Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Teamleder Sjøbunnskartlegging

Om Skanska Survey

Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge og en ledende leverandør av geomatikktjenester. Vi har ressurser, kompetanse og erfaring til å levere komplette landmåling-, modellering- og dokumentasjonstjenester for bruk i alle prosjektfaser. Vi benytter moderne metoder og teknologi for å gjennomføre oppdrag effektivt og med høy kvalitet.

Vi har sterkt fokus på å bygge et solid kompetansemiljø. Våre dedikerte ressurser innen fagutvikling, opplæring og support bidrar aktivt til faglig utvikling innen geomatikkbransjen og bygg- og anleggsbransjen.Våre kunder er interne prosjekter i Skanska, andre entreprenører, arkitekter, rådgivere, eiendomsutviklere, byggherrer og offentlige etater.

Vi søker nå en dyktig Teamleder for Sjøbunnskartlegging til vårt team

Teamleder Sjøbunnskartlegging

Vi kan tilby:

 • En sentral og spennende rolle hos en av Norges ledende entreprenør

 • Du vil bli en del av et sterkt og fremoverlent fagmiljø med store muligheter for personlig utvikling

 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag

 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Ansvar / arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle vår sjøkartavdeling, inkludert identifisering av nye forretningsmuligheter og strategier for vekst

 • Bygge og vedlikeholde sterke relasjoner med eksisterende og potensielle kunder, samt lede tilbudsprosesser

 • Ansvarlig for å opprettholde høye sikkerhetsstandarder og kvalitetskontroll i alle kartleggingsoperasjoner

 • Ledelse av sjøbunnskartleggingsprosjekter fra start til slutt.

 • Delta aktivt i datainnsamling, analyse og rapportering

 • Optimalisere arbeidsprosesser og verktøy for å øke produktivitet og kvalitet

 • Sikre etterlevelse av relevante forskrifter og standarder

Kvalifikasjoner:

 • Solid erfaring innen sjøbunnskartlegging, hydrografiske metoder og teknologier
 • Utdanning innenfor geomatikk, geodesi, marin teknologi, hydrografi eller beslektede felt. Høyere utdanning er foretrukket, men lang erfaring kan kompensere for dette

Egenskaper:

 • Handler på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar for resultater

 • Du ser muligheter, er ambisiøs og ønsker å bidra til utvikling av fagområdet

 • Du evner å motivere andre og får med deg hele teamet

 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap og erfaringer for å nå Skanska sine mål

 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte

 • Du har en solid etisk plattform, samt finner motivasjon i våre verdier - Vis ansvarlighet, Vær åpen og ærlig, Bli bedre – sammen og Skap kundeverdi

Det forventes at teamleder sjøbunnskartlegging bidrar i felt ved behov.

Arbeidsted vil på et av våre kontorer i Oslo, Trondheim og Bergen

Stillingen rapporterer til avdelingssjef på arbeidssted

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

Kontakt:

Fagsjef Runar Yri, telefon +4794175330

HR sjef Anne Mette Moen, telefon +4791674 459

Søknadsfrist: 8. august 2024

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar virksomhet innen både anlegg, bygg og eiendomsutvikling, i tillegg til at vi har en rekke spesialistselskaper. Sammen utvikler og bygger vi komplekse og viktige prosjekter over hele Norge.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Anne Mette Moen | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Flere lokasjoner
Besøk nettside