{$ msg.text $}

Prosjektleder leietakerrådgivning

 • Søknadsfrist: 2. mai 2019
 • Oslo

VI UTVIKLER NORGES FREMSTE RÅDGIVNINGSMILJØ INNENFOR NÆRINGSEIENDOM – VIL DU VÆRE MED?

Som et ledd i vår ytterligere satsning søker vi nå en prosjektleder. Vår nye kollega vil fungere som prosjektleder med ansvar for å lede flytte- og byggeprosjekter for Realias kunder. Prosjektlederen vil få et hovedansvar for å bistå kunder i perioden etter signering av ny leiekontrakt og frem til innflytting i nye lokaler.

Ansvarsområdene og oppgavene vil bestå av:

 • Å være bindeleddet mellom leietaker og utleier ifb. med flytte- og byggeprosesser.
 • Bygg- og eiendomsteknisk rådgivning
 • Bistå kundene med eiendomsfaglig kompetanse inn i kundens flytteprosess (tekniske og kommersielle kunnskaper)
 • Overordnet prosjektledelse på vegne av leietaker (tid, kost, kvalitet)
 • Oppfølging og kvalitetskontroll overfor utleier ihht kravspesifikasjon og romprogram
 • Forhandlinger ifm. eventuelle endringer og tilpasninger
 • Bistå som rådgiver og med innkjøp av inventar, flyttetjenester og andre relevante tjenester som AV og IKT
 • Å være rådgiver ifm avvikling og tilbakelevering av eksisterende lokaler
 • Bidra til å utvikle tjenesten/ bygge opp rutiner og prosesser
 • Bidra til å styrke selskapets posisjon i markedet – innsalg av nye prosjekter

Målet er å bidra til at kundene skal ha en best mulig prosess i forbindelse med flytting til nye lokaler eller rehabilitering av eksisterende lokaler.

VI TILBYR:

 • En mulighet til å være med å bygge videre Norges fremste rådgivningsmiljø innenfor næringseiendom
 • Konkurransedyktige lønn- og arbeidsvilkår
 • Topp moderne kontorlokaler på Skøyen
 • Mulighet for kompetanseutvikling innenfor prosjektledelse og eiendom
 • En selvstendig og utfordrende prosjektlederstilling med gode utviklingsmuligheter

Kompetanse

Vi er på jakt etter en medarbeider med noen års erfaring med prosjekt-/ byggeledelse, gjerne ifm rehabiliteringsprosjekter, o.l.

Erfaringen kan f.eks. være hentet fra leietakerrådgivningsfirmaer, entreprenørbransjen, eiendomsselskaper og/ eller fra tekniske rådgivningsmiljøer. Vi er også åpne for at rett vedkommende bringer med seg gode prosjektlederegenskaper og relevante erfaringer fra andre tilgrensende miljøer.

Aktuelle kandidater har trolig utdannelse som byggingeniør eller innehar annen relevant bakgrunn og erfaring.

Vedkommende bør beherske engelsk muntlig og skriftlig.

NØDVENDIGE KVALIFIKASJONER:

• Høyere utdanning (høgskole/universitet) gjerne bygg/eiendom-faglig, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

• Erfaring med prosjektledelse, planlegging og bruk av prosjektverktøy

• Gode teoretiske og praktiske kunnskaper innen byggtekniske områder

• Det vil være en fordel med innsikt i plan og bygningsloven samt en viss innsikt i tekniske forskrifter, bygg detaljer samt kostnadseffektive og driftsvennlige løsninger, men dette er ikke et krav

• God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Analytisk, systematisk, målbevisst
 • Helhetsforståelse, løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som sikrer god samhandling mellom ulike fagmiljøer
 • Serviceinnstilt med evne til å jobbe godt både selvstendig og i gruppe
 • Pådriver i prosesser
 • Lærevillig og utviklingsorientert

Om selskapet

Realia har siden selskapet ble etablert i 1997, vært spesialisert på leietakerbistand og er i dag en av de ledende rådgiverne innen næringseiendom i Norge. I april 2018 ble Realia Prosjektrådgivning etablert for å kunne levere en komplett rådgivningstjeneste til våre kunder. Vi har allerede skaffet oss mange spennende kontrakter og ser nå etter en fremoverlent og løsningsorientert person som kan være med å forme et selskap i vekst.

Realia Prosjektrådgivning bistår leietakere med prosjektledelse og byggteknisk rådgivning i flytteprosjekter. Som leietakers representant både ved rehabilitering og etablering av nye lokaler, sørger Realia for at lokalene blir som avtalt.

Realia Prosjektrådgivning AS

Oslo
Besøk nettside