Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Affärsarkitekt till Handelsbanken

Vi söker en Affärsarkitekt som vill förbättra vårt kundmöte och förenkla vardagen för Handelsbankens rådgivare. Du kommer få en central roll i de stora förändringar rörande kundmötet som vi genomför i nära samarbete med verksamhet och IT.

Ditt team
Du kommer bli del av ett team som utöver dig består av nio Affärsarktitekter och två Service Designers. Utöver det närmsta teamet kommer du jobba med stora delar av organisationen och verka som brygga mellan verksamhet och IT. Tillsammans samarbetar vi tvärfunktionellt i team med blandade kompetenser. Du kommer att arbeta tätt med affärsutvecklare, designers, arkitekter på olika nivåer.

Din roll
Som Affärsarktitekt kommer du ha fokus på bankens högst prioriterade initiativ för affären. Det innebär att du kommer ansvara för att säkerställa effektivitet, långsiktigt hållbara lösningar, och såklart även en bra kund- och medarbetarupplevelse. Du kommer även att kartlägga prioriterade förflyttningar inom affären och mot verksamhetsförmågor, påverkan på processer och information samt ta fram strategiska krav och förändringsplaner som ger de bästa effekterna med Salesforce.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Tjänstepension

 • Vinstdelningssystem

 • Gruppförsäkring

 • Friskvårdsbidrag

 • Bidrag vid föräldraledighet

 • Banktjänster

 • Banking services

 • Benefit in connection with parental leave

 • Health promotion subsidy

 • Group insurance

 • Occupational pension

 • Profit-sharing scheme

Kvalifikationer

Din profil
Vi ser att du har gedigen erfarenhet av att arbeta med verksamhetsarkitektur på en strategisk nivå och nära IT. För oss inbegriper det att du har erfarenhet av att omvandla strategier till transformationsplaner och övergripande förståelse för IT-lösningar. Den erfarenheten har även gett dig god kännedom om arkitekturramverk och standardiserade modeller/metoder inom området. Därtill ser vi att du har ett systematiskt förhållningssätt i ditt arbete som du fått av en eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.

Då vi är mitt i vår implementation av Salesforce ser vi att du har erfarenhet av Salesforce Service & Sales Cloud eller liknande. Vi ser även att du är certifierad som Verksamhetsarkitekt/Business Transformation Architect/Affärsarkitekt/Enterprice Architect eller motsvarande. Då vi samarbetar med hela koncernen behöver du behärska god svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi ser gärna att du har förståelse för, och kunskap inom att ta fram lösningar som skapar bra kund- och medarbetarupplevelse.

Då du kommer arbeta med olika representanter inom verksamhet och IT ser vi att du kan anpassa ditt kommunikationssätt till mottagaren. Du lyssnar till dina kollegors åsikter och kompetens, samtidigt som du kan fatta beslut som påverkar stora delar av organisationen. Detta innebär även att du behöver ett helhetsperspektiv och förmåga att se samband. Du förväntas ta ansvar för ditt arbete och område vilket förutsätter att du har ett strukturerat arbetssätt.

Vi erbjuder

 • en trygg och stabil arbetsgivare
 • dynamiskt och stimulerande arbete
 • work-life balance
 • kompetens- och karriärutveckling
 • inkluderande- och jämställd arbetsmiljö
 • konkurrenskraftigt förmånspaket

Då det är semestertider kommer återkoppling ske något mer sporadiskt än vi skulle önska i denna rekrytering. Vi kommer kalla till intervjuer i början av augusti.

Kontaktuppgifter

Chef: Jenny Arvidsson, [email protected]
HR: Sofia Åkerblom, [email protected]
Fackliga representanter Finansförbundet: Per Almshult, [email protected]
Fackliga representanter Akademikerföreningen: Delara Badeie Rönnberg, [email protected]

Välkommen med din ansökan

*#LI-SA1

Några av våra medarbetare

Cecilia
Produktägare
"Våra styrkor är möjligheten till utveckling och alla fantastiska kollegor som delar med sig av sin kompetens och sitt engagemang."
Ilir
Private Banker
"Vi bygger långsiktiga relationer och har en affärsmodell som är anpassningsbar till våra kunders individuella behov."
Ylva
Företagsrådgivare
"Som företagsrådgivare för fastighetsbolag är jag med och utvecklar vår stad till en attraktiv och levande plats att bo och arbeta på."
Anton
Data Scientist
"Att befinna sig i skärningspunkten mellan teknik och affär gör att jag får samarbeta med kollegor från många olika delar av vår verksamhet."
Cecilia
Product Owner
"Our strengths lie in the opportunities we provide for development and growth, and in the wonderful colleagues who are happy to share their expertise and commitment."
Ilir
Private Banker
"We build long-term relationships with customers and have a business model that is adaptable to our customer's individual needs."
Ylva
Corporate Advisor
"As a corporate advisor to real estate companies, I am involved in developing our city into an attractive and vibrant place to live and work."
Anton
Data Scientist
"Being in the intersection of technology and business allows me to collaborate with colleagues from many different parts of our company."

Om företaget

Hos oss får du ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka din egen och bankens framtida utveckling. Våra olika perspektiv, insikter och innovativa idéer utgör en grund för hur vi tillsammans bygger vidare banken för framtiden. För oss är utveckling allt och när du utvecklas, utvecklas banken.

Vi har ett unikt sätt att bedriva bank som bygger på en stark tilltro och respekt för den enskilda människan. Våra värderingar och starka företagskultur har en avgörande betydelse för vår framgång och guidar oss om hur vi uppnår våra mål, samarbetar och stöttar varandra. Genom stark lokal förankring, ett decentraliserat arbetssätt och ett långsiktigt perspektiv skapar vi hållbara relationer genom livets olika skeenden. Hos oss på Handelsbanken är alla viktiga. Vi kommer från olika platser med olika bakgrund, erfarenhet och utbildning. Tillsammans är vi Handelsbanken.


Mer om HandelsbankenMer om Handelsbanken

TOMBildades 1871

TOMEn av världens starkaste banker

TOMAll verksamhet utgår från kunden

TOMDecentraliserat arbetssätt med tilltro och respekt för individen

TOMRikstäckande kontorsnät på våra hemmamarknader

TOMHöga hållbarhetsambitioner

TOMI koncernen arbetar drygt 11 000 medarbetare. 43% av alla chefer är kvinnor.

TOMHögre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara konkurrenter

TOMFormed in 1871

TOMOne of the world’s strongest banks

TOMAll business starts with the customer

TOMDecentralised working method based 
on trust in and respect for the individual

TOMNationwide branch network in our home markets

TOMHigh ambitions regarding sustainability

TOMThe Group has just over 11,000 employees. 43% of all managers are women

TOMHigher profitability than the average of peer banks

Jenny Arvidsson | Kontaktperson

Ansök nu
Svenska Handelsbanken AB

Stockholm | Hybrid
Besök hemsida