{$ msg.text $}

Byggeleder føringsvei

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Østlandet +1 til
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Østlandet +1 til

Vi søker byggeleder for føringsveier og oppfølging av kabeltrekking for alle jernbanetekniske fag.

 • Følge opp byggherrens leveranser hvis relevant
 • Følge opp sluttdokumentasjon
 • Delta på Design review og kontrollere dokumentasjon og tegninger
 • Bistå med å utarbeide og følge opp kontrollplan og sjekklister for eget fag
 • Holde oversikt over status på entreprenørenes arbeider innenfor eget fagområde
 • Bidra til koordinering mot offentlige etater, 3.parter og andre enheter hos kunden
 • Bistå oppfølging av aktuelle grensesnitt mot tilstøtende kontrakter

Kompetanse

 • Relevant høyere utdanning innen fagområdene elektro eller bygg
 • 3 års relevant erfaring fra lignende stilling
 • Relevant erfaring fra rådgivervirksomhet, entreprenørvirksomhet, og/eller byggherre.
 • Erfaring fra jernbaneteknisk anlegg/prosjekter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Leveringsdyktig, strukturert og nøyaktig

Varighet: 31.12.2021 + 1 + 1 år

Jobb på et sted du vil trives

 • Fast ansettelse eller prosjektansettelse

 • Opplæring og kompetansebygging

 • Fleksibilitet og konkurransedyktige betingelser

 • Store prosjekter over hele landet

 • Ordnede arbeidsforhold

Om selskapet

Sitepartner leverer kompetent personell til nasjonale og internasjonale energientreprenører og leverandører, byggherrer innen energiutbygging og jernbane, netteiere av kraftnett innen alle spenningsnivåer, samt konsulent- og rådgivende virksomhet.

Vi har omfattende intern spesialistkompetanse og ivaretar våre kunders behov i prosjekter over hele landet. Vår unike oversikt over kunder og tilgang til ressurser innen el.kraft og infrastruktur i alle regioner sikrer mobilitet og fleksibilitet i prosjektutførelsen både for kunder og ansatte. Sitepartner er sertifisert som leverandør hos Achilles, Sellicha og Power & Tech.

Jobb med Sitepartner og få tilgang til de mest spennende og største prosjektene i Norge!

Hans Jakob Epland / Anders Aanonsen | Kontaktperson

Søk her
Sitepartner AS

Østlandet +1 til
Besøk nettside