{$ msg.text $}

Direktør, Organisasjon og Samfunnskontakt

  • Søknadsfrist: 30. april 2019
  • Oslo

Meteorologisk institutt (MET) ønsker å styrke sitt arbeid innen organisasjonsutvikling, og søker direktør for enheten Organisasjon og Samfunnskontakt. Vedkommende vil få en sentral rolle i utviklingen av en faglig sterk organisasjon.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

Direktør EOS har ansvar for fagområdene HR, samfunnskontakt, virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling. Enheten har to avdelinger; Kommunikasjon og HR, og en stab.

Stillingen har en sentral rolle i å utvikle og styrke MET sin organisasjon. MET er både en operativ organisasjon og forskningsorganisasjon. Utfordringene vi møter vil være forskjellig for de ulike gruppene av ansatte. Direktør EOS vil derfor støtte flere typer endringer og samtidig se helheten i instituttet virksomhet.

Direktør EOS skal sørge for at MET har en effektiv og brukerorientert administrasjon, sikre god kommunikasjon med instituttets målgrupper og sikre god dialog med Klima- og miljødepartementet (eierdepartement). Stillingen sitter i ledergruppen og rapporterer til instituttets direktør.

Kompetanse

Vi søker en person som har relevant utdannelse på masternivå. Kandidaten må ha ledererfaring og erfaring fra å jobbe med organisasjonsutvikling med ansvar for gjennomføring av endringsprosesser. Dersom du har erfaring med lederutvikling vil det være en fordel. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk og norsk.

Kandidaten vi søker har stor gjennomføringsevne. Som person er du diplomatisk, tillitsvekkende og har gode samarbeidsegenskaper. Det vektlegges at du har god evne til å jobbe strategisk og operativt samtidig. Det kreves sikkerhetsklarering for ansettelse i stillingen.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en stilling med mange spennende utfordringer og arbeidsoppgaver i en virksomhet med godt faglig og sosialt miljø, og som leverer resultater med høy kvalitet.

Kontakt

For spørsmål eller en uforpliktende prat, ta kontakt med Per Bjerk på mobil 481 55 446 eller e-post: pbj@hartmark.no Direktør Roar Skålin i MET kan også kontaktes på tlf. 916 90 565.

Søknadsfrist: 30. april 2019.

Lønn etter avtale som avdelingsdirektør (stillingskode 1060), medlemskap i Statens Pensjonskasse og seks måneders gjensidig prøvetid.

Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 30. april 2019. Vi oppfordrer kvinner til å søke. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, også når det gjelder kulturelt mangfold.

Vi gjør oppmerksom på at det etter søknadsfristen vil bli utarbeidet offentlig søkerliste.

Om selskapet

Meteorologisk institutt (MET) varsler været, overvåker klimaet og driver forsking på alle sine fagområder. Siden instituttet ble etablert i 1866, har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget. Meteorologisk institutt er i dag et ledende internasjonalt kompetansemiljø. Instituttet skal arbeide for at styresmakter, næringslivet, institusjoner og allmennheten blir best mulig i stand til å sikre liv og verdier, planlegge framover og verne miljøet.

Visjonen for Meteorologisk institutt er å bidra til å sikre liv og verdier, med tjenester i verdensklasse.

MET har en fri og åpen datapolitikk, som innebærer at hvem som helst kan bruke materialet fritt og til nytte for samfunnet. Værtjenesten Yr er verdens femte største, med aktive brukere over hele verden. Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.

Virksomheten har 430 ansatte med hovedsete på Blindern i Oslo. Meteorologisk institutt er et statlig forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet. For ytterligere informasjon, www.met.no

Per Bjerk | Kontaktperson

Søk her
Meteorologisk institutt

Oslo
Besøk nettside