{$ msg.text $}

Senior UX-designer

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Hamar +1 til
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Hamar +1 til

Er du opptatt av å løse reelle problemer for kunden, finner glede i å analysere brukerinnsikt og bruke den til å utvikle praktiske løsninger?

Liker du å skisse raskt og teste tidlig? Jobbe i tverrfaglige team sammen med kunden og få backing fra dyktige teknologer? Som UX designer i Escio vil du jobbe i tverrfaglige team og ditt ansvar er å sørge for at teamet ivaretar god praksis innen brukeropplevelse.

Arbeidsoppgaver

 • Designe og prototype brukergrensesnitt for mobil, desktop og web applikasjoner
 • Bruke designprosesser til å identifisere brukerbehov og mulighetsrom, og videre transformere innsikt til konsepter og design som kan implementeres
 • Utarbeide storyboards, wireframes, brukerflyt, design prototyper og spesifikasjoner for brukergrensesnitt
 • Kommunisere design og strategi klart og tydelig overfor våre kunder
 • Samarbeide med alle i Escio, kunder og andre slik at intensjonen til designet følger prosjektene som en rød tråd.

Kompetanse

 • Lang erfaring innen UX
 • God evne til å samarbeide på tvers av fag, både internt og ute hos kunder

Om selskapet

Vil du være med på å utgjøre en forskjell?

Escio sin ambisjon er å jobbe med viktige prosjekter som utgjør en faktisk forskjell.

Hos oss skal du være med å jobbe i kryssfunksjonelle team med “problems worth solving”, og vi tenker helhetlig.

Vi har en dyp teknologiforståelse og erfaring med smidig utvikling i vårt DNA, men søker nå “design thinkers” og flere teknologer som vil være med på vår spennende reise.

Vi har en praktisk tilnærming der vi skaper nye muligheter med utgangspunkt i vår innsikt i teknologi, mennesker og marked.

Vi vil utgjøre en forskjell ved å være kritiske, etisk ansvarlige, praktiske og komme til kjernen av problemet, fremfor å forelske oss i løsningen. Escio skal være kjent for å være den som omsetter ord til handling.

Vi brenner for å dele vår kompetanse, fordi vi tror at ved å dele får vi til samskaping med større effekt enn det vi klarer å få til alene. Dette gjør vi i samarbeid med NTNU og vi er en pådriver og aktiv bidragsyter i nettverkene NT6 på Gjøvik og PARK på Hamar.

Med deling mener vi at fagfolk får muligheter til å bli trygge i å dele av sin personlige erfaring og fagkompetanse, kombinert med påfyll og refleksjoner fra andre fagområder enn ditt eget.

Flere av våre ansatte bruker også tid på forelesninger på NTNU, slik at vi kan bidra med fersk og aktuell innsikt fra markedet for at morgendagens studenter får et bedre utgangspunkt når de skal ut i arbeidslivet.


Espen Holje | Kontaktperson

Søk her
Escio

Hamar +1 til
Besøk nettside