Oi voi! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Psykoterapeutti, Digityöterveys

 • Viimeinen hakupäivä: 9. elokuuta 2024
 • Suomi
 • Etätyö
 • Viimeinen hakupäivä: 9. elokuuta 2024
 • Suomi
 • Etätyö

Me keskitymme työssämme olennaiseen, terveyteen. Meillä jokainen on oma arvostettu itsensä, oman alansa huippuosaaja ja tärkeä osa työyhteisöä. Taistelussa terveemmän elämän puolesta meistä jokainen on tärkeimmän tekijä.

Psykoterapeutti, tervetuloa osaksi Digityöterveyden tiimiä!

Haemme nyt psykoterapeutteja täydentämään digityöterveyden moniammatillista joukkoamme. Digityöterveys tuottaa työterveyshuollon palveluita moniammatillisesti yhteistyössä Terveystalon toimipisteiden kanssa. Asiakaskuntamme koostuu monipuolisesti Terveystalon asiakkuuksista ja toiminta on voimakkaassa kasvussa. Digityöterveydessä voit työskennellä joko täysin etänä tai tehdä hybridityötä yhdistäen etätyöskentelyn digityöterveyden Helsingin Kampin tai Oulun toimistoilta työskentelyyn.

Terveystalon psykoterapeutit kuuluvat työskentely-yksikkönsä lisäksi myös valtakunnalliseen Fokus Mielen erikoisyksikköön. Fokus erikoisyksiköt kokoavat erikoisalansa parhaan osaamisen Terveystalossa. Tavoitteenamme on korkea laatu ja vaikuttavuus, palveluiden helppo saatavuus sekä houkuttelevuus työpaikkana ammattilaisille. Fokus Mielen erikoisyksikkö kokoaa kaikki mielenterveyden ammattilaiset yhteen valtakunnallisesti, yhteistyötä ja verkostoitumista mahdollistaen.

Millaista työ on?

Terveystalon moniammatillinen työskentely-ympäristö mahdollistaa asiakkaan ohjaamisen oikealle ammattilaiselle oikeassa hoidon vaiheessa, jolloin sinä voit keskittyä omaan erikoisosaamiseesi asiakkaan parhaaksi. Työterveysasiakkaillemme tarjoamme mielen hyvinvoinnin polun, joka sisältää ennaltaehkäisevän digitaalisen palvelukokonaisuuden lisäksi myös Käypä hoito -suositusten mukaisen lyhytpsykoterapian.

Psykoterapeuttina digityöterveydessä työskentelet pääasiassa digityöterveyden kautta ohjautuvien lyhytpsykoterapia-asiakkaidemme parissa. Työskentelyaikasi ovat joustavasti suunniteltavissa ja työskentely tapahtuu etätyönä Terveystalon laitteilla ja järjestelmillä. Arvostamme kokemusta yksilötyöskentelystä ja lyhytpsykoterapeuttisesta työskentelystä. Katsomme eduksi, mikäli pystyt työskentelemään vähintään muutamia päiviä viikossa.

Työskentelemme jatkuvasti moniammatillisen yhteistyön eteen sekä mielen ammattilaisten että lääketieteen eri erikoisalojen kesken, jotta voimme aidosti hoitaa potilaan kokonaisterveyttä. Pyrimme alueellisesti ja valtakunnallisesti vahvistamaan ammattilaistemme verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä mahdollistamalla muun muassa kokoontumisia, koulutuksia ja vapaamuotoisempia kohtaamismahdollisuuksia.

Tarjoamme sinulle

 • laajan kollegaverkoston ja moniammatillisen työyhteisön
 • toimivat tukipalvelut ja ammatillisen käytännönläheisen tuen
 • mahdollisuuden painottaa työtä oman kiinnostuksen ja ammattitaidon mukaan
 • ison konsernin hyvät työkäytännöt ja turvallisen työympäristön

Odotamme sinulta

 • Valviran oikeutta käyttää psykoterapeutin nimikettä
 • erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
 • sujuvaa suomen kielen osaamista. Arvostamme lisäksi valmiutta työskennellä ruotsin ja englannin kielellä
 • positiivista ja omaa työtä kehittävää otetta
 • halukkuutta sitoutua Terveystalon toimintatapoihin ja prosesseihin
 • kykyä itsenäiseen työhön, mutta myös yhteistyöhön laajan osaajaverkoston kanssa

Haluatko mukaan?

Mikäli kiinnostuit, jätäthän hakemuksen oheisen hakupainikkeen kautta. Aloitamme hakemusten käsittelyn kesälomien vuoksi vasta 29.7., jonka jälkeen kutsumme soveltuvia hakijoita mahdollisimman pian haastatteluihin, jo mahdollisesti hakuaikana. Vastaamme myös 29.7. lähtien mahdollisiin lisätietojen tiedusteluihin.

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Ali
Vastaava lääkäri
"Terveystalo on tarjonnut mahdollisuuden tehdä arvokasta ja vaikuttavaa työtä."
Ali
Chief Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Vilma Vahtermo-Lintu | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
Terveystalo

Suomi | Etätyö
Käy sivulla