{$ msg.text $}

Lösningsarkitekt med tågansvar (SAFe) till försäkring

 • Urval sker löpande
 • Stockholm

Innovativ, driven och lösningsorienterad? Vill du driva förändring och vara med att påverka?

Vi söker lösningsarkitekt med tågansvar (SAFe) till försäkring inom IT strategi och Arkitektur som vill vara med och driva Skandias arkitekturarbete in i framtiden.

Din roll

Som lösningsarkitekt – ansvarar du för att säkerställa arkitekturen stödjer, följer och skapar förutsättningar för Skandias strategiska, taktiska mål och affärsplan samt att hjälpa organisationen att möta omvärldsförändringar.

Ansvaret innefattar också att säkerställa att arkitekturella målbilder finns för aktuella delar inom området samt att lösningar utvecklas i linje med dessa. Du kommer också att arbeta med att driva arbetet gentemot de utvecklingsteam som finns inom området. I och med att Skandia förändrar sina arbetssätt så är agila inslag med SAFe en naturlig del av din vardag. Du samverkar med tåget som befinner sig inom området. Du samverkar med produktledningen samt andra intressenter.

Arkitekten är en aktiv deltagare i arkitekturprocessen genom att delta/föredra i arkitekturforum och ansvar för att agera som utsedd arkitekturell rådgivare till intressenter och andra initiativ.

Just för den här rollen inom försäkring behöver du följande kompetenser/erfarenheter

 • • Erfarenhet av stordatorplattformar
 • • God erfarenhet av större förflyttnings initiativ
 • • Erfarenhet av arbete med extern leverans och samarbete

Några av våra medarbetare

Olivia Holmberg
Handläggare Back office
"Skandia är den anställdas utveckling och välmående i fokus. Jag har sett flera exempel på hur Skandia tar vara på anställda genom att erbjuda kompetensutveckling och nya utmaningar inom organisation."
Daniel Winther
Chef Private Equity and Infrastructure
"Den professionella miljön, duktiga medarbetare som ställer krav, pushar och samtidigt visar uppskattning för varandra. "
Johan Hagman
Gruppchef Telefonrådgivning
"Den optimala storleken på företaget. Det gör att känslan att vara bidragande fortfarande är stor samtidigt som bra möjligheter finns för att specialisera sig inom ett brett spann av kompetensområden."
Sofie Kulp-Tåg
Senior Portföljförvaltare
"Jag blir konstant utmanad och har möjlighet att utveckla min kompetens. På Skandia har jag också erbjudits möjlighet att växa inom organisationen och få ett större ansvar."

Kvalifikationer

Din profil

För att lyckas i rollen som lösningsarkitekt måste du vara en driven person med stor lyhördhet. Du behöver vara van att navigera i olika forum med olika typer av intressenter. Prestigelöshet är en av de egenskaper som skapar förutsättningar att lyckas. Du behöver vara van att stå upp för dina lösningar och kunna förankra dina idéer i organisationen. Du behöver kunna omformulera det komplexa till något mer enkelt för att alla ska förstå. Du behöver dessutom ha förmågan att se helheten, samt bedöma och ta fram planer för hur vi iterativt tar oss dit. Du behöver förstå och ha viljan att bidra med kunskap och erfarenhet till våra utvecklingsteam genom att skapa förutsättningar för teamen. Ta fram ramarna som möjliggör ett effektivt sätt att arbeta mot målbilderna inom området.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en bred kunskapsbas och erfarenhet av lösningsarkitektur och dess ingående delar. Du gillar arbeta agilt och har förståelse för det agila mindset som vi har. Förändringar, att se möjligheter är en drivkraft hos dig. Dessutom ett brinnande intresse för att dela med dig av dina erfarenheter. Stötta och hjälpa människor är ett naturligt inslag i din vardag. I arkitekturteamet jobbar vi tillsammans med Skandia utmaningar.

Vi ser gärna att du har en relevant akademisk utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har riktigt bra förmåner

 • Privatvårdsförsäkring för alla anställda

 • Vår företagskultur styrs av engagemang

 • Balans i livet och ett bra friskvårdserbjudande

 • Fantastiska kollegor

 • Bidrar till att göra skillnad

 • Förmånligt Personallån

Om företaget

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa

Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra. Och vi tror på en organisation där mångfald och jämställdhet är lika självklart som att vi sätter våra kunder först.

Vi säljer inte produkter, vi skapar trygghet genom långsiktighet. Med 2 200 anställda är vi inte störst i branschen men med ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder gör våra medarbetare skillnad för våra kunder varje dag.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!


TomSom enda svenska bolag var vi med på Fortune Magazines "Change the World list" 2016.

TomVåra kunder äger oss. Och vinsten går tillbaka till dem!

TomVi jobbar inte med bonusar.

TomFN uppmärksammade vårt hållbarhetsarbete, vår VD var där och talade.

TomVi har cirka 600 miljarder kronor i förvaltat kapital.

TomVår stiftelse Idéer för livet jobbar med att förebygga ohälsa och utanförskap hos unga.

TomVi har blivit utsedda till årets livbolag 3 år i rad.

TomVi har investerat nästan 40 miljarder kronor i onoterade bolag, t ex Snapchat.

TomVårt hälsoerbjudande har bidragit till att mer än halvera sjukskrivningarna hos våra kunder de senaste tio åren.

Skandia

Stockholm
Besök hemsida