{$ msg.text $}

Byggeleder regionalnett, linje og transformatorstasjon

 • Søknadsfrist: 15. september 2019
 • Søknadsfrist: 15. september 2019

Til prosjekter på regionalnett søker vi nå byggeleder til å være stedlig representant og koordinator for byggherre/netteier.

 • Du vil ha ansvaret for å følge opp at entreprenører og leverandører følger fremdriftsplaner
 • Lede og koordinere byggemøter
 • Følge opp HMS-krav og SHA- planer
 • Ansvarlig for kontroll og oppfølging av kvalitet
 • Avvik- og endringshåndtering
 • Kontroll av økonomi (fakturering)
 • Lede og gjennomføre byggemøter
 • Kontrollere materiell, utstyr og utførelse

Kompetanse

 • Ingeniør/fagskoleingeniør innen Elkraft eller bygg og anlegg
 • Relevant erfaring innen bygging eller drift av linje- og stasjonsanlegg
 • God kjennskap til gjeldende regelverk for byggherre

Jobb på et sted du vil trives

 • Fast ansettelse eller prosjektansettelse

 • Opplæring og kompetansebygging

 • Fleksibilitet og konkurransedyktige betingelser

 • Store prosjekter over hele landet

 • Ordnede arbeidsforhold

Om selskapet

Sitepartner leverer kompetent personell til nasjonale og internasjonale energientreprenører og leverandører, byggherrer innen energiutbygging og jernbane, netteiere av kraftnett innen alle spenningsnivåer, samt konsulent- og rådgivende virksomhet.

Vi har omfattende intern spesialistkompetanse og ivaretar våre kunders behov i prosjekter over hele landet. Vår unike oversikt over kunder og tilgang til ressurser innen el.kraft og infrastruktur i alle regioner sikrer mobilitet og fleksibilitet i prosjektutførelsen både for kunder og ansatte. Sitepartner er sertifisert som leverandør hos Achilles, Sellicha og Power & Tech.

Jobb med Sitepartner og få tilgang til de mest spennende og største prosjektene i Norge!

Hans Jakob Epland / Nils Nærdal | Kontaktperson

Søk her
Sitepartner AS


Besøk nettside