Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

HMS rådgiver - Anlegg

 • Søknadsfrist: 4. august 2024
 • Norge
 • Søknadsfrist: 4. august 2024
 • Norge

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Skanska i Norge har vært i markedet siden 1906 og har i dag rundt 3800 ansatte. Vi gjennomfører prosjekter etter beste praksis og moderne prosjektmetodikk. Vi er opptatt av våre medarbeidere trives og utvikler seg, og vi har en inkluderende kultur der medarbeidere blir involvert.

Region Industri, Bro og Marine innenfor anleggsvirksomheten, er i dag over 400 dyktige medarbeidere som utvikler og gjennomfører anleggsprosjekter i hele Norge. Vi gjennomfører alle typer anleggsprosjekter, blant annet innenfor kraft/energi, kai/marine og samferdsel. Vår geografi er nasjonalt og lokalt i våre utvalgte lokalmarkeder.

Vi har behov for å styrke sitt fagmiljø innenfor HMS, og søker rådgiver.

Å være HMS-rådgiver er en utfordrende, spennende og utviklende rolle.
Du vil være en pådriver og en inspirator med hensyn til sikker og effektiv produksjon for ledelsen, samt ute i prosjektene. Du vil ha din arbeidsplass ute i prosjekt, men vil også være en del av regionens fagnettverk innenfor Helse Miljø og Sikkerhet.

Vi ønsker å ansette deg som har et stort engasjement og som virkelig brenner for HMS-faget.

Oppgavene spenner bredt

 • Opptre som rådgiver, pådriver og inspirator for prosjektorganisasjonen
 • Pådriver for at både Skanska og Byggherren når sine målsetninger innenfor HMS
 • Bistå med å utarbeide planer og følge opp rutiner og krav for prosjektene
 • Utarbeidelse av rapporter
 • Analysere trender
 • Samarbeide på tvers av regioner og på tvers av prosjekt

Kvalifikasjoner:

 • Verneingeniør, Mastergrad eller Bachelor innenfor HMS eller andre utdannelsesretninger innenfor bygg/anlegg
 • Erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • Minimum 3 års erfaring fra prosjektorganisasjoner i bygg og anleggsbransjen

Egenskaper:

 • Evne til å lære bort og være rådgiver for andre
 • Evne til å sette seg inn i oppgaver og problemstillinger innenfor (våre) ulike fagmiljøer
 • Initiativtager og pådriver
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God gjennomføringsevne, praktisk og løsningsorientert
 • Relasjons- og nettverksbyggende
 • Systematisk og ryddig

Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å bygge kompetanse både innenfor HMS og anleggsdrift
 • Et sentralt fagmiljø med bred kompetanse
 • Stort internasjonalt selskap med høyt fokus på HMS, Ytre Miljø og Kvalitet
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Stillingen vil være ute i prosjekt, noe som innebærer fast pendling og 4 dagers arbeidsuke (mandag-torsdag).

Kontakt                        HMS leder Industri, Bro og Marine, Pål André Underhaug tlf. 934 44 560

Søknadsfrist              04.08.2024 (lang søknadsfrist pga ferieavvikling)

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar virksomhet innen både anlegg, bygg og eiendomsutvikling, i tillegg til at vi har en rekke spesialistselskaper. Sammen utvikler og bygger vi komplekse og viktige prosjekter over hele Norge.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Pål André Underhaug | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Norge
Besøk nettside