{$ msg.text $}

Regionkoordinator Face-to-Face

 • Ansök senast: 12 januari 2019
 • Malmö

Sverige för UNHCR är en insamlingsstiftelse som har i uppdrag att både samla in pengar till UNHCR:s globala arbete samt skapa kännedom kring UNHCR och situationen för de människor som tvingats fly sina hem på grund av krig och förföljelse

För att lyckas med det här livsviktiga uppdraget är vi helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner.. De flesta av dessa når vi genom vad vi kallar Face-2-Face-insamling; att vi via direkta möten med människor på gator, torg, event samt genom dörrknackning, samtalar om de enorma resursbehoven som finns och förklarar hur de kan vara med och stödja arbetet för människor på flykt.

Vi har verksamhet med Face-2-Face-insamling i tre regioner i Sverige, och just nu letar vi efter ny kollega som kan ta över rollen som koordinator i region syd! Koordinatorn är den som har det regionala ansvaret för att nå våra insamlingsmål, och gör detta genom att rekrytera, coacha och utbilda våra medarbetare ute i fält: värvare och teamledare. Med stöd av en administratör vid sin sida jobbar koordinatorn för att ständigt utveckla sina team, bidra till en rolig och givande arbetsmiljö med det gemensamma målet att samla in tillräckligt med resurser till FN:s flyktingorgan UNHCR. Personen vi söker kommer bli en del av en erfaren och inspirerande koordinatorgrupp som stöttar och lyfter upp varandra samt gläds åt de många goda resultat vi når och vilken skillnad det gör.

Kvalifikationer

Som regionkoordinator är det viktigt att du:

 • Är driven och blir motiverad av resultat
 • Har en mycket god samarbetsförmåga
 • Är ansvarstagande, och självgående
 • Har erfarenhet av att leda personal, volontärer eller motsvarande
 • Har erfarenhet och blir sporrad av att jobba mot uppsatta mål
 • Har erfarenhet av att utbilda

Meriterande är det ifall du har:

 • Kunskap kring personalfrågor och arbetsrätt
 • Kunskap om FN, flyktingfrågor/mänskliga rättigheter/utvecklingsfrågor
 • Erfarenhet inom ideella sektorn
 • Erfarenhet av säljverksamhet

Vi har riktigt bra förmåner

 • En av världens största humanitära organisationer

 • God inblick i UNHCR:s arbete

 • Engagerade kollegor

Om företaget

UNHCR ger människor på flykt nödhjälp, skyddar deras rättigheter och hjälper dem att skapa en bättre framtid. Sverige för UNHCR har 90-konto och är UNHCR:s svenska partner.

Många av världens flyktingkriser känner de flesta av oss inte ens till. UNHCR, FN:s flyktingorgan, finns på plats världen över för att hjälpa dem - också de vars situation får liten eller ingen uppmärksamhet i media.

UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor på flykt en säker plats där de kan skapa en trygg framtid.


UNHCRUNHCR

68.5 miljoner68.5 miljoner människor är på flykt i världen – fler än någonsin tidigare. För tredje året i rad är siffran rekordhög. Krig och våld är orsaken.

50 procentBarn utgör hälften av världens flyktingar.

1 av 113 Krig, våld och förföljelse orsaker ett enormt mänskligt lidande. 68,5 miljoner innebär att i genomsnitt har en människa av 113 i världen tvingats på flykt. Det är fler än befolkningen i Storbritannien.

Vem är flykting?En flykting är en person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning.

Sara Elz | Kontaktperson

Ansök nu
Sverige för UNHCR

Malmö
Besök hemsida