Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Salg- og Markedsansvarlig, Gammel Nok

 • Søknadsfrist: 4. august 2024
 • Asker
 • Søknadsfrist: 4. august 2024
 • Asker

Salg- og Markedsansvarlig vil spille en sentral rolle i utviklingen og ekspansjonen av selskapet. Rollen vil utvikle seg i takt med selskapets ambisiøse vekstplaner, og du må være inspirert av muligheten til å bli med på en spennende reise og se potensialet for vekst.

Hovedansvar:

 • Utvikle og implementere strategier for salg og markedsføring med mål om å øke omsetningen og styrke vår markedsposisjon.
 • Identifisere og utnytte nye forretningsmuligheter.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Solid erfaring innen salg, markedsføring og forretningsutvikling.
 • En kommersiell tankegang, handlekraft og evne til å utfordre og tenke nytt.
 • Evne til å jobbe operativt i en fase hvor strukturer ennå ikke er fullt etablert, og selskapet fortsatt er i vekst.
 • Et brennende engasjement for selskapets formål og samfunnsoppdrag.

Ansvarsområder:

Salg og kundeoppfølging:

 • Utvikle og implementere salgsaktiviteter for å nå firmaets omsetningsmål.
 • Skape en god struktur og planlegging av salg og tilhørende ressursbehov.
 • Identifisere nye forretningsmuligheter i tråd med selskapets strategi og fokusområder.
 • Utføre salgsaktiviteter som inkluderer god kundeoppfølging, forhandlinger og kontraktsarbeid. Anbudsarbeid kan også være aktuelt.
 • Håndtere kundeforespørsler og løse eventuelle problemer raskt og effektivt.

Markedsføring:

 • Planlegge og gjennomføre markedsføringsaktiviteter og kampanjer mot ulike målgrupper for å styrke merkevaren og støtte både sentrale og lokale kontorer i å oppnå selskapets vekstmål.
 • Utvikle markedsføringsmateriell med hovedvekt på egne digitale kanaler.
 • Ha overordnet ansvar for nettsiden og nettbutikken.
 • Overvåke og analysere markedstrender, bruke salgsdata som grunnlag for planer og aktiviteter, og justere planer i tråd med trender og utviklingstrekk.

Utvikling:

 • Bistå ulike avdelinger med utvikling og implementering av planer og tiltak for å optimalisere salgs- og markedsføringsaktiviteter.
 • Sørge for at avdelingskontorene har nødvendige ressurser og verktøy for å nå sine mål.
 • Koordinere og dele beste praksis mellom avdelingskontorene for å sikre enhetlig og effektiv drift.

Jobb med skikkelig flinke folk

Fredrik Torp
Daglig leder og Partner
Amalie Worm Andersen
Senior Associate
Isabell
Partner
Henriette Leikanger
Managing Partner

Kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innen markedsføring, salg, forretningsutvikling eller lignende.
 • Minimum 5 års erfaring innen salgs- og markedsføringsroller.
 • Dokumenterte resultater fra tidligere salgs- og markedsføringsroller.
 • Solid forståelse, erfaring og oppdatert kunnskap om digital markedsføring.
 • Sterke kommunikasjons- og forhandlingsevner.

Personlige egenskaper:

 • Kommersiell teft og motiveres av å skape vekst.
 • Resultatorientert og med høy arbeidsmoral.
 • Selvdreven, initiativrik og engasjert.
 • Jobber strukturert, men er fleksibel til å takle endringer og nyoppståtte muligheter, av og til med korte tidsfrister.
 • Evner å inspirere og motivere andre, og er en utpreget lagspiller.
 • Skaper gode kundeopplevelser som fører til salg og langvarige kundeforhold.
 • Ser løsninger og kan raskt effektuere disse.

Om selskapet

Gammel Nok er et selskap som har spesialisert seg på å støtte seniorressurser i å skaffe seg arbeid og forlenge sin tilknytning til arbeidslivet. Selskapet tilbyr disse ressursene gjennom flere ulike tjenesteområder som bemanning, omsorg og praktisk hjelp til hjemmet. Selskapet har en sterk sosial bærekraftsprofil og drives av et viktig samfunnsoppdrag. Med seg på eiersiden har de blant annet Ferd og Diakonhjemmet.

De siste årene har Gammel Nok opplevd sterk vekst, og eierne har satt tydelige krav om en videre satsning.

Henriette Salvesen | Kontaktperson

Søk her
Gammel Nok

Asker
Besøk nettside