{$ msg.text $}

Tjenestedesigner

  • Søknadsfrist: Snarest
  • Gjøvik

Har du lyst til å få innovasjon til skje? Være med å finne de virkelige problemene som er verdt å løse? Utarbeide nye løsninger som utgjør en forskjell? Som tjenestedesigner i Escio vil du jobbe i tverrfaglige team og ditt ansvar er å sørge for at vi tilfører verdi der det trengs mest.

Arbeidsoppgaver

  • Forme, planlegge og jobbe med spennende prosjekter med fokus på design thinking
  • Utvikle nye tjenester sammen med kunder, sluttbrukere og interessenter
  • Bruke designprosesser til å identifisere brukerbehov og mulighetsrom, og videre transformere innsikt til konsepter som er mulig å implementere.
  • Designe framtidige kundereiser
  • Kartlegge kundereiser og definere muligheter
  • Kommunisere tjenestedesign og strategi klart og tydelig til våre kunder
  • Samarbeide med alle i Escio og sørge for at vi alltid jobber med problemer som er verdt å løse.

Kompetanse

  • Minste 5 års erfaring fra tjenestedesign

Om selskapet

Vil du være med på å utgjøre en forskjell?

Escio sin ambisjon er å jobbe med viktige prosjekter som utgjør en faktisk forskjell.

Hos oss skal du være med å jobbe i kryssfunksjonelle team med “problems worth solving”, og vi tenker helhetlig.

Vi har en dyp teknologiforståelse og erfaring med smidig utvikling i vårt DNA, men søker nå “design thinkers” og flere teknologer som vil være med på vår spennende reise.

Vi har en praktisk tilnærming der vi skaper nye muligheter med utgangspunkt i vår innsikt i teknologi, mennesker og marked.

Vi vil utgjøre en forskjell ved å være kritiske, etisk ansvarlige, praktiske og komme til kjernen av problemet, fremfor å forelske oss i løsningen. Escio skal være kjent for å være den som omsetter ord til handling.

Vi brenner for å dele vår kompetanse, fordi vi tror at ved å dele får vi til samskaping med større effekt enn det vi klarer å få til alene. Dette gjør vi i samarbeid med NTNU og vi er en pådriver og aktiv bidragsyter i nettverkene NT6 på Gjøvik og PARK på Hamar.

Med deling mener vi at fagfolk får muligheter til å bli trygge i å dele av sin personlige erfaring og fagkompetanse, kombinert med påfyll og refleksjoner fra andre fagområder enn ditt eget.

Flere av våre ansatte bruker også tid på forelesninger på NTNU, slik at vi kan bidra med fersk og aktuell innsikt fra markedet for at morgendagens studenter får et bedre utgangspunkt når de skal ut i arbeidslivet.


Tonje Vik Jevard | Kontaktperson

Søk her