Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Chef Verksamhetsutvecklare Fordon och Fastighet
Ansök nu

Bransch

Logistik & Transport

Kategori

Logistik & Transport

Erfarenhet

Erfaren

Erfarenhet

Erfaren

Ansök senast: 31 augusti 2024

Placering: Solna

Typ av arbetsplats: Hybrid

Besök hemsida

Kontaktperson
Magnus Schening

Arbetsuppgifter

Nu finns chansen att bidra till utvecklingen av Green Cargos verksamhet Fordon och Fastighet så att den genomförs på ett kostnadseffektivt sätt samt i enlighet med gällande myndighets- och underhållskrav med fokus på säkerhet, punktlighet och kvalitet.

För rollen som Chef verksamhetsutvecklare Fordon och Fastighet söker vi dig som vill leda utvecklingen och effektivisera verksamheten fordon och fastighet samt stödja chefer med syfte att upprätthålla säkerhet, punktlighet och kvalitet.

Om tjänsten/Arbetsbeskrivning

Tjänsten innebär att arbeta tvärfunktionellt med fokus på Green Cargos övergripande mål. Den avser att leda arbetet med verksamhetens utveckling inklusive kravställning på IT-stöd och IT-verktyg. I rollen som Chef verksamhetsutveckling fordon och fastighet ansvarar man även för utveckling av ECM-processerna.

Som Chef verksamhetsutveckling fordon och fastighet ingår du även i ledningsgruppen för Fordon och Fastighet och kommer att leda och utveckla avdelningen verksamhetsutveckling inom Fordon och Fastighet. Du rapporterar direkt till Direktören Fordon och Fastighet.

Vi tror att du kan;

  • Arbeta proaktivt och föreslå förbättringar som leder företaget mot lönsammare lösningar.
  • Stötta verksamheterna inom fordon och fastighet med processfrågor och specialistkompetens inom olika fordonsrelaterade frågor.
  • Föreslå och administrera nyckeltal samt uppdatera månatlig rapportering kopplat till underhåll och förvaltning av fordon och fastigheter.
  • Vara verksamheten behjälplig vid utredningar av olyckor och tillbud.
  • Leda riskanalyser och delta som sakkunnig.
  • Utbilda, fortbilda och informera chefer och medarbetare i frågor som behöver belysas utifrån ett användarperspektiv eller nya lösningar för att förbättra för våra kunder.
  • Utveckla och dokumentera processer och instruktioner inom området.

Vad vi kan erbjuda dig

Vi kan erbjuda dig en spännande tjänst där du kommer att bidra till den förändringsresa vi står inför för att ytterligare utveckla verksamheten och funktionen verksamhetsutveckling.

Du driver arbetet framåt med fokus på säkerhet och kvalité. Green Cargo jobbar mot visionen Järnvägslogistik i världsklass och söker medarbetare som vill vara med på den resan. Vi är måna om att bidra till ett hållbart samhälle och att godstransporter utförs med minimal klimatpåverkan. Genom goda arbetsvillkor för personalen och med fokus på hög säkerhet och kvalité bidrar Green Cargo till en bättre miljö och en långsiktigt hållbar ekonomi.

Kvalifikationer

Din kompetens

Vi söker dig med Civilingenjörsexamen eller motsvarande examen som kan bedömas likvärdig.

Du bör ha erfarenhet inom fordonsförvaltning och fordonsunderhåll avseende järnvägsfordon.

Meriterande är om du har kunskap om hur fortdonsunderhållssystem stödjer och utvecklar verksamheten.

Goda språkkunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift.

Dina personliga egenskaper

Vi söker sig som är analytisk, lösningsorienterad, vägledande och faktabaserad samt vågar utmana verksamheten för att nå uppsatta mål.Mångfald och inkludering
Green Cargos medarbetare är nyckeln till att vi ska kunna nå bolagets vision om järnvägslogistik i världsklass och det är medarbetarnas kompetens och ambition som driver bolagets framgång. Vi ser att olikheter bland våra medarbetare stärker vår konkurrenskraft och bidrar till vår affär och vår utveckling. Vi vill därför ha en arbetsplats präglad av mångfald och välkomnar sökanden med olika typer av kompetenser, personligheter, bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.

Bakgrundskontroll På Green Cargo värnar vi om en säker och trygg arbetsplats. Som en del av det arbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll. Vi använder bakgrundskontroller från SRI. Här kan du läsa mer om hur en bakgrundskontroll går till: Vanliga frågor och svar om bakgrundskontroller.

Tester förekommer vid ansökan av tjänsten.

Vi ser fram emot din ansökan!

Om företaget

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Nästan 98 procent av vårt transportarbete sker med eltåg med mycket låg klimatpåverkan. Varje vardag kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi har 1 800 anställda, transporterar cirka 20 miljoner ton gods och har en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2023).

Ansök nu