{$ msg.text $}

Supervisor Railway System Engineer

 • Søknadsfrist: 31. oktober 2019
 • Østlandet
 • Søknadsfrist: 31. oktober 2019
 • Østlandet

Supervisor Railway System Engineer, som skal være ansvarlig for å koordinere byggherrens tilbakemelding innen Railway System, og grensesnitt mot TBM (JBT)

Videre skal personen bistå i planlegging/oppfølging av totalbrudd, og være medansvarlig for å ivareta sikkerhet i delprosjektet og at prosjektet når sine mål.

 • Følge opp og bistå disiplinledere i oppfølging av Contractors prosjektering for railaway systems.
 • Koordinere grensesnitt mot TBM (JBT)
 • Bidra i prosjektgjennomganger og befaringer (kontroll, ferdigstillelse, overtagelse, reklamasjon osv.)
 • Rapportere status innenfor egne ansvarsområder.
 • Bistå i koordinering og oppfølging av totalbrudd.
 • Følge opp kontrakten og dens spilleregler.
 • Holde seg faglig oppdatert på bl.a. teknisk regelverk, lover/forskrifter/standarder.
 • Bidra til at gjeldende styringssystem i BN og gjeldende prosedyrer i Follobanen blir etterfulgt.

Kompetanse

 • - Sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende innen fagområde Railway systems. (dokumentert realkompetanse kan kompensere for formell utdanning).
 • - Erfaring med prosjektering og/eller bygging av kompliserte bygg- og anleggsprosjekter.
 • - Kompetanse innen tverrfaglig jbt/elektro.
 • - Relevant sertifisering innen elektro er ønskelig.
 • - God kunnskap om regler og forskrifter innen området.
 • - Erfaring fra kontraktoppfølging, fortrinnsvis totalentrepriser.
 • - God muntlig og skriftlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk.

Jobb på et sted du vil trives

 • Fast ansettelse eller prosjektansettelse

 • Opplæring og kompetansebygging

 • Fleksibilitet og konkurransedyktige betingelser

 • Store prosjekter over hele landet

 • Ordnede arbeidsforhold

Om selskapet

Sitepartner leverer kompetent personell til nasjonale og internasjonale energientreprenører og leverandører, byggherrer innen energiutbygging og jernbane, netteiere av kraftnett innen alle spenningsnivåer, samt konsulent- og rådgivende virksomhet.

Vi har omfattende intern spesialistkompetanse og ivaretar våre kunders behov i prosjekter over hele landet. Vår unike oversikt over kunder og tilgang til ressurser innen el.kraft og infrastruktur i alle regioner sikrer mobilitet og fleksibilitet i prosjektutførelsen både for kunder og ansatte. Sitepartner er sertifisert som leverandør hos Achilles, Sellicha og Power & Tech.

Jobb med Sitepartner og få tilgang til de mest spennende og største prosjektene i Norge!

Hans Jakob Epland | Kontaktperson

Søk her
Sitepartner AS

Østlandet
Besøk nettside