{$ msg.text $}

Työn kuvaus

Hei kokenut Frontti, Fullstack tai Backend-kehittäjä! Olisiko aika uusille haasteille? Sysartilla saattaisi olla sinulle sopiva pesti avoinna!

Sysart on joustava, reilu ja aitoa kehityskykyä sykkivä ohjelmistokehitystalo aina valmiina tukemaan asiakkaitaan digitaalisten menestystarinoiden rakentamisessa.

Sysartilla pääset työskentelemään moninaisten projektien ja mielenkiintoisen asiakasportfolion parissa, sillä asiakkaana on niin startup-firmoja uusine oivaltavine palveluineen kuin kansainvälisiä kasvuyrityksiä ja isojen organisaatioiden kehitysyksiköitä. Perinteisen organisaatiomallin sijaan liiketoiminta on organisoitu autonomisiin tiimeihin, jolloin tiimin jäsenet pääsevät muokkaamaan työtään sekä työntekemisen tapoja itselleen parhaiten sopiviksi. Tiimit valitsevat itse teknologiansa, mutta useimmin käytössä on AWS / Serverless / Node.

Flatti-organisaatiorakenne takaa, että pääset aktiivisesti vaikuttamaan organisaation päätöksentekoon sekä esimerkiksi projekteihin, joissa olet mukana unohtamatta mahdollisuutta oman ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen muun työn ohessa.

Taidot ja vaatimukset

Menestyt tehtävässä varmasti, mikäli sinulta löytyy:

• n. 5 vuotta aiempaa kokemusta ohjelmistokehityksestä

• Aiempaa kosketuspintaa moderneihin teknologioihin, kuten Javascript, Node.js, React, AWS, Google Cloud, Serverless, Funktional Programming, etc.

• Sujuvaa suomen ja englanninkielentaitoa (osa asiakkaista on kansainvälisiä)

Yhteyshenkilö
Susanna Aho

Tietoa yrityksestä

Olemme vuonna 1999 Oulussa perustettu ohjelmistotalo. Yrityksemme on 100%:sti perustajien ja työntekijöiden omistama, mikä mahdollistaa hyvin ripeän ja riippumattoman päätöksenteon. Talossa on yhteensä noin 30 henkilöä, joista puolet Oulussa ja puolet Helsingissä.

Sysartin historiassa on takana selkeästi kolme eri vaihetta. Olemme hankkineet kokemusta niin omasta tuotekehityksestä, alihankinnasta kuin ohjelmistohankkeiden konsultoinnistakin. Muutama vuosi sitten käynnistimme muutosprosessin tunnistaessamme, että tasa-arvoinen ja avoin vuorovaikutus on avain onnistumiseen tulevaisuudessakin. Yhtiön päätöksentekomalli muutettiin itseohjautuvaksi ja tekemisen fokus siirrettiin yhä vahvemmin kohti asiakaskohtaisia ratkaisuja.

Käy sivulla

Seuraa Sysart