Oi voi! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Hammashoitaja, Julkiset palvelut, Tampere

 • Viimeinen hakupäivä: 16. elokuuta 2024
 • Tampere
 • Lähityö
 • Viimeinen hakupäivä: 16. elokuuta 2024
 • Tampere
 • Lähityö

Me keskitymme työssämme olennaiseen, terveyteen. Meillä jokainen on oma arvostettu itsensä, oman alansa huippuosaaja ja tärkeä osa työyhteisöä. Etsimme nyt osaavaan ja motivoituneeseen Tampereen Acutassa toimivaan päivystysjoukkueeseemme osa-aikaista hammashoitajaa ilta- ja viikonlopputyöhön. Tutustu tehtävään ja hae!

Taistelussa terveemmän elämän puolesta meistä jokainen on tärkeimmän tekijä.

Mitä työ suun terveydenhuollon ensiavussa pitää sisällään?

Hammashoitajana Terveystalon Acutan päivystyspoolissa pääset mukaan tarjoamaan potilaslähtöistä suun terveydenhuollon ensiapua Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaille virka-ajan ulkopuolella. Päivystyksen potilastapauksista yleisimpiä ovat kova hammassärky, johon särkylääkkeet eivät tehoa, sekä erilaiset suun ja leuan alueelle kohdistuneet tapaturmat.

Vuorot painottuvat satunnaisiin maanantai- ja perjantai-iltoihin, mutta tarjolla on myös viikonloppuvuoroja. Tehtävään rekrytoidaan ensisijaisesti henkilö/henkilöt, joilla on mahdollisuus tehdä myös arkivuoroja. Työvuorot ovat arkisin klo 15-21/tai siihen asti, kunnes viimeinen EA-kriteerit täyttävä potilas on hoidettu, ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 9-15 ja klo 15-21/tai siihen asti, kunnes viimeinen EA-kriteerit täyttävä potilas on hoidettu.

Tehtävä on määräaikainen 31.12.24 asti.

Työ päivystyksessä on ajoittain kiireistä, ja päivystävältä henkilöstöltä vaaditaan ehdotonta sitoutumista sovittuihin työvuoroihin. Potilasmateriaali on monipuolista, ja hoidettavien tapausten kirjo syventää erinomaisesti ammatillista osaamista. Päivystystyö koetaan yleisesti hyvin palkitsevaksi, sillä missään muualla suun terveydenhuollossa ei potilailta saa yhtä paljon suoraa kiittävää palautetta, kuin päivystyksessä.

Mitä toivomme sinulta?

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on hammashoitajan tai suun terveydenhuollon lähihoitajan tutkinto, sekä vähintään kahden vuoden kliininen työkokemus. Edellytämme lisäksi tartuntatautilaki 48 § mukaista rokotus-/sairastetun taudin suojaa.

Päivystyksessä on eduksi reipas ja potilaslähtöinen työote, sekä mahdollisuus ajoittaiseen joustoon työvuorojen pituudessa. Kyky säilyttää tyyni mielentila toisinaan nopeastikin muuttuvissa tilanteissa ja haastavammissakin potilaskontakteissa on tehtävässä tärkeää. Ensiavussa hammaslääkäri vastaa kaikista kirjauksista, joten mahdollinen kokemattomuus Lifecaren käytössä ei ole este. Vuorolisien ja lomarahaosuuksien osalta noudatamme Yksityisen Terveyspalvelualan työehtosopimusta, perustuntikorvauksemme on kuitenkin työehtosopimukseen kirjattua selkeästi parempi.

Kiinnostuitko tehtävästä?

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa mielellään yhteyspäällikkö Susanna Hyväri, [email protected], gsm 043 8264 218 (tiedustelut puhelimitse 5.8. alkaen).

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Ali
Vastaava lääkäri
"Terveystalo on tarjonnut mahdollisuuden tehdä arvokasta ja vaikuttavaa työtä."
Ali
Chief Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös yli 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 152 toimipaikassa. Terveystalolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2023 Suomen Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 7,6 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Terveystalo

Tampere | Lähityö
Käy sivulla