Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Risk- och Regelverksspecialist

Välkommen till Skandia. Här kan din insats göra verklig skillnad. Det kräver förstås ditt engagemang och din vilja att utveckla dig själv, kollegorna och affären. Hos oss blandas lång erfarenhet med nya tankar och idéer - vi vill framåt och ge långsiktigt värde. Vi bryr oss på riktigt, om jobbet och om varandra, så vi kan prestera och samtidigt må bra på vägen.

Risk- och Regelverksspecialist | Skandiabanken | Stockholm

Din roll
Som Risk- och Regelverksspecialist tillhör du en ny enhet inom Spara på Skandiabanken: Business Support Spara. Du kommer vara delaktig i att bygga upp denna avdelning; tillsammans med två andra medarbetare. Teamet består till en början av en produktspecialist samt Chef Business Support Spara, som du även kommer rapportera till.

Som Risk- och Regelverksspecialist stöttar du dina kollegor i frågor som rör risk- och regelverk kopplat till värdepappersområdet. Rollen innebär ett ansvar att övervaka, analysera och kommunicera regelverksförändringar på värdepappersmarknaden som kan påverka Sparaaffären. Med din bakgrund och kunskap om värdepappersmarknaden kommer du vara med och bidra till utvecklingen av Sparaaffären på Skandiabanken, samt bidra med både affärs- och kundnytta. Riskhanteringsansvaret innebär att du ska stötta övriga inom Sparaområdet med att identifiera, övervaka, mäta och rapportera risker i enlighet med Skandiabankens ramverk för riskhantering.

Du förväntas arbeta proaktivt med att övervaka och implementera nya och förändrade regelverk och förväntas självständigt kunna utvärdera regelverkens effekt på Skandiabankens verksamhet. Genom noggranna analyser samt genom att föreslå förändringar, strävar du efter att säkerställa regelefterlevnad samt minimera risker i verksamheten. Du behöver därför ha en gedigen affärsförståelse och djup kunskap om värdepappersrörelse.

Som person behöver du vara handlingskraftig, ha ett starkt driv att vilja förbättra och förändra och ta ett tydligt ägarskap för dina arbetsuppgifter. Du är kommunikativ och har en förmåga att kunna förklara komplex information på ett enkelt sätt. I ditt dagliga arbete kommer du ha många interna kontakter och representera Skandiabanken och Sparaområdet i olika interna och externa forum.

Exempel på Arbetsuppgifter:

 • Proaktivt föreslå förändringar i processer, arbetssätt eller utformning av produkter eller tjänster mot bakgrund av tillämpliga regelverk och mot bakgrund av att minska operativa risker.
 • Aktivt bevaka och tolka kommande regelverksförändringar inom värdepappersområdet och rapportera dessa löpande till närmsta chef samt Sparas ledningsgrupp.
 • Analysera hur olika regelverk kan och bör tillämpas, aktivt prioritera vilka som ska adresseras, föredrar analyser i relevanta forum och upprätta styrdokument.
 • Genomföra GAP-analyser mot tillämpliga regelverk och driva implementeringsarbete.
 • Stötta verksamheten med att rapportera risker, följa upp och hjälpa till att förhindra att incidenter sker.
 • Följa upp interna kontroller och Key Risk Indicators.
 • Bistå verksamheten med att uppdatera och utforma Business Continuity plans.
 • Delta i utvecklingsinitiativ som kräver specialistkompetens inom regelverksområdet.
 • Ansvara för löpande dialog och avstämning med interna kontrollfunktioner.
 • Bidra till kompetensutveckling genom att ta fram utbildningsmaterial och hålla i presentationer och utbildningar för verksamheten.
 • Representera Skandiabanken i olika externa och interna nätverk samt forum i risk- och regelverksfrågor.

