Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Leder Produkt, forretningsutvikling og konsept

 • Søknadsfrist: 25. februar 2024
 • Oslo
 • On-site
 • Søknadsfrist: 25. februar 2024
 • Oslo
 • On-site

For å vinne direktesalget de neste årene er Schibsted Marketing Services avhengig av å levere premium produkter og pakketeringer til våre kunder. En av nøklene for å lykkes med dette er kontinuerlig utvikling av våre produkter og konsepter ut til våre kunder. Vi søker nå etter en leder for Produkt og Konsept teamet til SMS i Oslo som kan bidra til å sikre at SMS har de beste produktløsningene på markedet.

Avdelingen Produkt og Konsept Oslo består i dag av 4 produktspesialister og 3 konseptutviklere og er en del av avdelingen Business Development & Operations. Avdelingen har ansvar for å identifisere vekstdrivere og forretningsmuligheter innenfor data, online video og lyd, samt sikre tilstrekkelig spesialistkompetanse på disse produktene ute i kundegrensesnittet. I tillegg har avdelingen ansvar for å levere helhetlige kreative løsninger til kunder med vekstpotensial i tett samarbeid med salg.

Vi søker nå en leder for dette teamet som vil ha ansvar for å identifisere kundebehov, drive innovasjon og utvikling innenfor utvalgte produktkategorier og pakketeringer, samt samarbeide tett med mange deler av organisasjonen. Lederen vil også ha personalansvar for produktspesialistene og konseptutviklerne på dette teamet. SMS jobber stadig mer på tvers av Norge og Sverige, og kandidaten må være komfortable med at ansvarsområdet på sikt kan utvides. Vi kan tilby en spennende og utviklende rolle i et dynamisk, innovativt og inkluderende miljø, hvor vi verdsetter teamarbeid, åpenhet, positivitet og involvering.

Ansvarsområder:

 • Basert på markedsinnsikt og analyse, identifisere tiltak som kan løfte SMS sin digitale direkte omsetning

 • Øke inntektene på utvalgte produktkategorier og pakketeringer som for eksempel online video og lyd, gjennom nye forretningsideer og oppfølging av eventuelle avvik

 • Sikre at markedet får kunnskap om våre nøkkelprodukter gjennom teamets tilstedeværelse i kunde- og byråmøter

 • Sikre at vi leverer nyskapende og kreative løsninger til våre kunder

 • Tett dialog med salg og andre produktmiljøer i Schibsted

 • Personalansvar for produktspesialistene og konseptutviklere

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller høyere annen utdanning

 • Min. 3 år arbeidserfaring innenfor produktutvikling, strategi, forretningsutvikling og innovasjon

 • Erfaring med å lede et team eller større prosjekter

 • God forretningsforståelse og evne til å identifisere strategiske muligheter

 • Gode samarbeidsegenskaper internt og utenfor organisasjonen

 • Proaktiv og målbevisst

 • Dedikert, uredd og god på å håndtere mange utfordringer samtidig

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med Julia Geitvik: [email protected] / tlf: 928 344 75

Jobb med skikkelig flinke folk

Josefin Pihl
AD Targeting Operations Specialist
"Schibsted is a workplace where no day is like the other and you get to work with talented colleagues in a creative environment."
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"To me, Schibsted is synonymous with creativity and results. Driving change through innovation, teamwork, and integrity."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"At Schibsted Marketing Services you get to work with ambitious, smart and fun people experiencing the fast-moving changing media landscape."
Max Schuler
Director Brand Studio
"Schibsteds ability to inspire, develop and challenge is absolutely outstanding. Apart from that, we have a great company culture."
Josefin Pihl
AD Targeting Operations Specialist
"Schibsted är en arbetsplats där ingen dag är den andra lik och du får arbeta med begåvade kollegor i en kreativ miljö."
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"För mig är Schibsted synonymt med kreativitet och resultat. Att driva förändring genom innovation, lagarbete och integritet."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"På Schibsted Marketing Services får du jobba med ambitiösa, smarta och roliga människor som upplever det snabbt föränderliga medielandskapet."
Max Schuler
Director Brand Studio
"Schibsteds förmåga att inspirera, utveckla och utmana är helt enastående. Bortsett från det har vi en fantastisk företagskultur."
Josefin Pihl
AD Targeting Operations Specialist
"Schibsted er en arbeidsplass hvor ingen dager er like og du får jobbe med talentfulle kollegaer i et kreativt miljø."
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"For meg er Schibsted synonymt med kreativitet og resultater. Endring drives av innovasjon, teamwork og integritet."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"I Schibsted Marketing Services jobber du med ambisiøse, smarte og morsomme folk og tar del i medielandskapets raske endring."
Max Schuler
Director Brand Studio
"Schibsted sin evne til å inspirere, utvikle og utfordre er absolutt eksemplarisk. I tillegg har vi en god arbeidskultur."
Johanna Nilsen
Student Ambassador
"Being a student ambassador is a fun and flexible way to broaden your network while learning a lot about the Schibsted brand"
Emma Johansson
Student Ambassador
"No two days are alike as a student ambassador and that is what makes this job so much fun!"

