Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Site Reliability Engineer (SRE) till Handelsbanken

Led Handelsbankens arbete med AKS och container teknologi som Site Reliability Engineer. Vi har stort fokus på tillgänglighet och säkerhet med strävan mot PaaS och Cloud Native i Azure.

Ditt team
Du kommer bli del av Cloud Center of Excellence (CCoE), ett agilt och tvärfunktionellt team som ansvarar för Cloud-plattformen i Azure. Teamet består av säkerhetsingenjörer, molnarkitekter, utvecklare och supportpersonal som tillsammans arbetar med att designa, implementera och vidareutveckla molnlösningar.

Vi samarbetar med operativa team för hantering av säkerhetslösningar och -incidenter men även compliance- och riskhanteringsteam för att säkerställa att alla lösningar uppfyller regulatoriska krav.

Din roll
Som Site Reliability Engineer kommer du leda arbetet med att designa AKS Container plattformen och hjälpa utvecklingsteam med modernisering av applikationer med AKS. Du kommer felsöka och följa mitigation plans samt nätverksfel. I rollen ingår även att arbeta med multitenancy i Kubernetes och modernisering av gamla applikationer.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Tjänstepension

 • Vinstdelningssystem

 • Gruppförsäkring

 • Friskvårdsbidrag

 • Bidrag vid föräldraledighet

 • Banktjänster

 • Banking services

 • Benefit in connection with parental leave

 • Health promotion subsidy

 • Group insurance

 • Occupational pension

 • Profit-sharing scheme

Kvalifikationer

Din profil
Du är en Site Reliability Engineer med god erfarenhet av Azure, Kubernetes, nätverk och infrastruktur. Du har även Azure certifiering. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av DevOps.

Då vi samarbetar med hela koncernen behöver du behärska god svenska och engelska vi både tal och skrift.

Vi ser att du värnar om att skapa, utveckla och bibehålla goda relationer. Du anpassar din kommunikation beroende på mottagaren och framför din åsikt på ett respektfullt sätt för att inkludera andras perspektiv och främja samarbete. Ditt arbetssätt är lösningsorienterat där du fattar självständiga beslut.

Vi erbjuder

 • en trygg och stabil arbetsgivare
 • dynamiskt och stimulerande arbete
 • work-life balance
 • kompetens- och karriärutveckling
 • inkluderande- och jämställd arbetsmiljö
 • konkurrenskraftigt förmånspaket

Då det är semestertider kommer återkoppling ske något mer sporadiskt än vi skulle önska i denna rekrytering. Vi kommer kalla till intervjuer i början av augusti.

Kontaktuppgifter

Chef: Nabila Yalcin, [email protected]
HR: Louise Doverholt, [email protected]
Fackliga representanter Finansförbundet: Per Almshult, +46 761355818, [email protected]
Fackliga representanter Akademikerföreningen: Bjarne Nilsson, +46 702851881, [email protected]

Välkommen med din ansökan

/#LI-LD1

Några av våra medarbetare

Cecilia
Produktägare
"Våra styrkor är möjligheten till utveckling och alla fantastiska kollegor som delar med sig av sin kompetens och sitt engagemang."
Ilir
Private Banker
"Vi bygger långsiktiga relationer och har en affärsmodell som är anpassningsbar till våra kunders individuella behov."
Ylva
Företagsrådgivare
"Som företagsrådgivare för fastighetsbolag är jag med och utvecklar vår stad till en attraktiv och levande plats att bo och arbeta på."
Anton
Data Scientist
"Att befinna sig i skärningspunkten mellan teknik och affär gör att jag får samarbeta med kollegor från många olika delar av vår verksamhet."
Cecilia
Product Owner
"Our strengths lie in the opportunities we provide for development and growth, and in the wonderful colleagues who are happy to share their expertise and commitment."
Ilir
Private Banker
"We build long-term relationships with customers and have a business model that is adaptable to our customer's individual needs."
Ylva
Corporate Advisor
"As a corporate advisor to real estate companies, I am involved in developing our city into an attractive and vibrant place to live and work."
Anton
Data Scientist
"Being in the intersection of technology and business allows me to collaborate with colleagues from many different parts of our company."

Om företaget

Hos oss får du ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka din egen och bankens framtida utveckling. Våra olika perspektiv, insikter och innovativa idéer utgör en grund för hur vi tillsammans bygger vidare banken för framtiden. För oss är utveckling allt och när du utvecklas, utvecklas banken.

Vi har ett unikt sätt att bedriva bank som bygger på en stark tilltro och respekt för den enskilda människan. Våra värderingar och starka företagskultur har en avgörande betydelse för vår framgång och guidar oss om hur vi uppnår våra mål, samarbetar och stöttar varandra. Genom stark lokal förankring, ett decentraliserat arbetssätt och ett långsiktigt perspektiv skapar vi hållbara relationer genom livets olika skeenden. Hos oss på Handelsbanken är alla viktiga. Vi kommer från olika platser med olika bakgrund, erfarenhet och utbildning. Tillsammans är vi Handelsbanken.


Mer om HandelsbankenMer om Handelsbanken

TOMBildades 1871

TOMEn av världens starkaste banker

TOMAll verksamhet utgår från kunden

TOMDecentraliserat arbetssätt med tilltro och respekt för individen

TOMRikstäckande kontorsnät på våra hemmamarknader

TOMHöga hållbarhetsambitioner

TOMI koncernen arbetar drygt 11 000 medarbetare. 43% av alla chefer är kvinnor.

TOMHögre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara konkurrenter

TOMFormed in 1871

TOMOne of the world’s strongest banks

TOMAll business starts with the customer

TOMDecentralised working method based 
on trust in and respect for the individual

TOMNationwide branch network in our home markets

TOMHigh ambitions regarding sustainability

TOMThe Group has just over 11,000 employees. 43% of all managers are women

TOMHigher profitability than the average of peer banks

Nabila Yalcin | Kontaktperson

Ansök nu
Svenska Handelsbanken AB

Stockholm | Hybrid
Besök hemsida