{$ msg.text $}

Sikkerhetskonsulent

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Gjøvik
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Gjøvik

Er du en erfaren utvikler som i tillegg har et ben innenfor fagområdet informasjonssikkerhet? Vi ser etter en kunnskapsrik utvikler som også har fokus på sikkerhet i informasjonssystemer og kan dele sin kompetanse på tvers av flere utviklingsteam.

Vi leverer skreddersømssoftware til flere kunder med et særlig behov for sikring av forretningskritiske data og i noen tilfeller personsensitive data. Derfor har vi et behov for å styrke kompetansen på sikkerhet i alle faser av systemutviklingsprosessen.

Arbeidsoppgaver

 • Systemutvikling
 • Sikkerhetskonsulent inn mot tverrfaglige team i planleggingsfase og i prosjekter
 • Revisjon og testing av kode og software i ulike faser av den smidige utviklingsprosessen for å avdekke sårbarheter
 • Kursing av andre utviklere ift informasjonssikkerhet

Kompetanse

 • Minimum tre års erfaring med SaaS og systemutvikling
 • Minimum tre års erfaring med relevant informasjonssikkerhetsarbeid
 • Erfaring med relevante regulering og lover (Sikkerhetsloven, Personopplysningsloven og Personvernforordningen/GDPR)
 • Sertifisert eller kjennskap til relevante sertifiseringer (CISA, CEH, CISM e.l.)

Om selskapet

Vil du være med på å utgjøre en forskjell?

Escio sin ambisjon er å jobbe med viktige prosjekter som utgjør en faktisk forskjell.

Hos oss skal du være med å jobbe i kryssfunksjonelle team med “problems worth solving”, og vi tenker helhetlig.

Vi har en dyp teknologiforståelse og erfaring med smidig utvikling i vårt DNA, men søker nå “design thinkers” og flere teknologer som vil være med på vår spennende reise.

Vi har en praktisk tilnærming der vi skaper nye muligheter med utgangspunkt i vår innsikt i teknologi, mennesker og marked.

Vi vil utgjøre en forskjell ved å være kritiske, etisk ansvarlige, praktiske og komme til kjernen av problemet, fremfor å forelske oss i løsningen. Escio skal være kjent for å være den som omsetter ord til handling.

Vi brenner for å dele vår kompetanse, fordi vi tror at ved å dele får vi til samskaping med større effekt enn det vi klarer å få til alene. Dette gjør vi i samarbeid med NTNU og vi er en pådriver og aktiv bidragsyter i nettverkene NT6 på Gjøvik og PARK på Hamar.

Med deling mener vi at fagfolk får muligheter til å bli trygge i å dele av sin personlige erfaring og fagkompetanse, kombinert med påfyll og refleksjoner fra andre fagområder enn ditt eget.

Flere av våre ansatte bruker også tid på forelesninger på NTNU, slik at vi kan bidra med fersk og aktuell innsikt fra markedet for at morgendagens studenter får et bedre utgangspunkt når de skal ut i arbeidslivet.


Espen Holje | Kontaktperson

Søk her