Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Åpen søknad, Styrerekruttering

  • Søknadsfrist: Snarest
  • Søknadsfrist: Snarest

Åpen søknad.

Det er nylig vedtatt i Stortinget at norske selskaper av en viss størrelse skal ha kjønnsbalanse i styrene sine. Det innebærer at frem mot 2028 skal det letes opp 13 000 nye styremedlemmer – og de fleste av disse må være kvinner.

Denne utfordringen bør kunne løses i sammenheng med en annen viktig utfordring norske virksomheter står overfor i dag, nemlig bærekraftig omstilling.

ESG People sin kandidatbase består av over 1500 personer med erfaring fra bærekraftsarbeid, og en overvekt av disse er kvinner. Mange av disse har i dag ulike styreverv og sitter i lederstillinger. Felles for dem er sterk bærekraftskompetanse, erfaring med endringsledelse og forretningsutvikling. Vi opparbeider nå en egen base med interesserte og potensielle styrekandidater.

Jobb med skikkelig flinke folk

Fredrik Torp
Daglig leder og Partner
Amalie Worm Andersen
Senior Associate
Isabell
Partner
Henriette Leikanger
Managing Partner

Om selskapet

Det grønne skiftet er den viktigste omstillingen i vår tid, og for å få det til trenger vi tilgang på riktig kompetanse. ESG People er spesialister på rekruttering av bærekraftskompetanse og har det siste året rekruttert over 40 stillinger innenfor den bærekraftige omstillingen være seg innen strategi, implementering, rapportering, finans, regulatorisk og marked.

Henriette Leikanger | Kontaktperson

Søk her