Oi voi! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Lähihoitaja, Julkiset palvelut, Sulkava

 • Viimeinen hakupäivä: 23. heinäkuuta 2024
 • Sulkava
 • Lähityö
 • Viimeinen hakupäivä: 23. heinäkuuta 2024
 • Sulkava
 • Lähityö

Jokainen on oma arvostettu itsensä, oman alansa huippuosaaja ja tärkeä osa työyhteisöä. Etsimme nyt osaavaan ja motivoituneeseen joukkoomme Lähihoitajaa ympärivuorokautiseen asumisyksikköön Kissankelloon Sulkavalle 1.8.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan! Tutustu tehtävään ja hae!

Taistelussa terveemmän elämän puolesta meistä jokainen on tärkeimmän tekijä.

Mitä työ lähihoitajana Kissankellossa pitää sisällään?

Lähihoitajana Terveystalon Julkisissa palveluissa pääset mukaan tarjoamaan potilaslähtöistä ja kustannustehokasta terveydenhoitoa Sulkavan alueen asiakkaille.

Kissankellon asukkaat ovat vanhuksia monine terveydellisine haasteineen. Kissankello on vanhuksen viimeinen koti, joten työhösi kuuluu myös vanhuksen elämän loppuvaiheen hoito sekä saattohoito. Tehtäviisi kuuluu asukkaiden avustaminen päivittäisissä toimissa, hygieniassa, pukeutumisessa, peseytymisessä ja viriketukioissa sekä kuntoutushetkissä. Pääset myös hyödyntämään ja kartuttamaan osaamistasi asukkaan terveydentilan seuraamisessa, toimintakykyarvioinneissa, hoito-ja palvelusuunnitelmien laatimisessa sekä ennen kaikkea asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Työsi on asukkaan kokonaisvaltaista psyykkisen ja fyysisen terveydentilan ja selviytymisen edistämistä.

Työyhteisön tunnelma on tärkeä tekijä työssä viihtymiseen. Kissankellon työyhteisö on lämmin ja iloinen, autamme toinen toisiamme! Asukaskunta ja henkilöstö ovat erittäin musikaalista, joten taustalla kuuluu usein joko työntekijöiden- tai työntekijöiden ja asukkaiden yhteislaulua säestyksineen!

Työsuhde on toistaiseksi voimassa-oleva ja kokoaikainen. Työ on vuorotyötä kolmessa vuorossa, työvuorosuunnittelu joustaa kuuden viikon sykleissä. Huomioimme työvuorosuunnittelussa ammattilaistemme elämäntilanteen ja toiveet.

Terveystalon Kumppanuusratkaisuissa pääset työskentelemään kokonaan Terveystalolle ulkoistetulla terveysasemalla, jolla toimimme terveysasematyöhön tutkimusten pohjalta kehittämämme tiimimallin mukaisesti. Tiimimallissa pyrimme ratkaisemaan potilaan hoidon tarpeen tämän ensimmäisen yhteydenoton aikana, mikä sujuvoittaa paitsi ammattilaistemme työtä, myös asiakkaan hoitoon pääsyä. Työ Kumppanuuksissa painottuu paitsi jo puhjenneiden sairauksien ja vaivojen hoitamiseen sekä potilaiden terveyden edistämiseen. Yhteinen tavoitteemme on lisätä potilaiden terveitä elinvuosia.

Miksi meille töihin?

Terveystalo on inhimillinen työntekopaikka, jossa sinä voit keskittyä olennaiseen. Meillä jokainen on oma arvostettu itsensä, oman alansa huippuosaaja ja tärkeä osa työyhteisöä. Hyvän ja arvostavan työntekopaikan sekä laadukkaan perehdytyksen ja innostavien tehtävien lisäksi tarjoamme sinulle:

 • Mukavan työyhteisön, esihenkilön ja kollegoiden tuen.
 • Monipuoliset työsuhteen edut, kuten lounas- ja virike-edun, kumppanialennukset ja kattavan työterveyshuollon, joka sisältää peruspalveluiden lisäksi muun muassa lähetteelliset erikoislääkärikäynnit sekä lyhytpsykoterapian.
 • Inhimillisen työntekopaikan, jossa elämääsi jää työn ohessa tilaa niille kaikista tärkeimmille asioille. Tuemme työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista muun muassa erilaisin vuoro- ja työaikajärjestelyin. Emme vain siksi, että se on tutkitusti toimivaa, vaan ennen kaikkea siksi, että se on inhimillistä.
 • Mahdollisuuden keskittyä työssäsi olennaiseen, siihen missä olet hyvä ja missä haluat vielä kasvaa.
 • Turvallisen, osaavan ja mukavan terveystalolaisen työyhteisön – niin etänä kuin kivijalassakin.
 • Työntekopaikan, jossa voit luottaa siihen, että kaikki toiminta perustuu tutkittuun tietoon sen vaikuttavuudesta ja joka on tutkitusti terveyspalvelualan ammattilaisten suosikki (Universumin ammattilaistutkimus 2020, 2021, 2022 ja 2023).

Mitä toivomme sinulta?

Toivomme sinulta iloista, positiivista ja vastuullista asennetta niin asukkaita, työyhteisöä kuin omaa työtäsi kohtaan sekä sitoutumista Terveystalon ja työyhteisön työkulttuuriin. Pätevyysvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Kokemus karttuu tehdessä, työyhteisö ohjaa sinua, mikäli sinulla ei ole pitkää aikaisempaa työkokemusta.

Edellytämme Tartuntatautilain § 48 mukaisen rokotussuojan. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote iäkkäiden kanssa työskentelyä varten.

Kiinnostuitko tehtävästä?

Jätä yhteystietosi hakulomakkeen kautta viimeistään 23.7.2024. Työntekijän haastattelu ja valinta voidaan tehdä myös hakuaikana. Huomioithan, että emme käsittele sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa mielellään palveluvastaava Sointu Hintsanen, puh 0444175365, sähköposti [email protected]

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Ali
Vastaava lääkäri
"Terveystalo on tarjonnut mahdollisuuden tehdä arvokasta ja vaikuttavaa työtä."
Ali
Chief Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös yli 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 152 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2023 Suomen Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 7,6 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Sointu Hintsanen | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
Terveystalo

Sulkava | Lähityö
Käy sivulla