Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Kvalitetsleder

 • Søknadsfrist: 16. august 2024
 • Oslo
 • På stedet/kontoret
 • Søknadsfrist: 16. august 2024
 • Oslo
 • På stedet/kontoret

Vil du være med å gjøre Skanska enda bedre på kvalitet? Som kvalitetsleder får du jobbe med spennende utviklingsoppgaver og kontinuerlig forbedring – tett på prosjektene.

Du vil være en del av kvalitetsavdelingen som blant annet jobber med vedlikehold og videreutvikling av Skanskas styringssystem, Slik Gjør Vi Det, gjennom tett samarbeid med de fagansvarlige. Vi gjennomfører revisjoner både internt og av leverandører, bistår i byggesaker, støtter prosjektene i kvalitetsrelaterte spørsmål og følger opp Skanskas sentrale godkjenning. Avdelingen har ansvaret for Synergi, Skanskas verktøy for avvikshåndtering, hvor videreutvikling av verktøyet og uthenting av data for analyse og forbedring er viktig oppgaver.

Kvalitetsavdelingen jobber tett med de tre andre avdelingene i enheten – Helse, Sikkerhet og Seriøsitet, som gir gode synergier, økt kunnskap og ikke minst et godt arbeidsmiljø.

Vi har også et aktivt og godt samarbeid med de regionale kvalitetsrådgiverne.

Hos oss får du blant annet muligheten til å

 • Videreutvikle Skanskas styringssystem, Slik Gjør Vi Det (SGVD)
 • Ha ansvaret for oppfølging av de fagansvarlige i SGVD og arrangere årlig fagsamling for disse
 • Delta og ha en faglig rolle i et revisjonsteam ved intern- og leverandørrevisjoner
 • Støtte Skanskas bygg- og anleggsprosjekter i kvalitetsarbeid ved behov
 • Være med på vår reise fremover med datafangst, analyse og digitalisering som en del av arbeidet med kontinuerlig forbedring

For å lykkes i denne rollen har du

 • Høyere utdanning (Bachelor eller Master)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig

Vi tror du er

 • Velorganisert, er god på å holde oversikt og ha kontroll
 • God til å samarbeide og er vant med å skape gode relasjoner

Vi kan tilby :

 • En spennende og sentral rolle i kvalitetsavdelingen hvor du vil ha tett kontakt og få et stort nettverk av fagspesialister i hele Skanskas organisasjon
 • Muligheten til å utvikle deg innenfor kvalitetsfaget
 • En plass i et godt arbeidsmiljø der vi tar vare på hverandre og deler med hverandre
 • Opplæring i nødvendige systemer som SGVD, Synergi og Adept

Søknadsfrist er 16. august. Dersom du har spørsmål om stillingen, kontakt kvalitetssjef Marianne Spæren Marveng på telefon 934 04 051 eller HR-sjef Aina Kendall på telefon 920 40 759.

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar virksomhet innen både anlegg, bygg og eiendomsutvikling, i tillegg til at vi har en rekke spesialistselskaper. Sammen utvikler og bygger vi komplekse og viktige prosjekter over hele Norge.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Marainne Spæren Marveng | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Oslo | På stedet/kontoret
Besøk nettside