Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Anleggsleder - Skanska Husfabrikken

 • Søknadsfrist: 25. august 2024
 • Steinkjer
 • Hybrid
 • Søknadsfrist: 25. august 2024
 • Steinkjer
 • Hybrid

Skanska Husfabrikken er lokalisert på Steinkjer og er en ledende aktør innen industrialisert trehusproduksjon med ambisjoner om å vokse og utvikle virksomheten i årene som kommer. Bærekraft og innovasjon vil stå sentralt i satsningen vår, og gjennom valg av byggemetode og materialvalg vil bidra med innovative løsninger som reduserer klimafotavtrykket til bransjen.

Skanska Husfabrikken gjennomfører i hovedsak prosjekter som totalentreprenør og tidvis som element/modulleverandør. Vi rigger oss for industriell vekst og skal i de nærmeste årene videreutvikle fabrikken og våre leveranser.

Vi samarbeider tett med andre enheter i Skanska, og sammen med dem realiserer vi både store og små prosjekter rundt om i landet. Vi har i hovedsak prosjekter for eksterne kunder, hvor vi tar oppdrag for private, kommunale og statlige byggherrer, i tillegg til at vi samarbeider med utvalgte entreprenører.

Økningen i vår prosjektportefølje gjør at vi nå har behov for å ansette flere Anleggsledere.

Hos oss får du muligheten til å:

 • Lede, planlegge og koordinere det daglige arbeidet på byggeplass, i tett samarbeid med prosjektleder.
 • Bidra til å sikre oppnåelse av mål satt i prosjektet
 • Aktivt ivareta kundeforhold til underentreprenører og leverandører
 • Følge opp inngåtte kontrakter med underentreprenører og leverandører
 • Være ansvarlig for HMS innen ditt område
 • Aktivt påvirke valg som fremmer sikker og effektiv produksjon under planlegging og utførelse av produksjonen,
 • Følge prosjektet på byggeplassen fra start til slutt.

For å lykkes i denne rollen har du:

 • Bachelor-/ mastergrad, teknisk fagskole eller tilsvarende
 • Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • Relevant arbeidserfaring fra bygg- og anleggsbransjen, herunder totalentrepriser
 • Gode digitale ferdigheter
 • Beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Vi tror du:

 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Har driv, engasjement og tar eierskap til oppgavene dine
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Tar initiativ og får ting til å skje
 • Fokuserer på bunnlinjen, identifiserer potensiell risiko og utnytter kommersielle muligheter
 • Kan se forbedringsområder og sørge for at tiltak og utbedringer utføres

Det vi kan tilby:

 • En spennende lederrolle i prosjektene våre
 • Et godt arbeidsmiljø der vi tar vare på hverandre og deler med hverandre
 • Et sterkt fagmiljø med store muligheter for personlig utvikling, blant annet gjennom vårt kompetanseprogram Gnist
 • Et selskap med sterkt miljøfokus i alle ledd
 • En totalpakke du vil like, blant annet en av bransjens beste pensjons- og forsikringsordninger, mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram, bonusordning, tilgang til våre mange firmahytter mm.
 • En arbeidsplass som kan matche behov i ulike livsfaser

Vi gleder oss til å høre fra deg! Ta gjerne en uforpliktende prat med:

Shawn Lillefjell, HMS/KS leder, tlf 455 17 416
Odd Ringen, HR sjef, tlf 982 10 146

Søknadsfrist:

25.08.2024

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Odd Ringen | Kontaktperson

Søk her
Skanska Husfabrikken

Steinkjer | Hybrid
Besøk nettside