Oi voi! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Ohjaaja sijaisuuksiin, Sauma Kodit Kivikko, Helsinki

 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Helsinki
 • Lähityö
 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Helsinki
 • Lähityö

Meillä jokainen on oma arvostettu itsensä, oman alansa huippuosaaja ja tärkeä osa työyhteisöä. Etsimme nyt osaavaan ja motivoituneeseen joukkoomme sijaisia vaativan tason lastensuojeluyksikköön Helsinkiin. Tutustu tehtävään ja hae.

Mitä työ ohjaajana vaativan tason lastensuojeluyksikössä pitää sisällään?

Osana Suomen Terveystalo -konsernia toimivassa Sauma Lastensuojelussa yhdistyvät terveydenhuollon ja lastensuojelun palvelut. Ammattilaisenamme pääset hyödyntämään laaja-alaisia asiantuntijapalveluita ja kuntoutusprosessejamme, jotka perustuvat moniammatilliseen, hoidolliseen ja terapeuttiseen kasvatustyöhön yhdessä lapsen ja perheen kanssa.

Sauma Kodit Kivikossa pääset tekemään lastensuojelutyötä psyykkisesti oireilevien lasten kanssa. Saat mahdollisuuden käyttää ja kartuttaa osaamistasi moniammatillisen tiimin kanssa, johon kuuluvat ohjaajien lisäksi psykologi ja lastenpsykiatri.

Yksikön terapeuttinen arki muodostuu aikuisten lämpimästä läsnäolosta, vuorovaikutuksesta ja osaamisesta. Sauma Kodit Kivikossa on johdonmukaiset yhdessä asetetut hoito- ja kasvatuslinjat, joihin kaikki työntekijämme sitoutuvat. Kehitämme myös jatkuvasti uusia, tutkittuun tietoon perustuvia toimintamalleja lastensuojelun sijaishuoltoon.

Työsuhde on määräaikainen. Keikkatyö voi alkaa heti ja jatkua sovitusti. Työ on kaksi- tai kolmevuorotyötä, johon kuuluu myös mahdollisesti varallaoloa. Työvuorosuunnittelu yksikössämme toteutetaan kuuden viikon sykleissä, ja siinä pyritään aina huomioimaan ammattilaistemme erilaiset elämäntilanteet ja toiveet.

Miksi meille töihin?

Sauma Kodit Kivikko on työpaikka, jossa sinä voit keskittyä olennaiseen eli lasten kanssa työskentelyyn ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Meillä jokaista arvostetaan omana itsenään, oman alansa huippuosaajana ja tärkeänä osana työyhteisöä. Tarjoamme arvostavan työntekopaikan sekä laadukkaan perehdytyksen ja innostavat tehtävät.

Mitä toivomme sinulta?

Hakemamme ohjaaja on avarakatseinen, innostava ja huumorintajuinen tiimipelaaja, joka ymmärtää ihmisten erilaisuutta. Olet empaattinen, tasa-arvoinen ja lapsia osallistava. Haluat kehittyä työssäsi, oppia uutta ja teet mielelläsi yhteistyötä lapsen läheisten ja verkostojen kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan AMK tutkinto tai lähihoitajan perustutkinto. Työn hoitamisen kannalta ajokortti ja hygieniapassi on välttämätön. Tehtävässä katsomme eduksesi aikaisemman kokemuksen lastensuojelun sijaishuollon parissa toimimisesta.

Tehtävässä vaaditaan tartuntalain 48 §:n mukaista rokotussuojaa koko työsuhteen ajaksi. Lisäksi tehtävään valittavien on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain (505/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Kiinnostuitko tehtävästä?

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa mielellään arkisin klo 9-16 välillä yksikönjohtaja Jani Kokko p. 0504130758, [email protected].

www.saumalastensuojelu.fi

Tervetuloa meille Saumaan!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Ali
Vastaava lääkäri
"Terveystalo on tarjonnut mahdollisuuden tehdä arvokasta ja vaikuttavaa työtä."
Ali
Chief Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Terveystalo

Helsinki | Lähityö
Käy sivulla