Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Sommervikar i avlastningebolig - Lier kommune

Vi søker miljøterapeuter og miljøarbeidere til arbeid i boliger for ungdom som har
psykososiale og atferdsmessige utfordringer. Boligen ligger i nærheten av Lierskogen

Det er ønskelig med kompetanse innen psykisk helse, rus og/eller barnevern.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi søker primært etter vikarer som kan jobb dag//kveld natt i sommer, men også
utover høsten. Oppstart i starten av juni.

Arbeidsoppgaver

*Skape et godt terapeutisk miljø for brukerne. * Utføre kvalitativt miljøarbeid i vurdering og behandling av brukerne. * Oppfølging av miljøterapeutiske tiltaksplaner til brukere. * Delta i observasjon av brukerne og sørge for å rapportere til ansvarlig miljøterapeut. * Utføre arbeid i journalsystem i tråd med retningslinjer. * Utføre arbeid i henhold til den enkelte boligens miljøterapeutiske modell, metodikk og mål. * Bidra til brukermedvirkning og pårørendesamarbeid. * Delta aktivt i virksomhetens obligatoriske møter for å fremme et godt tjenestetilbud * Pårørendesamarbeid i henhold til retningslinjer for boligen

Kompetanse

Hvem er du?

Det viktigste for oss er at du trives i jobben din og at du ønsker å sette barna først. Vi jobber med hjertet foran. Det vil si at avgjørelsene vi tar alltid skal via hjertet før vi bestemmer oss. Vi setter arbeidsmiljø høyt og ser etter kollegaer som er personlig egnet. I det mener vi kolleger som er fleksible, rause, trygge, stabile, har gode holdninger og engasjement. Vi kan love en gjeng med mye humor og godt arbeidsmiljø. God opplæring, varierte arbeidsdager og muligheter for personlig utvikling. Avlastningsboligen ligger i naturskjønne omgivelser. Kort vei til offentlig kommunikasjon. Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.

Om selskapet

Corvita ble etablert høsten 2020 av Espen Lilleberg, Caroline Lund og Grete Lillian Moen.

Corvitas filosofi tar utgangspunkt i Løgstrups utsagn "Når vi møter et annet menneske holder vi en del av deres liv i våre hender." Med denne tankegangen skreddersyr vi våre tjenester derfor med utgangspunkt i den enkeltes behov og erfaringer, alltid i samarbeid med brukeren, familien og andre samarbeidspartnere.

Kristin Fjeld | Kontaktperson

Søk her