Jobb på et sted du vil trives

 • Learn and develop within Learning Lab

 • 6000 fantastic colleagues in over 4 countries

 • Empowering body and mind with Schibsted Life

 • Career opportunities within the Schibsted family

 • We embrace diversity

 • Karriärmöjligheter inom Schibstedfamiljen

 • Var del av en mångfaldig, inkluderande arbetsplats

 • Personlig utveckling och lärande inom Learning Lab

 • Work with products that matter in peoples lives

 • Schibsted Life erbjuder fysisk och mental träning

 • Jobba med välkända produkter och tjänster

 • Bli del av mangfoldig, inkluderende arbeidsplass

 • Karrieremuligheter i Schibstedfamilien

 • Mer enn 5000 fantastiske kollegaer i 4 land

 • Styrke kropp og sinn med Schibsted Life

 • Jobb med anerkjente produkter og tjenester

Om selskapet

Schibsted er en familie av digitale merkevarer med en sterk nordisk posisjon og omtrent 6000 ansatte. Millioner av mennesker bruker daglig våre tjenester gjennom markedsplasser som Finn og Blocket, mediehus som VG, Aftenposten, Svenska Dagbladet og Aftonbladet, og digitale tjenester som Lendo, Prisjakt og Helthjem. Vi hjelper også nye og lovende selskaper å vokse. Vårt felles formål, “empowering people in their daily lives”, springer ut av vår mediearv og vår evne til stadig forandring. Vår ambisjon er å bidra til positive endringer og et samfunn bygget på transparens og tillit.


1839Christian Schibsted founds a Printing House.

1860Aftenposten is established, soon becoming a favoured and trusted media channel.

1966Schibsted acquires VG.

1996-1998Schibsted buys Aftonbladet and Svenska Dagbladet, two of Sweden’s leading national quality newspapers.

2000Finn.no is founded, today one of Norway's strongest brands.

2003Blocket is acquired. Today the number one market place in Sweden.

2005Schibsted Growth starts investing in various digital brands.

2006The international expansion of Schibsted classified business is starting.

2019Adevinta is listed at Oslo Børs. Schibsted’s international Marketplaces is spun off into a separate company.

2020 - 2021Adevinta acquires 100% of eBay Classifieds Group creating the worlds largest online classified company. As part of the agreement, Schibsted buys DBA.dk and bilbasen.dk

1839Christian Schibsted grundar ett tryckeri.

1860Tidningen Aftenposten etableras och blir snabbt en betrodd mediekanal.

1966Schibsted köper VG.

1996 - 1998Schibsted köper Aftonbladet och Svenska Dagbladet, två av Sveriges ledande nyhetskällor.

1996Schibsted grundar den norska marknadsplatsen Finn, i dag ett av Norges starkaste varumärken.

2003Blocket, Sveriges dominerande marknadsplats, blir en del av Schibstedfamiljen.

2005Schibsted Growth börjar investera aktivt i digitala bolag.

2006Den internationella expansionen av Schibsteds digitala marknadsplatser startar. Blocket rullas ut i världen, som mest i 34 länder.

2019Schibsted’s internationella marknadsplatser etableras som ett eget bolag, Adevinta, med Schibsted som en stor ägare.

2020 - 2021Adevinta förvärvar eBay Classifieds Group och skapar världens största digitala marknadsplats. I samband med affären köper Schibsted de danska marknadsplatserna DBA och Bilbasen.

1839Christian Schibsted grunnla Schibsted forlag.

1860Aftenposten etableres og blir raskt en betrodd mediekanal.

1966Schibsted kjøper VG.

1996 - 1998Schibsted kjøper Aftonbladet og SvD, to av Sveriges ledende nasjonale aviser.

1996 - 2000Finn.no blir etablert, i dag en av Norges sterkeste merkevarer.

2003Schibsted kjøper Blocket. I dag den største markedsplassen i Sverige.

2005Schibsted Growth starter å investere i ulike digitale selskaper.

2006Den internasjonale ekspansjonen av Schibsted digitale markedsplasser starter.

2009Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen er fullt innarbeidet i Schibsted.

2019Adevinta blir børsnotert på Oslo Børs. Schibsteds internasjonale markedsplasser blir etablert i et eget selskap.

2020 - 2021Adevinta inngår avtale om å overta 100% av eBay Classifieds Group, og danner dermed verdens største online rubrikkselskap. Som en del av avtalen kjøper Schibsted DBA.dk og bilbasen.dk.

Martine Vatle | Kontaktperson

Søk her
Schibsted

Oslo | On-site
Besøk nettside

Rethinking things since 1839

Rethinking things since 1839