Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Kjøkkensjef til nyetablert ankomstsenter for asylsøkere i Hurdal

Hurdal ordinære asylmottak skal etter avtale med UDI endre driften til ankomstsenter og søker i denne forbindelse mange nye medarbeidere. Ankomstsenteret har 275 plasser og innlosjerer asylsøkere i deres første fase av asylprosessen. Som medarbeider på ankomstsenteret vil du jobbe med personer som har sitt første møte med Norge. Botiden vil primært være inntil 8 dager, og det vil være daglige ankomster og avreiser. På ankomstsenteret får beboerne servert alle måltider og vi søker en kjøkkensjef til å lede arbeidet. Avtaleperioden med UDI er foreløpig 15.06.2024 - 31.12.2024, men kan forlenges til 30.06.2026.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • organisere det totale arbeidet rundt kantinedriften
 • lære opp og veilede andre ansatte
 • bestilling av mat og andre relevante varer utefra et gitt budsjett og antall beboere
 • forberede og servere måltider
 • ansvar for at mat og renhold blir håndtert etter gjeldende lovverk
 • sikre et godt og variert kosthold for beboere

På ankomstsenteret vil antallet beboere variere, og dagene vil kunne være hektiske. Alle ansatte ved ankomstsenteret inngår i det helhetlige arbeidet, og det forventes at ansatte bistår i andre oppgaver ved behov

Kompetanse

Hva ser vi etter?

Du er glad i mennesker, og har evne til å oppnå kontakt med andre. Du jobber med hjertet foran, samtidig som hodet avgjør hvordan en situasjon løses. Du tåler at kollegaer og beboere har en dårlig dag, og du håndterer krevende og uforutsette situasjoner på en hensiktsmessig måte. Du har et ønske om å bidra til at beboerne får et trygt og godt opphold ved ankomstsenteret.

Kvalifikasjoner:

Som kjøkkensjef søker vi en person som:

 • innehar god kunnskap til HACCP og IK-mat regelverk
 • har god økonomiforståelse
 • kan lage menyer og sikre et godt og variert kosthold for ankomstsenterets beboere
 • innehar gode egenskaper i å lede et kjøkkenteam som kan variere i størrelse
 • kan forholde seg til budsjett og gjøre innkjøp utefra behov
 • er god til å organisere og lede andre

Personlige egenskaper

 • fleksibel og løsningsorientert
 • tydelig og strukturert
 • stor arbeidskapasitet og gode lederegenskaper
 • komfortabel med å håndtere uforutsigbare ting

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Ansettelse i en seriøs virksomhet
 • Opplæring og veiledning
 • Viktige arbeidsoppgaver i et flerkulturelt miljø
 • Positive og engasjerte kollegaer som er stolt av arbeidsplassen sin
 • Lønn etter avtale
 • Pensjons- og forsikringsordning

Vi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om selskapet

Corvita ble etablert høsten 2020 av Espen Lilleberg, Caroline Lund og Grete Lillian Moen.

Corvitas filosofi tar utgangspunkt i Løgstrups utsagn "Når vi møter et annet menneske holder vi en del av deres liv i våre hender." Med denne tankegangen skreddersyr vi våre tjenester derfor med utgangspunkt i den enkeltes behov og erfaringer, alltid i samarbeid med brukeren, familien og andre samarbeidspartnere.

Corvita

Hurdal
Besøk nettside