Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Group ESG-Controller

Som Group ESG-controller hos BEWI vil du jobbe i skjæringspunktet mellom bærekraft, økonomi og strategi. Du blir en del av konsernets bærekraftsteam og samarbeider tett med Group Finance i Stockholm. Ditt ansvar vil blant annet være på bygge opp og utvikle rapporteringsfunksjonen for ESG, samtidig som du følger opp og kvalitetssikrer denne rapporteringen. Du må ha evnen til å jobbe operativt og trives med å samarbeide på tvers av fagdisipliner. Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å være med på å påvirke og utvikle rapporteringsfunksjonen når det gjelder bærekraftsarbeidet til et børsnotert selskap i sterk vekst med hovedkontor i Trøndelag.

Dine ansvarsområder inkluderer:

 • Bygge opp og utvikle rapporteringsfunksjonen for ESG
 • Følge opp og kvalitetssikre rapporteringsprosedyrer og videreutvikle disse i samråd med det nye rammeverket for bærekraftsrapportering og kommende krav
 • Utarbeide kvartals- og årsrapporter innen ESG
 • Bygge opp et sikkert internt kontrollsystem som sørger for pålitelig datafangst
 • Forberede rapporter og annet underlag for konsernledelsen og de ulike forretningsområdene
 • Tett kontakt med konsernets ulike enheter for å kvalitetssikre innrapporteringen
 • Sørge for at BEWI er i samsvar med gjeldende lover og regler innen finansiell- og ESG-rapportering

Vi ser etter deg som har høyere utdanning innen økonomi/revisjon og god forståelse for ekstern rapportering. Du bør ha erfaring innen finansiell rapportering, og gjerne med ESG-arbeid. Du har en praktisk tilnærming og er ikke redd for å ta i et tak når det trengs. I rollen ser du muligheter for videreutvikling og tør å utfordre eksisterende prosesser. Du er god med tall, har et analytisk hode og evner å jobbe selvstendig for å oppnå resultater. Stillingen rapporterer direkte til Chief Sustainability Officer og er lokalisert i Trondheim.

Spørsmål vedrørende stillingen henvendes til Visindi ved Nils Jørgen Tømmerås, tlf. 971 84 166 eller Marianne Bakken, tlf. 410 91 376. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i prosessens innledende fase. Søknad med CV sendes snarest viawww.visindi.no.

Om arbeidsgiveren

BEWI er en ledende internasjonal leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger. BEWI er forpliktet til å ha fokus på bærekraft i alle deler av verdikjeden, fra produksjon av råmaterialer og sluttprodukter til resirkulering. BEWI skal lede endringen mot en sirkulær økonomi for sin industri. Ledet av visjonen om å beskytte mennesker og varer for en bedre hverdag, skaper BEWI verdi for kundene, samfunnet og eierne på innovative og effektive måter. BEWI ASA er notert på Oslo børs har 3900 ansatte, 80 fabrikker rundt om i Europa og en omsetning på ca 13 MRD NOK i 2023.

BEWI har gjort store fremskritt med å integrere bærekraft i sin strategi og ønsker å løfte kompetansen på ESG rapportering ytterligere. Vi søker derfor en Group ESG-Controller som spiller en sentral rolle i å forme og styrke bærekraftsarbeidet videre.

