Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Innkjøpsleder

I Skanska Bygg Region Midt/Nord har vi et stort spenn av prosjekter, ulike størrelser og kompleksitet. Vi bygger for både private og offentlige byggherrer. Vi satser på profilerte bygg med stort samfunnsavtrykk og tydelig miljøfokus. Vi bygger også for intern byggherre som har egen tomtebank og flere prosjekter i utviklingsfasen.

I dagens markedssituasjon, preget av økt konkurranse om store komplekse prosjekt, blir innkjøpsrollen stadig viktigere. Profesjonelle anskaffelser når det gjelder kategorikompetanse, leverandørsamhandling, deling av beste praksis og bruk av nasjonale og internasjonale leverandøravtaler, skaper betydelig merverdi for Skanska og bidrar til å øke vårt konkurransefortrinn.

Innkjøp har et høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle denne funksjonen for å skape konkurransekraft gjennom hele prosjektet, fra tilbudsfasen til endt prosjektgjennomføring.

Skanska Bygg Region Midt/Nord søker en erfaren innkjøpsleder til vår portefølje av store, komplekse prosjekter.


Innkjøpsleder


Vi tilbyr:

 • Et av landets største kompetansemiljø på Innkjøp
 • God tilgang til faglig ekspertise internt i Skanska
 • Prosjekter med stor betydning for samfunnsutviklingen i Norge
 • Et selskap med sterkt miljøfokus i alle ledd
 • Spennende utfordringer og trivelige kolleger i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • En stilling med stor kontaktflate mot resten av organisasjonen og våre spennende byggeprosjekter
 • Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift
 • Et meget godt arbeidsmiljø, der vi tar vare på hverandre og utvikler talentene
 • Medeierskap gjennom vårt aksjeprogram.
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger

Ansvar/arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre innkjøp i prosjekt i tett samarbeid med prosjektering og produksjon
 • Være en ressurs i tilbudsprosesser
 • Arbeide aktivt i leverandørmarkedet med å identifisere, evaluere og videreutvikle eksisterende og potensielle samarbeidspartnere til våre prosjekter.
 • Samhandling med leverandører, interne fagmiljøer og rådgivere for å finne kostnadseffektive løsninger slik at definerte mål for fremdrift, lønnsomhet, kvalitet, miljø, HMS og kundetilfredshet nås.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning (bachelor/master)
 • Erfaring fra forhandlinger og kontraktsarbeider, gjerne i prosjektbasert virksomhet
 • Erfaring fra byggfaglig virksomhet er en fordel
 • Kjennskap til kontraktsstandarder som f.eks. NS8415 og NS8417
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse, må beherske kalkulasjonsverktøy og BIM etter opplæringsfase

Stillingen passer til deg hvis :

 • Du har engasjement og ønske om å utvikle både deg selv og de du jobber sammen med
 • Du utfordrer løsningsvalg og ser muligheter
 • Du har en systematisk tilnærming og jobber strukturert
 • Du er analytisk – forstår raskt komplekse problemstillinger og foretar rasjonelle helhetsvurderinger
 • Du er faglig sterk og kan identifisere og utnytte muligheter
 • Du er en relasjonsbygger og har eller kan bygge nettverk som øker kjennskapen til marked og området vi operer i
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter

Kontakt:

Andreas Skogen, Prosjektsjef, tlf. +4746653007
Anne Mette Moen, HR-sjef, tlf. +4791674459

Søknadsfrist: 6. mai 2024, søknader behandles fortløpende.

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar virksomhet innen både anlegg, bygg og eiendomsutvikling, i tillegg til at vi har en rekke spesialistselskaper. Sammen utvikler og bygger vi komplekse og viktige prosjekter over hele Norge.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Anne Mette Moen | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Trondheim
Besøk nettside