Några av våra medarbetare

Johan
Affärschef
"Den optimala storleken på företaget. Det gör att känslan att vara bidragande fortfarande är stor samtidigt som bra möjligheter finns för att specialisera sig inom ett brett spann av kompetensområden."
Sofie
Senior Portföljförvaltare
"Jag blir konstant utmanad och har möjlighet att utveckla min kompetens. På Skandia har jag också erbjudits möjlighet att växa inom organisationen och få ett större ansvar."
Petra
IT Teknikspecialist
"Det är väldigt inspirerande att jobba på ett företag som drivs av ständig förbättring, man märker att alla vill Skandias bästa och vi hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet."
Mikael
Privatrådgivare
"Jag är stolt över att många kunder haft sina besparingar i vårt livbolag över generationer samt hur vår robusta portfölj klarat sig igenom kriser och stora marknadsvariationer."
Johlina
Individrådgivare
"På en arbetsmarknad med hög konkurrens lyckas Skandia behålla ett starkt varumärke. Detta tror jag framförallt beror på det ständiga lärandet, ett prioriterat välbefinnande samt tydliga mål."
Zacharias
Produktspecialist Bank
"Jag uppskattar att Skandia är väldigt prestigelöst och ett ’nyfiket’ företag som satsar på ny teknik och ständigt strävar efter att förbättra och förenkla för kunderna."
Stefano
IT Servicedesktekniker Backoffice
"Det som gör att jag trivs på Skandia är kollegorna och att varje ny arbetsdag innebär nya utmaningar. Jag uppskattar att Skandia tar hand om sina medarbetare och att du får visa vad du går för"
Nina
Digital specialist
"Det bästa med Skandia är teamkänslan. Vi gör saker tillsammans, bygger på varandras idéer, skrattar ofta, peppar varandra och är sjukt drivna – utan prestige."
Daniel
Handläggare Bolån Kundservice
"Förutom fantastiska kollegor och bra sammanhållning så är det bästa med mitt arbete att jag får möjlighet till omväxlande arbetsuppgifter som gör att jag hela tiden utvecklas i min roll på kundservice"

Kvalifikationer

 • Akademisk examen, företrädesvis inom juridik.
 • Minst 3-5 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom bank/finans/värdepapper.
 • God förståelse för svenska och internationella regelverk.
 • Starka analytiska färdigheter och förmåga att identifiera och hantera komplexa risker.
 • Utmärkta kommunikations- och samarbetsförmågor.
 • Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.

Din profil

För att lyckas i rollen ser vi att du har kunden i fokus, stort intresse för affären och brinner för förbättringar och kvalitet. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av risk- och regelverksarbete och får energi av att driva förändring. Som person är du lyhörd och drivande samt ser på samarbete som en självklarhet för gemensam framgång.

Vad vi erbjuder

 • En dynamisk och stimulerande arbetsmiljö med möjligheter till personlig och professionell utveckling.
 • Konkurrenskraftig lön och förmånspaket.
 • Flexibla arbetsförhållanden och möjlighet till distansarbete.
 • En arbetsplats som värderar mångfald och inkludering.

Varmt välkommen med din ansökan!

Nu är det semesterperiod! Urval kommer att påbörjas i augusti. 

Vi har riktigt bra förmåner

 • Vårdförsäkringar och hälsoförsäkring

 • Vår företagskultur styrs av engagemang

 • Balans i livet och ett bra friskvårdserbjudande

 • Förmånlig tjänstepension

 • Bidrar till att göra skillnad

 • Förmånlig ränta på bolån

 • Extra semesterdagar

 • 3 flexibla lediga dagar varje år

Om företaget

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra.

Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.

Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!


TomVi är en av topp 100 arbetsgivare i Sverige enligt YPAI 2023

TomVåra kunder äger oss vilket betyder att vinsten går tillbaka till dem och vi jobbar inte med bonusar

TomVi har blivit utsedda till årets hållbara aktörer inom hållbara investeringar – något vi är mycket stolta över

TomVi har cirka 800 miljarder kronor i förvaltat kapital.

TomVår stiftelse Idéer för livet jobbar med att förebygga ohälsa och utanförskap hos unga.

TomVi blev utsedda till årets livbolag 2022, vilket var sjätte gången sedan 2016

TomIdag har vi Sveriges största portfölj av onoterade innehav, ett kapital på cirka 106 miljarder kronor.

TomUnder de senaste 15 åren har vi tillsammans med våra kunder minskat kundernas sjuktal med cirka 60 procent

TomVi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom tjänstepension sex år i rad, senast 2023

TomSkandikon är ett av Sveriges mest erfarna outsourcingföretag inom pensionsadministration som erbjuder IT-lösningar baserat på ett egenutvecklat försäkringssystem samt tillhandahåller valcentralstjänster där våra kunder kan göra individuella val för sin tjänstepension via valcentralen.se

TomSkandikon är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia

TomSkandikon omsätter ca 150 Mkr och är ca 70 medarbetare

TomUtsedda till Årets Bank 2023 av Privata Affärer

Lina Lissmats | Kontaktperson

Ansök nu
Skandia

Stockholm | Hybrid
Besök hemsida