Jobb med skikkelig flinke folk

Sandra
Technical Sales
"It is important for me to work in a company that allows me to progress, gives me opportunities and shares the same values as me. BEWI is a company with great teamwork."
Bert
Foreman
"At BEWI I get the chance to work in a culture that enables growth. Employees are encouraged to take initiative, and personal responsibility to get the job done."
Paul
Operations and Sustainability Manager
"I enjoy working in a dynamic environment where innovation and the willingness to develop new solutions are high on the agenda. It is not only words and this helps me in my job as leader."
Linn
Project Leader
"I’m proud to be able to make a meaningful contribution towards more sustainable solutions. My ideas are being valued and I’m encouraged to think differently and challenge the conventional."
Sandra
Teknisk Salg
"Det er viktig for meg å arbeide i et selskap som lar meg utvikle meg, gir meg muligheter og deler de samme verdiene som jeg. BEWI er et selskap med fantastisk lagarbeid."
Bert
Formann
"Hos BEWI får jeg muligheten til å arbeide i en kultur som fremmer vekst. Ansatte oppmuntres til å ta initiativ, og personlig ansvar for å få jobben gjort."
Paul
Operasjons- og Bærekraftighetsleder
"Jeg liker å arbeide i et dynamisk miljø der innovasjon og viljen til å utvikle nye løsninger står høyt på agendaen. Det er ikke bare ord, og dette hjelper meg i min rolle som leder."
Linn
Prosjektleder
"Jeg er stolt av å kunne bidra betydelig mot mer bærekraftige løsninger. Mine ideer verdsettes, og jeg oppmuntres til å tenke annerledes og utfordre det konvensjonelle."

Jobb på et sted du vil trives

 • Responsible

 • Proud

 • Stable

 • Care for quality

 • Ansvarlig

 • Stolt

 • Stabil

 • Kvalitetsbevisst

Om selskapet

BEWI er en internasjonal leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger. Vi er forpliktet til å ha fokus på bærekraft i alle deler av verdikjeden, fra produksjon av råmaterialer og sluttprodukter til resirkulering. BEWI skal lede endringen mot en sirkulær økonomi for sin industri. ​Ledet av visjonen om å beskytte mennesker og varer for en bedre hverdag, skaper BEWI verdi for kundene, samfunnet og eierne på innovative og effektive måter. BEWI har fem forretningsdivisjoner: RAW, Insulation & Construction (I&C), Packaging & Components (P&C), Automotive og Circular.


NO 3Vi produserer 25 millioner fiskekasser hvert år, noe som sikrer trygg transport av 2 milliarder måltider og bidrar til å reduserer matsvinn.

NO 43 millioner kjøretøyer produsert i 2022 inkluderer komponenter fra BEWI, for utmerket beskyttelse og tryggere reiser.

NO 5I 2022 samlet vi inn og resirkulerte 33.000 tonn ekspandert polystyren (EPS), tilsvarende utslippene fra ca. 7.000 mennesker.

NO 6Å ruste våre ledere for fremtiden er en nøkkelprioritet for oss. Vår BEWI Business School trener mange (fremtidige) ledere hvert år!

NO 7I dag har BEWI-gruppen 64 anlegg i 13 europeiske land og omtrent 3.300 dedikerte ansatte... og vi fortsetter å vokse!

Did you know?-

EN 1In 1980, we began with fish boxes in Norway. Today, we provide a broad range of recyclable products globally.​

EN 2Every day we provide insulating building systems to the construction industry, a step in reducing CO2 emissions and achieve climate change goals.

EN 3We produce 25 million fish boxes each year, ensuring safe transport of 2 billion meals and reducing food waste.

EN 43 million vehicles produced in 2022 include components from BEWI, for excellent protection and safer journeys.

EN 5In 2022, we collected and recycled 33.000 tonnes of expanded polystyrene (EPS), equal to the emissions of 7,000 people on average.

EN 6Equipping our leaders for the future is a key priority for us. Our BEWI Business School is training many (future) leaders every year!

EN 7Today, BEWI group has 64 facilities in 13 European countries, and approximately 3.300 dedicated employees...and we keep growing!

NO 1I 1980 startet vi med fiskekasser i Norge. I dag tilbyr vi et bredt spekter av resirkulerbare produkter globalt.

NO 2Hver dag leverer vi isolerende byggesystemer til byggebransjen, et skritt i retning av å redusere CO2-utslipp og nå klimamål.

Nils Jørgen Tømmerås | Kontaktperson

Søk her