Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Fagansvarlig Bærekraftrapportering, Apotek 1

Som Norges største apotekkjede ønsker Apotek 1 å ta en tydelig posisjon innenfor bærekraft og være en positiv drivkraft for bransjen. Selskapet har gode muligheter til å dra nytte av bærekraftsarbeidet som gjøres på eiernivå, og utnytte synergieffekter. Samtidig har vi stort spillerom for å tilpasse arbeidet og skape lokale satsninger. Økende reguleringer både nasjonalt og internasjonalt medfører et behov for bedre kontroll på ESG data som skal brukes til både rapportering til eierne, strategiske beslutninger og operasjonelle tiltak.

Til å utvikle dette arbeidet videre søker vi nå etter en fagansvarlig for bærekraftsrapportering.

Om stillingen

Vi søker en Fagansvarlig for Bærekraftsrapportering som vil spille en sentral rolle i vår ambisjon om å være en ansvarlig pådriver for bærekraftige løsninger. Stillingen er en del av vår avdeling for Økonomi og Strategi hvor du vil være en verdifull ressurs i et dedikert team. Teamet vil bestå av totalt fem ansatte, konsernregnskapssjef, to controller-kolleger, en regnskapssjef, og deg som Fagansvarlig for Bærekraftsrapportering. Du vil rapportere direkte til konsernregnskapssjef, Marianne Østby Strøm og samarbeide tett med avdelingen for bærekraft ledet av Lise Østlund. Stillingen innebærer et nært samarbeid med både interne og eksterne interessenter og inkluderer ansvar for håndtering av rapportering til PHOENIX Group, samt intern ledelsesrapportering i tråd med selskapets strategi. Som en del av denne rollen vil du også være pådriver for at selskapet skal møte sin ambisjon om å være CO2-nøytral innen 2030 innenfor egen drift (scope 1+2).

Ansvarsområder

 • Aktivt delta i implementeringsprosessen av EU's Bærekraftsdirektiv i tråd med gjeldende regelverk og beste praksis.
 • Kvalitetssikring av innsamlet data og videreutvikling av rutiner og dokumentasjon for bærekrafts-rapportering innen CSRD og EU Taksonomi.
 • Holde løpende oversikt over endringer i regelverk og hvordan dette kan omsettes i praksis.
 • Være et bindeledd mellom finansiell rapportering og bærekraftsrapportering, inkludert bruk av relevante nøkkeltall, intern og mot Phoenix Group.
 • Være med på å utvikle bruk av systemer og verktøy for bærekraftsrapportering og -styring.
 • Ansvar for å utvikle og forbedre interne prosesser for bærekraftsrapportering.
 • Ansvar for å videreutvikle rapportering av klimaregnskap (inkludert utvidelse av scope 3).
 • Bistå med videreutvikling av virksomhetsstyring for bærekraft og bidra i utvikling av strategi, mål, handlingsplaner og KPIer.
 • Sikre at Apotek 1 møter regulatoriske krav og forventninger (bla. CSRD og EU-taksonomien).
 • Bistand i forbindelse med ESG-relaterte spørsmål og grønne lån.

Jobb med skikkelig flinke folk

Fredrik Torp
Daglig leder og Partner
Amalie Worm Andersen
Senior Associate
Isabell
Partner
Henriette Leikanger
Managing Partner

Kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen økonomi, gjerne med tilleggsutdannelse innenfor bærekraft.
 • Erfaring med bærekraftsrapportering, spesielt innen klargjøring for rapportering etter CSRD.
 • Solid teoretisk forståelse av rammeverk for bærekraftsrapportering og evne til å anvende dette i praktiske problemstillinger og inn mot selskapets strategiarbeid.
 • Gjerne erfaring fra revisjon, controlling eller annen relevant erfaring knyttet til bærekraft og/eller virksomhetsstyring.
 • Kjennskap til en eller flere rapporteringsstandarder og rammeverk, som for eksempel GRI, SASB, TCFD, TNFD, EU-Taksonomi, NFRD/CSRD, ESRS, ISDS.
 • God prosess- og systemkompetanse, og gjerne kjennskap til Power BI-systemer eller tilsvarende for analyse og rapportering.

Personlige egenskaper

 • Proaktiv og pådriver for forbedring: Du tar initiativ og søker kontinuerlig etter måter å forbedre prosesser og resultater på.
 • Nøyaktig og resultatorientert: Du arbeider grundig, selvstendig og har fokus på å oppnå konkrete resultater. Du jobber strukturert og systematisk, og har evnen til å se helheten.
 • Lagspiller med høyt motivasjonsnivå og ønske om bærekraftig endring: Du samarbeider effektivt med andre for å oppnå felles mål, og er dedikert til å gjøre en reell, bærekraftig forskjell i tråd med selskapets strategi.
 • Lærevillig og nysgjerrig: Du er åpen for å lære nye ting og oppdatere kunnskapen din kontinuerlig, og du er nysgjerrig på å utforske nye ideer og metoder.
 • Motiveres av å løse komplekse utfordringer: Du trives med å håndtere utfordrende problemer og finne løsninger på komplekse problemstillinger.
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig: Du kan effektivt kommunisere dine ideer og tanker på både norsk og engelsk, og er i stand til å formidle komplekse konsepter klart og tydelig.

Hva kan vi tilby?

 • En spennende nyopprettet rolle der du får muligheten til å løse et viktig samfunnsoppdrag for et ledende norsk selskap.
 • Faglige utfordringer og personlige utviklingsmuligheter
 • Et inkluderende arbeidsmiljø bygget på tillit der vi støtter og bryr oss om hverandre
 • Gode lønnsbetingelser og attraktive personalgoder, som meget gunstige forsikring- og pensjonsordninger
 • Mulighet til å delta i et aktivt bedriftsidrettslag med tilgang til flotte treningsfasiliteter
 • En spennende rolle i en kjede med ambisjoner - i flere år har Apotek 1 blitt kåret til bransjevinner i Norsk kundebarometer og har de mest fornøyde kundene
 • En arbeidsgiver som tar et tydelig samfunnsansvar innen omsorg og helse- vi samarbeider med Røde Kors for å styrke Røde Kors sitt humanitære arbeid lokalt

Arbeidssted vil være på Apotek 1 sitt hovedkontor på Skårersletta 55, Lørenskog.

Om selskapet

Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede. Vi har over 450 apotek fordelt på alle landets fylker, et innholdsrikt nettapotek og grossistlagre på Skårer, i Lillestrøm og i Narvik. Apotek 1 er også landets største leverandør av legemidler pakket i multidose og av legemidler og tjenester til kommunehelsetjenesten. Til sammen er vi over 4500 dedikerte medarbeidere, med en stolt kultur med klare ambisjoner om å alltid leve opp til sitt slagord «vår kunnskap – din trygghet». Kompetanse og kvalitet er kjernen i virksomheten, og faglig og personlig videreutvikling av de ansatte er helt sentralt hos Apotek 1.


Fredrik Torp | Kontaktperson

Søk her
Apotek 1

Lørenskog
Besøk nettside