Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Innkjøpsleder Anlegg

Innkjøpsleder Anlegg

Skanska Anlegg er en av Norges ledende aktører innen utvikling, prosjektering og bygging av de største og mest komplekse prosjektene. Anleggsbransjen er inne i en spennende tid med endrede krav til gjennomføring av prosjekter, økt behov for kompetanseutvikling og digitalisering, tettere dialog med våre kunder samt større krav til mangfold og inkludering. Vi i Skanska har satt oss ambisiøse mål for årene som kommer og ønsker å være et foregangsselskap i norsk næringsliv.

I dagens markedssituasjon, preget av økt konkurranse om store komplekse prosjekt, blir innkjøpsrollen stadig viktigere.

Innkjøp har et høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle innkjøps funksjonen for å skape konkurransekraft gjennom hele prosjektet, fra tilbudsfasen til endt prosjektgjennomføring.

Vi søker en Innkjøpsleder og som har et sterkt ønske om å jobbe med dyktige fagfolk i en bransje som er i stadig utvikling.

Vi tilbyr:

 • Du blir del av ett av bransjens største kompetansemiljø på Innkjøp, som du vil være med å påvirke og utvikle
 • I innkjøpsavdelingen blir du del av et team med faglig stolthet og kunnskapsrike kollegaer. Vi arbeider i team som gir deg tverrfaglig innsikt på tvers av fag, prosjekter og geografiske regioner.
 • Vi jobber kontinuerlig med å utvikle innkjøpsfunksjonen for å vinne og gjennomføre store komplekse prosjekter.
 • En stilling hvor du er en betydelig bidragsyter til økt lønnsomhet for selskapet
 • En stilling med stor kontaktflate mot resten av organisasjonen og våre spennende anleggsprosjekter
 • Vi tilbyr en totalpakke du vil like, blant annet en av bransjens beste pensjons- og forsikringsordninger, mulighet for medeierskap gjennom vårt lukrative aksjeprogram og tilgang til våre mange firmahytter

Ansvar / arbeidsoppgaver
Som Innkjøpsleder i Skanska anlegg vil du få ansvar for å lede og koordinere hele innkjøpsprosessen fra tilbudsfasen til gjennomføringsfasen. Du blir en viktig bidragsyter for å sikre prosjektets lønnsomhet og gjennomføringsevne. Du vil inngå i et større team i våre store komplekse prosjekter samt lede og koordinere hele innkjøpsfunksjonen i mindre prosjekter. Andre oppgaver vil være:

 • Viktig bidragsyter med innkjøpsfaglig kompetanse i tilbudsfasen og prosjektgjennomføringen
 • Lage innkjøpsstrategi og utarbeide innkjøpsplan for de prosjektene du har innkjøpsansvaret for
 • Planlegge, lede, koordinere og gjennomføre innkjøp i prosjekt i tett samarbeid med drift og prosjektering
 • Etablere innkjøpsteam med øvrige innkjøpsressurser og fagmiljøer
 • Arbeide aktivt i leverandørmarkedet med å identifisere, evaluere og videreutvikle eksisterende og potensielle samarbeidspartnere til våre prosjekter

Egenskaper: Vi ser etter deg som har god forretningsforståelse og er resultatorientert. Du er analytisk og har evne til å raskt forstå komplekse problemstillinger samt tar veloverveide helhetsvurderinger, som du deretter setter ut i praksis.

Ellers har du:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du evner å bygge nettverk både internt og eksternt
 • Du er detaljfokusert, samtidig som du klarer å se helheten.
 • Vi ser etter en som er fremoverlent og tar tak i oppgavene.
 • Du tar initiativ og ledelse når det kreves og evner å få gjennomslag
 • Du trives med å samarbeide i team, ved å dele kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Du identifiserer og utnytter kommersielle muligheter

Kvalifikasjoner:

Din bakgrunn er gjerne som innkjøpsleder, produksjonsleder eller leverandør med erfaring fra prosjekter i anleggsbransjen.

I tillegg ønsker vi at du har:

 • Høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, lang relevant erfaring kan erstatte formell kompetanse
 • Erfaring fra forhandlinger og kontraktsarbeider, gjerne i prosjektbasert virksomhet
 • Erfaring fra anleggsfaglig virksomhet en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Arbeidssted vil være avhengig av hvor prosjektene til enhver tid er, fordi innkjøpslederen følger driften i prosjektet. Anlegg leverer prosjekter i hele Norge som gjør at reising i perioder vil være en del av hverdagen.

I tidligfase og mellom prosjekter vil arbeidssted primært være Skanskas hovedkontor som ligger sentralt i Oslo.

Søknadsfrist: 03.03.2024

Stillingen rapporter til Innkjøpssjef Anlegg.

For spørsmål, kontakt:

Sissel Gustavsen, Innkjøpssjef – Anlegg, tlf 982 10 786
Hans Marius Nygaard, Rekrutterer, tlf 971 51 816

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar virksomhet innen både anlegg, bygg og eiendomsutvikling, i tillegg til at vi har en rekke spesialistselskaper. Sammen utvikler og bygger vi komplekse og viktige prosjekter over hele Norge.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Sissel Gustavsen | Kontaktperson

Søk her
Skanska

Flere lokasjoner | Hybrid
Besøk nettside