Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Corvita søker vikarer og ekstravakter til avlastningsbolig i Lier kommune

 • Lier
 • På stedet/kontoret
 • Lier
 • På stedet/kontoret

Vi søker miljøterapeuter og miljøarbeidere til arbeid i bolig for ungdom som har

psykososiale og atferdsmessige utfordringer. Boligen ligger i nærheten av Lierskogen.

Hvem er du?

Det viktigste for oss er at du trives i jobben din og at du ønsker å sette barna først. Vi jobber for at alle skal få en meningsfylt hverdag og setter arbeidsmiljø høyt. Vi ser etter kolleger som er fleksible, rause, trygge, stabile, har gode holdninger og engasjement. Vi tilbyr god opplæring, varierte arbeidsdager og muligheter for personlig utvikling. Avlastningsboligen ligger i naturskjønne omgivelser.

Kort vei til offentlig kommunikasjon. Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.

Vi søker etter:

- Vikarer som kan jobbe dag / kveld / natt og døgnvakter

- Ekstravakter som kan ha fast engasjement

Kompetanse

Det er ønskelig med kompetanse innen psykisk helse, rus og/eller barnevern og personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre kvalitativt miljøarbeid i vurdering og behandling av brukerne

 • Skape et godt terapeutisk miljø for brukerne

 • Oppfølging av miljø terapeutiske tiltaksplaner til brukere

 • Delta i observasjon av brukerne og sørge for å rapportere til ansvarlig miljøterapeut

 • Utføre arbeid i journalsystem i tråd med retningslinjer

 • Utføre arbeid i henhold til den enkelte boligens miljø terapeutiske modell, metodikk og mål.

 • Bidra til brukermedvirkning og pårørende samarbeid

 • Delta aktivt i virksomhetens obligatoriske møter for å fremme et godt tjenestetilbud

 • Pårørende samarbeid i henhold til retningslinjer for boligen

Om selskapet

Corvita ble etablert høsten 2020 av Espen Lilleberg, Caroline Lund og Grete Lillian Moen.

Corvitas filosofi tar utgangspunkt i Løgstrups utsagn "Når vi møter et annet menneske holder vi en del av deres liv i våre hender." Med denne tankegangen skreddersyr vi våre tjenester derfor med utgangspunkt i den enkeltes behov og erfaringer, alltid i samarbeid med brukeren, familien og andre samarbeidspartnere.

Corvita

Lier | På stedet/kontoret
Besøk nettside