Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Manager klima- og miljørett, Deloitte

Bærekraft er en av Deloittes globale satsingsområder og som verdens største profesjonelle rådgivningsfirma har vi en sterk påvirkningskraft gjennom vårt arbeid sammen med næringslivet. Juridiske forhold knyttet til ESG blir stadig viktigere for våre klienter, og Deloitte Advokatfirma har som ambisjon å være den ledende aktøren i Norge innen juridiske bærekraftstjenester. Gjennom samarbeid med Deloittes globale og nasjonale nettverk av kontorer og fagområder former vi en helhetlig og innovativ tilnærming som møter fremtidens behov for bærekraftig forretningspraksis.

Om rollen:

Vi søker en dyktig jurist til å lede vår satsing på klima- og miljørett, hvor du vil spille en sentral rolle i å veilede våre klienter gjennom det rettslige landskapet med mål om å hindre skadelig påvirkning og verne om natur og klima. I denne stillingen får du muligheten til å navigere i komplekse klima- og miljøspørsmål, samt å muliggjøre ansvarlig praksis og bærekraftig forretningsdrift for både private og offentlige klienter. Du vil jobbe i et meget spennende, inkluderende og dynamisk miljø bestående av multidisiplinære team, som sammen løser de utfordringer Deloitte sine klienter står ovenfor. Det er fokus på faglig utvikling og personlig vekst, samt konkurransedyktige betingelser og fleksible arbeidsvilkår.

Ansvarsområder:

 • Være en nøkkelmedarbeider i vår satsing innen juridiske bærekraftstjenester, med særlig fokus på klima/miljø
 • Bistå i anbudsprosesser med klima- og miljørettslige spørsmål
 • Fungere som en sentral sparringspartner for både kollegaer internt i advokatfirmaet og i Deloitte nasjonalt og internasjonalt
 • Bistå klienter med å evaluere og forstå både kommende og eksisterende nasjonalt og internasjonalt bærekraftsregelverk som påvirker deres virksomhet
 • Veilede klienter i klima- og miljørettslige spørsmål gjennom søknadsprosesser og konsesjonsbehandlinger, inkludert å sikre at alle relevante krav oppfylles i samsvar med gjeldende regelverk
 • Tolke og utforme klima- og miljøkrav i kontrakter og offentlige anskaffelser for å sikre samsvar og bærekraftig praksis
 • Bistå og rådgi klienter i deres dialog med offentlige instanser
 • Vurdere erstatning for miljøskader eller brudd på regelverk, og yte juridisk rådgivning i eventuelle rettstvister

Jobb med skikkelig flinke folk

Fredrik Torp
Daglig leder og Partner
Amalie Worm Andersen
Senior Associate
Isabell
Partner
Henriette Leikanger
Managing Partner

Kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen med gode resultater
 • Interesse og engasjement for bærekraft
 • Solid juridisk kompetanse innen klima- og miljørett
 • Gjerne erfaring fra nasjonale / internasjonale klimaforhandlinger
 • Gjerne erfaring med klimakvoter
 • Sterke analytiske ferdigheter
 • Kompetanse innenfor forretningsjus er en fordel, men er ikke påkrevd

Personlige egenskaper:

 • Høyt faglig fokus
 • Selvstendig og proaktiv
 • Strategisk tenkende med evne til å identifisere og utnytte forretningsmuligheter
 • Sterke kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Motivert og engasjert for bærekraft, spesielt innen klima og miljø

Vi tilbyr:

 • En unik mulighet til å være en del av et ledende advokatfirma med fokus på bærekraft
 • Stillingsnivå advokatfullmektig/advokat tilbys basert på søkers bakgrunn
 • Muligheten til å jobbe med varierte og spennende prosjekter med reell påvirkning
 • Mentorstøtte og profesjonell utvikling gjennom intern opplæring og eksterne kurs
 • Konkurransedyktige betingelser og gode karrieremuligheter i et inkluderende arbeidsmiljø

Om selskapet

Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer. Vi er i dag mer enn 250 ansatte med spisskompetanse innen skatt og avgift, transaksjoner, teknologi og digitalisering, og forretningsjus. Gjennom vårt nasjonale og globale nettverk tilbyr vi tverrfaglig kompetanse og skreddersydde løsninger til våre norske og internasjonale klienter.

Vi bistår kunder med forretningskritiske problemstillinger innen en rekke juridiskfaglige områder. Prosjektene våre utøves alltid i team på tvers av avdelinger, kompetanseområder og stillingsnivåer, slik at vi effektivt kan bistå våre klienter.

Fredrik Torp | Kontaktperson

Søk her
Deloitte Advokatfirma

Flere lokasjoner
Besøk nettside