Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Åpen søknad

Vi trenger alltid engasjerte folk som er dyktige i faget sitt og ønsker å bidra til å gjøre oss enda bedre. Ta kontakt hvis du er interessert i å jobbe hos oss!

Har du lyst til å få innovasjon til skje? Være med å finne de virkelige problemene som er verdt å løse? Utarbeide nye løsninger som utgjør en forskjell?

Vi tilbyr utfordrende utviklingsprosjekter, dyktige kolleger og store muligheter for å påvirke virksomheten og teamenes prioriteringer og disponering av tid.

Om selskapet

Vi tenker helhetlig og langsiktig, men det ligger i det digitale sin natur at et digitalt prosjekt må gjennomføres annerledes enn et tradisjonelt prosjekt (stadige endringer, ny teknologi osv). Vi kombinerer erfaring/helhetstankegang med en mer lettbeint tankegang, slik at du kommer raskt nok ut i markedet, men på en veloverveid måte, slik at neste steg med å skalere opp ikke må bli å starte helt på nytt.


Espen Holje | Kontaktperson

Søk her
Escio

Flere lokasjoner
Besøk nettside