{$ msg.text $}

Site Manager

 • Søknadsfrist: 15. april 2020
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 15. april 2020
 • Oslo

Vi søker Site Manager til 420 kV kabelprosjekt i Oslo området. Vi søker deg som har fagbakgrunn og erfaring fra store kabelprosjekter.

 • Delta på prosjektgjennomganger, oppstartsmøte og byggemøter.
 • Oppfølging av HMS og ytre miljø på anlegget.
 • Ivareta den løpende kontakten med byggherrens representanter.
 • Koordinere egne ressurser og underentreprenører ved anlegget.
 • Føre kontroll med timeforbruk, produkskjonsrapporter og rapportere fremdrift.
 • Kontraktsoppfølging og avtaleverk.
 • Oppfølging av leverandører og underentreprenører
 • Registrere og behandle avvik og endringer.
 • Delta i utarbeidelse av sluttdokumentasjons.

Kompetanse

 • Fagskoleingeniør/ingeniør Elkraft
 • Energimontør
 • Solid fagkompetanse
 • Økonomisk forståelse
 • Gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Tilpasningsdyktig og fleksibel, evne å jobbe selvstendig og ta ansvar.
 • Gode kommunikasjons egenskaper, strukturert, målrettet og ansvarsbevisst

Jobb på et sted du vil trives

 • Fast ansettelse eller prosjektansettelse

 • Opplæring og kompetansebygging

 • Fleksibilitet og konkurransedyktige betingelser

 • Store prosjekter over hele landet

 • Ordnede arbeidsforhold

Om selskapet

Sitepartner leverer kompetent personell til nasjonale og internasjonale energientreprenører og leverandører, byggherrer innen energiutbygging og jernbane, netteiere av kraftnett innen alle spenningsnivåer, samt konsulent- og rådgivende virksomhet.Vi har omfattende intern spesialistkompetanse og ivaretar våre kunders behov i prosjekter over hele landet. Vår unike oversikt over kunder og tilgang til ressurser innen el.kraft og infrastruktur i alle regioner sikrer mobilitet og fleksibilitet i prosjektutførelsen både for kunder og ansatte.

Sitepartner er sertifisert som leverandør hos Achilles, Sellicha og Power & Tech.

Jobb med Sitepartner og få tilgang til de mest spennende og største prosjektene i Norge!

Hans Jakob Epland / Anders Aanonsen | Kontaktperson

Søk her
Sitepartner AS

Oslo
Besøk nettside