta vare på kunder.

Historien om oss er også en historie om hvordan Oslo har vokst frem. Vi har fått være med på å prege hovedstaden, og den har fått prege oss. Hele tiden har vi hatt som mål å tilby den beste kundeservice for våre kunder.

Med en eiendomsportefølje bestående av kun fem store profilbygg i Oslo, deriblant tre av høyhusene i Barcode i Bjørvika, kan Braathen Eiendom tillate seg et fokus på miljømessig drift og foredling av egne eiendommer som få andre eiendomsbesittere kan unne seg. Vårt mål er å gi kunden flyt.

Dette er En annen standard.

Dronning Eufemias Gate 16DEG16 er et moderne høyhus i Barcode i Bjørvika, tegnet av Dark Arkitekter. DEG16 er et flerbrukerbygg med ca 30 leietagere. Bygget rommer godt over 1300 kontorarbeidsplasser, som hovedsakelig fordeles på åtte fulle kontoretasjer.

DEG16Ble omtalt som et av Oslos mest attraktive kontorbygg i Estate Media. Begrunnelsen for dette var høy kontorstandard i et område med spennende vekst. Kontinuerlig forbedring og oppgradering av bygget og fasilitetene ble også vektlagt.

Haakon VIIs Gate 2Haakon VIIs gate 2 huser blant annet vårt hovedkontor og ligger i "central business district" i Vika i Oslo. Eiendommen er på 12.250 kvm, hvorav kontorareal utgjør ca. 80 prosent.

​Grønn satsingBraathen Eiendom har signert Strakstiltakene, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050 - som skal bidra til bransjens grønne omstilling. Gjennom signeringen har Braathen forpliktet seg til 10 strakstiltak for et mer bærekraftig samfunn.

Dronning Eufemias Gate 8Dronning Eufemias gate 8 – et moderne kontorbygg med enestående design- og miljøkvaliteter, tegnet av norske A-lab. Dronning Eufemias gate 8 er første bygning i Barcode.

Dronning Eufemias Gate 14Braathen Eiendom Bjørvika AS, et selskap som inngår i Braathen Eiendom, eier 100% av Dronning Eufemias gate 14. Bygget er også kjent som "Deloitte-huset".

Philippe Caillé | Kontaktperson

Søk her
Braathen Eiendom

Oslo
Besøk nettside