Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Erfarne prosjektledere - Anlegg

 • Søknadsfrist: 4. august 2024
 • Norge
 • Søknadsfrist: 4. august 2024
 • Norge

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Region Industri, Bro og Marine innenfor anleggsvirksomheten i Skanska Norge, er i dag over 400 dyktige medarbeidere som utvikler og gjennomfører anleggsprosjekter i hele Norge, med hovedvekt på betongfaget.  Vi gjennomfører prosjekter innenfor samferdsel, kraft/energi, industri, kai/marine arbeider og alle typer anleggsprosjekter, både nasjonalt og lokalet i våre utvalgte lokalmarkeder.
Noen av våre pågående prosjekter er Yggdrasil, Rogfast, OPS Håloglandsvegen, E18 Vestkorridoren, Ytre Steinsund bru, E16 Bjørum-Skaret med flere, og nå trenger vi å styrke oss på ledelse av prosjekter, og søker etter

ERFARNE PROSJEKTLEDERE for anleggsprosjekter over hele landet.

Ansvar:

 • Lede prosjektet slik at vedtatte mål for økonomi, fremdrift og kvalitet oppnås
 • Oppfylle arbeidsgiveransvaret i prosjektet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter
 • Gjennomføre prosjektet i henhold til Skanskas prosjektmodell og styringssystem
 • Sikre etterlevelse av Skanskas verdier og retningslinjer innen HMS
 • Etablere og utvikle kunde- og leverandørrelasjoner og sikre høy kundetilfredshet i prosjektet

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk fagskole, relevant bachelor- eller mastergrad. Erfaring kan kompensere for mangel på formell utdanning
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra byggebransjen
 • God prosjektøkonomisk forståelse og erfaring fra kontraktsforhandlinger

Egenskaper:

 • En leder som kan delegere og utvikle andre
 • Gode samarbeidsevner, gode kommunikasjons- og presentasjonsevner
 • Motivere og organisere prosjektmedarbeidere slik at alle effektivt bidrar til prosjektets måloppnåelse
 • Kunne arbeide selvstendig og er opptatt av god kvalitet og et godt resultat
 • Må finne motivasjon i vårt mål om å være et eksempel på sikkerhet, etikk og miljø
 • Du må også kunne identifisere deg med våre verdier; Vis ansvarlighet, Vær åpen og ærlig, Bli bedre sammen og skap kundeverdi

Vi tilbyr:

 • En viktig lederrolle i en av verdens ledende entreprenørselskaper
 • Spennende prosjekter, der du bidrar til å bygge landet ditt, trygt og effektivt
 • Lederansvar for et team av dyktige fagfolk, som utstråler stolthet for både faget og selskapet
 • Konkurransevilkår, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Stillingen rapporterer til prosjektsjef med portefølje.

Arbeidssted vil være ute på et av våre anleggsprosjektet, og pendling til-fra prosjektet på ukesbasis. Våre anleggsprosjekter er lokalisert i alle geografiske deler av Norge

Kontakt:

Prosjektsjef Kraft og Industri         Svenn Aage Bråtene tlf 982 10 491

Prosjektsjef Bro og Samferdsel     Grzegorz Gucwa tlf 458 69 202

Søknadsfrist: 04.08.2024 – Lang søknadsfrist pga ferieavvikling

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar virksomhet innen både anlegg, bygg og eiendomsutvikling, i tillegg til at vi har en rekke spesialistselskaper. Sammen utvikler og bygger vi komplekse og viktige prosjekter over hele Norge.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Svenn Aage Bråtene | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Norge
Besøk nettside